***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:15
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.900.000 -93.800 12.126.950 5.010.988 76.171 5.087.159 5.087.159 967.231 21.846.939 4.087.698 25.934.637 49.922.177 280.576 50.202.753
Transferler
4.087.698 -4.087.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.523 45.523 45.523 1.129.294 1.129.294 1.174.817 -91.102 1.083.715
Dönem Karı (Zararı)
1.129.294 1.129.294 1.129.294 1.129.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.523 45.523 45.523 45.523 45.523
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.900.000 -93.800 12.126.950 5.010.988 121.694 5.132.682 5.132.682 967.231 25.934.637 1.129.294 27.063.931 51.096.994 189.474 51.286.468
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 23.600.000 4.943.555 8.901 4.952.456 4.952.456 967.231 20.493.569 4.157.643 24.651.212 54.170.899 79.135 54.250.034
Transferler
4.157.643 -4.157.463
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
145.337 145.337 145.337 36.808 36.808 182.145 -80.699 101.446
Dönem Karı (Zararı)
36.808 36.808 36.808 -83.638 -46.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
145.337 145.337 145.337 145.337 2.939 148.276
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.944 617.944 617.944 617.944
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 5.561.499 154.238 5.715.737 5.715.737 967.231 24.651.212 36.808 24.688.020 54.970.988 -1.564 54.969.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.451.478 -175.715
Dönem Karı (Zararı)
17 -46.830 1.038.192
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
344.830 -386.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
339.963 336.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
563.434 54.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
563.434 53.324
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
134.445 129.400
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
581.907 562.591
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-447.462 -433.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-693.012 -907.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-409.618 -826.930
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.678.730 -2.070.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.128.956 -410.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
188.232 720.841
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
780.889 -874.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -697.702 2.031.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 273.294
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.663 -174.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.266.926 -322.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.618 -175.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.339.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-267.568 -61.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -267.568 -61.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.256 510.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -245.256 464.997
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 45.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.964.302 273.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.964.302 273.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.123.565 13.790.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.159.263 14.063.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.159.263 15.123.565
Finansal Yatırımlar
5 5.375.618 1.696.888
Ticari Alacaklar
9.710.276 14.421.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,18 551.856 929.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.158.420 13.492.000
Diğer Alacaklar
267.291 453.123
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 255.988 220.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.303 233.066
Stoklar
5.943.206 6.724.095
Peşin Ödenmiş Giderler
2.051.748 214.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 19 995.375
Diğer Dönen Varlıklar
1.409.435 1.218.370
ARA TOPLAM
37.916.856 40.847.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.916.856 40.847.239
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.450 4.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.450 4.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 10.506.523 10.561.787
Maddi Duran Varlıklar
9 9.549.914 9.481.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.956.027 2.041.495
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 925.327 1.010.795
Peşin Ödenmiş Giderler
0 661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.507.343 153.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.522.257 22.244.283
TOPLAM VARLIKLAR
61.439.113 63.091.522
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.174.349 1.377.862
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 66.727 108.470
Ticari Borçlar
3.716.814 4.861.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,18 15.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.701.351 4.861.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 491.863 166.469
Diğer Borçlar
218.389 82.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 24.834 6.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
193.555 75.892
Ertelenmiş Gelirler
236.704 297.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 42.474 1.339.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
175.202 5.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 175.202 5.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.405 23.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 23.405 23.405
ARA TOPLAM
6.145.927 8.263.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.145.927 8.263.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
323.762 577.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 323.762 577.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.762 577.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.469.689 8.841.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 54.970.988 54.170.899
Ödenmiş Sermaye
13 23.600.000 23.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.715.737 4.952.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.715.737 4.952.456
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 5.561.499 4.943.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 154.238 8.901
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 967.231 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 24.651.212 20.493.569
Net Dönem Karı veya Zararı
17 36.808 4.157.643
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -1.564 79.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.969.424 54.250.034
TOPLAM KAYNAKLAR
61.439.113 63.091.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.424.025 9.114.229
Satışların Maliyeti
14 -3.928.733 -6.102.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.292 3.011.307
BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.292 3.011.307
Genel Yönetim Giderleri
-997.617 -1.035.983
Pazarlama Giderleri
-977.474 -956.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-855.880 -457.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.412.547 757.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.391.480 -595.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.314.612 723.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
715.971 337.778
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-62.791 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-661.432 1.061.110
Finansman Gelirleri
279.511 356.244
Finansman Giderleri
-352.497 -157.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-734.418 1.259.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
687.588 -221.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -84.967 -264.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 772.555 43.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.830 1.038.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.830 1.038.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -83.638 -91.102
Ana Ortaklık Payları
17 36.808 1.129.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
148.276 45.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 185.345 56.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.069 -11.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -37.069 -11.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.276 45.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.446 1.083.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-80.699 -91.102
Ana Ortaklık Payları
182.145 1.174.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682767


BIST
12:152.077
Değişim :  -0,44% |  -9,13
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
2.074
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:15
EMNIS 28,62 339.405 % 9,99  
UZERB 81,45 912.159 % 9,99  
KSTUR 304,80 624.535 % 9,92  
KRSTL 5,25 47.126.488 % 9,83  
UFUK 21,98 229.405 % 9,79  
12:15 Alış Satış %  
Dolar 13,5369 13,5473 % 0,82  
Euro 15,4233 15,4387 % 0,68  
Sterlin 18,4141 18,5065 % 0,75  
Frank 14,7553 14,8442 % 0,81  
Riyal 3,6009 3,6189 % 0,86  
12:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -6,28  
Altın Gr. 789 789 2,64  
Cumhuriyet 5.235 5.315 16,00  
Tam 5.210 5.342 12,30  
Yarım 2.518 2.584 5,95  
Çeyrek 1.263 1.292 2,98  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,09  
Gümüş Gr. 9,97 9,98 0,02  
B. Petrol 87,41 87,41 0,93