***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2020 19:43***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.438.970 -330.438.970 -330.438.970
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.743.971 507.378.625 3.422.619.285 -37.610.607 3.385.008.678
Transferler
507.378.625 -507.378.625 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 135.025.552 -14.902.347 182.185.553 -213.853.278 88.455.480 -3.290.232 85.165.248
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.266.843.119 -104.662.896 -38.974.403 5.016.306 1.009.122.596 -213.853.278 3.511.074.765 -40.900.839 3.470.173.926
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207
Transferler
0 0 0 0 1.333.369.118 -1.333.369.118 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 508.422.903 0 -503.453.770 0 0 -401.505.032 -396.535.899 0 -396.535.899
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 3.082.849.912 0 -545.616.951 18.542.287 2.237.280.369 -401.505.032 4.945.633.308 0 4.945.633.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-680.095.903 238.804.116
Dönem Karı (Zararı)
-401.505.032 -214.513.684
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-401.505.032 -214.513.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
555.128.910 435.684.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 428.247.054 355.711.042
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.594.442 1.897.453
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.594.442 1.897.453
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.684.324 7.966.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.118.948 7.804.487
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
565.376 161.694
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 119.678.768 103.335.406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -4.597.054 -3.131.104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-92.290.597 -23.102.549
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
87.000.857 -6.992.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-832.189.879 80.054.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
272.275.790 -415.420.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
272.275.790 -415.420.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-929.588.125 -21.333.178
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.264.706 -3.934.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.913.333 -210.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.526.171 520.953.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-678.566.001 301.224.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.409.671 -62.277.569
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-120.231 -142.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-699.707.832 -121.910.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.933 977.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.031.691 -30.643.964
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-684.958.074 -92.244.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.771.509 -715.587.097
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
550.096.960 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -307.226.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -307.226.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-381.343.144 -311.094.208
Ödenen Faiz
-106.773.485 -121.981.592
Alınan Faiz
22.791.178 24.715.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.295.032.226 -598.693.393
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
417.326.664 186.019.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-877.705.562 -412.673.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 4.187.316.581 2.741.044.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.309.611.019 2.328.371.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 3.309.611.019 4.187.316.581
Ticari Alacaklar
6 175.603.230 446.978.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 175.603.230 446.978.360
Diğer Alacaklar
823.733.486 88.182.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 390 102.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
823.733.096 88.079.717
Türev Araçlar
21 4.496.056 61.239
Stoklar
81.717.732 75.453.026
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.227.396.979 1.276.409.834
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.877.924 13.721.092
Diğer Dönen Varlıklar
1.016.103 829.576
ARA TOPLAM
6.636.452.529 6.088.952.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.636.452.529 6.088.952.277
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
197.129.926 150.906.344
Diğer Alacaklar
6 147.017.306 144.500.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 147.017.306 144.500.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 62.850.256 57.154.173
Maddi Duran Varlıklar
8 1.779.959.989 1.675.901.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.842.869.307 11.906.754.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 90.371.865 79.791.006
Peşin Ödenmiş Giderler
7 966.281.047 955.359.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.086.479.696 14.970.368.921
TOPLAM VARLIKLAR
22.722.932.225 21.059.321.198
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.412.120.659 758.293.604
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 1.703.800.692 1.536.570.246
Ticari Borçlar
6 895.642.820 789.729.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.173.298 1.543.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
889.469.522 788.185.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.075.394 38.411.053
Diğer Borçlar
6 55.936.458 33.397.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
653.971.660 963.908.296
Türev Araçlar
21 640.982.440 53.134.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 183.760.648 129.581.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
412.496.081 460.143.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
201.873.766 182.949.999
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
210.622.315 277.193.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.842.615 2.056.687
ARA TOPLAM
5.992.629.467 4.765.226.708
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.992.629.467 4.765.226.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 9.078.405.251 8.460.811.498
Türev Araçlar
21 176.330.343 1.505.350
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
304.684.154 318.913.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.926.585.129 1.675.179.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
72.184.502 69.675.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.854.400.627 1.605.503.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
298.664.573 495.515.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.784.669.450 10.951.925.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.777.298.917 15.717.151.991
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.945.633.308 5.342.169.207
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.078.945.903 2.570.523.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.904.009 -3.904.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.904.009 -3.904.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.082.849.912 2.574.427.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-545.616.951 -42.163.181
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-545.616.951 -42.163.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.542.287 18.542.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.237.280.369 903.911.251
Net Dönem Karı veya Zararı
-401.505.032 1.333.369.118
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.945.633.308 5.342.169.207
TOPLAM KAYNAKLAR
22.722.932.225 21.059.321.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.878.316.894 1.765.904.482
Satışların Maliyeti
15 -1.959.276.549 -1.734.530.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-80.959.655 31.373.813
BRÜT KAR (ZARAR)
-80.959.655 31.373.813
Genel Yönetim Giderleri
16 -66.086.806 -78.094.224
Pazarlama Giderleri
16 -71.198.900 -64.704.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 151.341.527 59.748.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -120.150.991 -3.919.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-187.054.825 -55.595.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 150.932 459.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.597.054 3.131.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-182.306.839 -52.004.772
Finansman Gelirleri
19 26.300.522 31.221.009
Finansman Giderleri
19 -337.789.312 -216.832.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-493.795.629 -237.616.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
92.290.597 23.102.549
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
92.290.597 23.102.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.505.032 -214.513.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.505.032 -214.513.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -660.406
Ana Ortaklık Payları
-401.505.032 -213.853.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -3,92479161 -2,09045836
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
508.422.903 135.025.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
508.422.903 135.025.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-503.453.770 164.653.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -17.532.173
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-645.453.552 235.596.900
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-645.453.552 235.596.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
141.999.782 -53.411.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
141.999.782 -53.411.347
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.969.133 299.678.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-396.535.899 85.165.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -3.290.232
Ana Ortaklık Payları
-396.535.899 88.455.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844243


BIST13:361.412
Değişim :  0,20% |  2,76
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler13:34
KSTUR 265,10 545.576 % 10,00  
TLMAN 31,32 47.085.554 % 9,97  
MERIT 32,04 38.072.971 % 9,95  
PRKAB 16,84 81.731.203 % 7,67  
OZBAL 17,71 33.448.153 % 7,66  
13:34 Alış Satış %  
Dolar 9,2803 9,2837 % 0,24  
Euro 10,7587 10,7678 % 0,20  
Sterlin 12,7186 12,7824 % 0,19  
Frank 9,9882 10,0483 % -0,06  
Riyal 2,4689 2,4813 % 0,30  
13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.762 -6,09  
Altın Gr. 526 526 -0,40  
Cumhuriyet 3.478 3.530 10,00  
Tam 3.462 3.549 12,20  
Yarım 1.673 1.717 5,90  
Çeyrek 839 858 2,95  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,08  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,00  
B. Petrol 85,72 85,72 0,88