***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 18:15
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.900.000 12.126.950 70.329 5.044.705 967.231 14.330.627 7.482.595 45.922.437 813.317 46.735.754
Transferler
-93.800 -33.717 7.517.428 -7.482.595 -92.684 -92.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 126.934 2.156.049 2.282.983 -340.249 1.942.734
Dönem Karı (Zararı)
2.156.049 2.156.049 -340.249 1.815.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.934 126.934 126.934
Dönem Sonu Bakiyeler
5.900.000 -93.800 12.126.950 197.263 5.010.988 967.231 21.848.055 2.156.049 48.112.736 473.068 48.585.804
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 5.900.000 -93.800 12.126.950 76.171 5.010.988 967.231 21.846.939 4.087.698 49.922.177 280.576 50.202.753
Transferler
-67.433 4.155.131 -4.087.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -389 2.987.007 2.986.618 -168.212 2.818.406
Dönem Karı (Zararı)
2.987.007 2.987.007 -168.212 2.818.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-389 -389 -389
Sermaye Arttırımı
17.700.000 -12.126.950 -5.573.050
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
93.800 64.550 158.350 158.350
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 75.782 4.943.555 967.231 20.493.570 2.987.007 53.067.145 112.364 53.179.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.023.224 -1.715.924
Dönem Karı (Zararı)
2.818.795 1.815.800
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.818.795 1.815.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
453.855 -388.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 1.184.816 996.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
154.453 -281.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 131.857 -334.020
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 22.596 52.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-150.309 298.208
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8-25 418.690 578.023
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8-25 -568.999 -279.815
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -735.105 -1.401.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.295.874 -3.143.685
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.080.232 -2.523.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.222.621 2.305.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-8 28.487 -415.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.251.108 2.720.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
512.558 545.252
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-10-12 11.474 51.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 501.084 493.645
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -166.915 -1.562.594
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-14 109.768 142.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-402.939 -2.239.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 -402.939 -2.239.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 195.069 78.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.936 108.404
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-10 -333.936 108.404
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7-14 93.374 2.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.023.224 -1.715.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
26.781 -996.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
144.545 64.766
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 144.545 64.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -117.764 -1.061.146
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -111.688 -1.061.146
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -6.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.583 -1.920.810
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.350 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.350 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.622 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 85.622 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.955.059
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -1.955.059
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-389 34.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-752.860 -4.633.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-752.860 -4.633.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.790.295 15.735.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.037.435 11.102.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.037.435 13.790.295
Finansal Yatırımlar
6 3.814.951 1.734.719
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.814.951 1.734.719
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 3.814.951 1.734.719
Ticari Alacaklar
12.628.211 9.836.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 447.101 475.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.181.110 9.361.003
Diğer Alacaklar
5.828 20.271
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 0 11.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.828 8.797
Stoklar
11 9.289.556 9.122.641
Peşin Ödenmiş Giderler
523.482 632.353
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-14 222.185 125.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 301.297 507.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 426.624 792.252
Diğer Dönen Varlıklar
1.372.184 1.507.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.372.184 1.507.256
ARA TOPLAM
41.098.271 37.436.378
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.098.271 37.436.378
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.075 5.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.075 5.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 10.581.951 10.749.515
Maddi Duran Varlıklar
16 9.522.973 11.615.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.132.375 1.083.721
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.101.675 53.021
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.323 2.220
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.246.697 23.456.606
TOPLAM VARLIKLAR
63.344.968 60.892.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.408.458 1.114.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 145.968 209.276
Ticari Borçlar
8 5.918.118 5.902.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.918.118 5.902.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 398.409 203.340
Diğer Borçlar
105.080 439.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10 24.834 33.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 80.246 405.245
Ertelenmiş Gelirler
14 311.164 217.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 953.678 1.140.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.634 52.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 24.064 9.180
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 50.570 42.858
ARA TOPLAM
9.315.509 9.278.205
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.315.509 9.278.205
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 145.292
Uzun Vadeli Karşılıklar
614.556 482.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 614.556 482.699
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 235.394 784.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.950 1.412.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.165.459 10.690.231
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.067.145 49.922.177
Ödenmiş Sermaye
21 23.600.000 5.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 0 -93.800
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 0 12.126.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.019.337 5.087.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.019.337 5.087.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 75.782 76.171
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 4.943.555 5.010.988
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 967.231 967.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 20.493.570 21.846.939
Net Dönem Karı veya Zararı
2.987.007 4.087.698
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 112.364 280.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.179.509 50.202.753
TOPLAM KAYNAKLAR
63.344.968 60.892.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 28.219.284 21.555.063 8.332.571 6.303.606
Satışların Maliyeti
22 -18.345.283 -12.579.894 -5.714.297 -4.507.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.874.001 8.975.169 2.618.274 1.796.500
BRÜT KAR (ZARAR)
9.874.001 8.975.169 2.618.274 1.796.500
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -4.041.871 -4.266.764 -680.894 -1.461.926
Pazarlama Giderleri
24.2 -2.614.529 -1.771.601 -733.559 -473.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -1.710.307 -1.160.313 -876.624 -362.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 1.447.262 1.512.340 175.469 175.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -913.378 -1.511.525 -51.651 -971.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.041.178 1.777.306 451.015 -1.297.673
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 342.598 0 163.848 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -167.564 -64.766 -55.856 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.216.212 1.712.540 559.007 -1.297.673
Finansman Gelirleri
27.1 1.653.859 1.266.635 689.519 514.643
Finansman Giderleri
27.2 -646.142 -653.002 -149.300 -134.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.223.929 2.326.173 1.099.226 -917.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-405.134 -510.373 -105.720 200.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -953.678 -569.479 -309.191 200.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 548.544 59.106 203.471 -10
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.818.795 1.815.800 993.506 -717.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.818.795 1.815.800 993.506 -717.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-168.212 -340.249 -50.052 -32.967
Ana Ortaklık Payları
2.987.007 2.156.049 1.043.558 -684.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-389 126.934 -17.523 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-486 158.668 -17.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97 -31.734 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
97 -31.734 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-389 126.934 -17.523 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.818.406 1.942.734 975.983 -717.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-168.212 -340.249 -50.052 -32.967
Ana Ortaklık Payları
2.986.618 2.282.983 1.026.035 -684.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640332


BIST
14:102.051
Değişim :  0,44% |  9,02
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.065
En Düşük
2.036
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:08
RODRG 19,36 1.690.503 % 10,00  
PKENT 325,80 93.975.129 % 9,99  
SANEL 8,71 6.296.598 % 9,97  
EKIZ 7,77 1.544.753 % 9,90  
LIDFA 4,45 21.744.173 % 9,88  
14:08 Alış Satış %  
Dolar 13,3336 13,3501 % -0,56  
Euro 15,1230 15,1507 % -0,61  
Sterlin 18,1498 18,2408 % -0,46  
Frank 14,5402 14,6278 % -0,48  
Riyal 3,5528 3,5706 % -0,46  
14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -5,73  
Altın Gr. 787 787 -9,10  
Cumhuriyet 5.270 5.350 -4,00  
Tam 5.212 5.360 -19,50  
Yarım 2.519 2.593 -9,43  
Çeyrek 1.264 1.296 -4,72  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 0,02  
Gümüş Gr. 10,34 10,36 -0,08  
B. Petrol 87,96 87,96 -0,48