***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.08.2019 21:00***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.476.657 43.999.854 26.557.437 24.974.644
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.063.899 380.659 1.188.568 968.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.253.845 176.039 1.392.443 680.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-326.029 299.786 93.267 530.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -326.029 299.786 93.267 530.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
515.975 -95.166 -297.142 -242.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 450.769 -35.208 -278.489 -136.160
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
9 65.206 -59.958 -18.653 -106.031
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.029.897 -5.565.257 -751.528 -2.854.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.909.927 -5.565.257 -593.953 -2.854.245
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.909.927 -5.565.257 -593.953 -2.854.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-119.970 0 -157.575 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 -119.970 0 -157.575 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.093.796 -5.184.598 437.040 -1.885.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.382.861 38.815.256 26.994.477 23.089.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.505.879 1.062.393 1.321.271 706.232
Ana Ortaklık Payları
1.876.982 37.752.863 25.673.206 22.382.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 156.723.421 153.828.929
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Ticari Alacaklar
6 291.482.759 279.959.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 12.079.523 11.798.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
279.403.236 268.160.480
Diğer Alacaklar
98.799.887 77.747.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 58.734.249 78.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.065.638 77.668.416
Stoklar
7 155.156.066 148.642.367
Peşin Ödenmiş Giderler
8 17.675.632 11.690.051
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
96.343 5.013.151
Diğer Dönen Varlıklar
16 8.647.158 3.061.938
ARA TOPLAM
728.681.266 680.043.054
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
744.305.391 680.043.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
445.413 411.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
445.413 411.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 408.083.194 420.478.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 261.096.908 262.425.908
Maddi Duran Varlıklar
12 804.981.956 794.684.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 48.001.272 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.780.633 3.135.076
Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.835.033 40.845.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 18.445.468 16.276.505
Diğer Duran Varlıklar
925.240 663.451
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.585.595.117 1.538.921.246
TOPLAM VARLIKLAR
2.329.900.508 2.218.964.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 89.750.924 114.316.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 214.826.254 209.830.191
Ticari Borçlar
6 227.519.957 214.714.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 0 389.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
227.519.957 214.325.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.859.575 5.099.642
Diğer Borçlar
6.748.880 2.205.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 4.683.750 230.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.065.130 1.974.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.341.919 2.455.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.554.525 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.344.927 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.344.927 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.855.262 4.938.822
ARA TOPLAM
560.802.223 570.386.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.802.223 570.386.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 202.349.456 60.730.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
9 2.988.728 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 12.684.415 12.054.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.684.415 12.054.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 80.517.226 82.570.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.539.825 155.355.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
859.342.048 725.741.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.439.345.149 1.464.117.336
Ödenmiş Sermaye
17 758.500.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
307.803.009 310.362.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 307.803.009 310.362.796
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
321.770.078 322.322.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.967.069 -11.959.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.740.692 -24.296.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
-26.740.692 -24.296.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.455.147 42.221.733
Diğer Yedekler
17 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
530.578.520 922.130.032
Net Dönem Karı veya Zararı
5.879.511 27.829.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 31.213.311 29.105.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.470.558.460 1.493.222.418
TOPLAM KAYNAKLAR
2.329.900.508 2.218.964.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 511.782.489 499.486.557 277.708.288 270.648.182
Satışların Maliyeti
18 -426.093.564 -408.918.998 -229.731.910 -215.865.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.688.925 90.567.559 47.976.378 54.782.942
BRÜT KAR (ZARAR)
85.688.925 90.567.559 47.976.378 54.782.942
Genel Yönetim Giderleri
-41.640.989 -30.555.762 -18.810.925 -15.750.787
Pazarlama Giderleri
-6.114.933 -6.298.651 -3.207.460 -2.992.894
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.230.195 -1.108.027 -1.071.763 -533.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.723.930 7.498.911 1.272.743 3.522.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -10.388.142 -4.732.704 -2.559.409 -2.316.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -15.002.833 11.539.772 1.221.744 3.151.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.035.763 66.911.098 24.821.308 39.863.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 5.277.142 1.056.402 4.914.547 333.795
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.305.539 -5.644.362 -1.855.627 -1.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.007.366 62.323.138 27.880.228 40.196.090
Finansman Gelirleri
22 41.021.556 21.061.508 34.787.590 15.744.347
Finansman Giderleri
22 -49.872.202 -28.548.619 -37.793.423 -21.908.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.156.720 54.836.027 24.874.395 34.031.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.680.063 -10.836.173 1.683.042 -9.056.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.732.902 -11.577.822 -3.775.346 -7.203.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.052.839 741.649 5.458.388 -1.853.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.476.657 43.999.854 26.557.437 24.974.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.476.657 43.999.854 26.557.437 24.974.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.597.146 1.022.501 1.290.880 723.867
Ana Ortaklık Payları
24 5.879.511 42.977.353 25.266.557 24.250.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,01000000 0,11600000 0,03500000 0,06600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.223.457 79.692.684
Dönem Karı (Zararı)
7.476.657 43.999.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.476.657 43.999.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.900.042 59.052.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 27.134.845 21.740.730
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.910.880 1.095.324
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.050.928 1.177.628
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -140.048 -82.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.592.163 1.831.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.805.298 1.831.185
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.786.865 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.191.351 2.240.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.485.376 -5.386.038
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 13.745.797 7.698.781
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -69.070 -72.245
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.359.423 28.580.164
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -319.675
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -319.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 15.002.920 -11.539.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.680.063 10.836.173
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.971.603 4.587.960
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.227.149 -943.782
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 255.546 5.531.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.524.391 -12.779.255
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.574.376 -50.915.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.229.551 -20.218.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.373.651 -8.122.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.891.125 1.773.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.874.150 59.163.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.759.933 933.643
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.543.674 7.936.772
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-113.196 -3.318.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.930.569 -211.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.847.008 296.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
916.439 -508.533
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.901.090 90.273.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.429.240 -472.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.019.853 -10.107.667
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -16.268.246 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.351.971 -20.726.744
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.046.819 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.942.470 1.204.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -50.490.878 -28.310.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.073.454 993.258
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
25 -58.315.574 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-58.315.574 0
Alınan Faiz
4.485.376 5.386.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.023.006 -15.659.346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
553.418.873 307.255.503
Kredilerden Nakit Girişleri
5 553.418.873 307.255.503
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-506.735.521 -297.680.226
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -506.735.521 -297.680.226
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.311.048 0
Ödenen Temettüler
17 -25.000.000 -21.500.000
Ödenen Faiz
-10.349.298 -3.734.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.894.492 43.306.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.894.492 43.306.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.828.929 18.972.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 156.723.421 62.279.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938
Transferler
2.158.915 96.472.357 -98.631.272
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
309.305 -5.533.795 42.977.353 37.752.863 1.062.393 38.815.256
Dönem Karı (Zararı)
42.977.353 42.977.353 1.022.501 43.999.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
309.305 -5.533.795 -5.224.490 39.892 -5.184.598
Kar Payları
17 -21.500.000 -21.500.000 -21.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -9.961.479 -21.399.441 42.221.733 -208.727.832 921.958.281 42.977.353 1.474.566.252 27.674.942 1.502.241.194
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Transferler
388.500.000 5.233.414 -365.903.964 -27.829.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.323 -2.007.464 -2.390.565 947.823 5.879.511 1.876.982 1.505.879 3.382.861
Dönem Karı (Zararı)
5.879.511 5.879.511 1.597.146 7.476.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.323 -2.007.464 -2.390.565 947.823 -4.002.529 -91.267 -4.093.796
Kar Payları
17 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-53.798 -1.595.371 -1.649.169 602.350 -1.046.819
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.770.078 -13.967.069 -26.740.692 47.455.147 -208.727.832 530.578.520 5.879.511 1.439.345.149 31.213.311 1.470.558.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781471


BIST17:051.120
Değişim :  1,53% |  16,89
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.120
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler17:05
CRFSA 23,98 22.410.380 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.897.987 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
UFUK 14,74 1.772.417 % 10,00  
ACSEL 14,76 33.306.632 % 9,99  
17:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6288 7,6327 % -0,89  
Euro 8,8848 8,8948 % -0,91  
Sterlin 9,6942 9,7428 % -0,83  
Frank 8,2068 8,2562 % -1,19  
Riyal 2,0285 2,0386 % -0,95  
17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 -0,82  
Altın Gr. 457 457 -4,69  
Cumhuriyet 3.040 3.070 -57,00  
Tam 3.033 3.112 -33,99  
Yarım 1.466 1.505 -16,45  
Çeyrek 735 753 -8,22  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 -0,26  
Gümüş Gr. 5,48 5,49 -0,16  
B. Petrol 41,66 41,66 -0,11