***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Gelir Tablosu )

02.05.2016 17:41***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 .../.../.... .../.../....
Raporlama Birimi TL TL TL TL

I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 58,173,785 39,528,346
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 55,220,485 35,674,369
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 58,530,434 44,157,258
Brüt Yazılan Primler (+) 17 155,756,423 107,619,317
Reasüröre Devredilen Primler (-) 10,17 -93,060,587 -61,597,417
SGK'ya Aktarılan Primler (-) -4,165,402 -1,864,642
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17,29 -5,250,758 -2,659,260
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 -41,769,140 -17,437,787
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 35,046,695 14,840,451
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 1,471,687 -61,924
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 29 1,940,809 -5,823,629
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 921,624 -7,301,042
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1,019,185 1,477,413
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5,157,822 3,107,913
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -2,318,209 -866,148
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) -2,318,209 -866,148
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 113,687 1,612,212
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -49,813,630 -44,852,250
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 -38,652,397 -32,520,949
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 -35,065,535 -29,164,835
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 -52,365,737 -75,602,783
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10,17 17,300,202 46,437,948
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17,29 -3,586,862 -3,356,114
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17 -8,789,926 21,851,979
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 5,203,064 -25,208,093
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 29 -617,910 -416,187
Faaliyet Giderleri (-) 32 -10,543,323 -11,915,114
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
Matematik Karşılıklar (-)
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Giderler (-)
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 8,360,155 -5,323,904
HAYAT TEKNİK GELİR
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Brüt Yazılan Primler (+)
Reasüröre Devredilen Primler (-)
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Hayat Branşı Yatırım Geliri
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
HAYAT TEKNİK GİDER
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Matematik Karşılıklar (-)
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Yatırım Giderler (-)
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
Fon İşletim Gelirleri
Yönetim Gideri Kesintisi
Giriş Aidatı Gelirleri
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
Toplam Fon Giderleri (-)
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Teknik Giderler (-)
Ceza Ödemeleri (-)
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 8,360,155 -5,323,904
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 8,360,155 -5,323,904
YATIRIM GELİRLERİ 8,202,120 7,575,440
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.2 5,919,758 4,100,902
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 4.2 0 179,334
Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2 776,023 0
Kambiyo Karları 4.2 1,506,339 3,295,204
İştiraklerden Gelirler
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
Diğer Yatırımlar
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
YATIRIM GİDERLERİ (-) -8,773,863 -6,326,529
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) 4.2 -730,378 -765,589
Yatırımlar Değer Azalışları (-) 4.2 0 -311,560
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4.2 -251,983 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -5,157,822 -3,107,913
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
Kambiyo Zararları (-) 4.2 -1,933,779 -1,488,460
Amortisman Giderleri (-) 6,8 -699,901 -653,007
Diğer Yatırım Giderleri (-)
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -1,917,817 -2,388,677
Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 -2,056,665 -3,083,198
Reeskont Hesabı (+/-)
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 124,931 860,319
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 35 0 0
Diğer Gelir ve Karlar 67,295 15,730
Diğer Gider ve Zararlar (-) -53,378 -181,528
Önceki Yıl Gelir ve Karları
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 5,870,595 -6,463,670
Dönem Karı ve Zararı 5,870,595 -6,463,670
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
Dönem Net Kar veya Zararı 5,870,595 -6,463,670
Ana Ortaklık Payları
Azınlık Payları
Enflasyon Düzeltme Hesabıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528397


BIST18:051.114
Değişim :  0,37% |  4,13
Açılış :  1.115  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 3,85 18.249.970 % 10,00  
KENT 1.892,60 21.407.826 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.721.354 % 9,98  
LINK 29,32 8.506.056 % 9,98  
QNBFB 77,70 108.471.869 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3206 7,3357 % 0,03  
Euro 8,6504 8,6752 % 0,39  
Sterlin 9,5231 9,5709 % 1,62  
Frank 8,0060 8,0542 % 2,30  
Riyal 1,9492 1,9590 % 1,78  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 19,41  
Altın Gr. 452 452 9,48  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,90 25,95 0,42  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,04  
B. Petrol 45,36 45,36 0,05