***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 18:21
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 3.386.279 -17.504 -184.528 -27.006 1.078.514 -1.281.510 1.393.469 22.347.714 1.408 22.349.122
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -116.497 -116.497 -116.497
Transferler
30 71.776 1.321.693 -1.393.469 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 85.963 267.704 -71.144 -20.025 12.747.947 13.010.445 8.770 13.019.215
Dönem Karı (Zararı)
30 12.747.947 12.747.947 8.770 12.756.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 85.963 267.704 -71.144 -20.025 262.498 0 262.498
Sermaye Arttırımı
30 11.250.000 11.381.761 22.631.761 0 22.631.761
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -9.726 -9.726 0 -9.726
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 237.302 237.302
Dönem Sonu Bakiyeler
29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177
Transferler
30 -267.704 255.672 47.031 597.979 12.162.000 -12.747.947 47.031 0 47.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -106.116 5.301.283 5.195.167 0 5.195.167
Dönem Karı (Zararı)
30 5.301.283 5.301.283 116.374 5.417.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -106.116 -106.116 0 -106.116
Sermaye Arttırımı
30 6.000.000 -6.000.000
Kar Payları
30 -4.000.000 -4.000.000 0 -4.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 3.765 1.828 5.593 0 5.593
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 0 0 0 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.262.127 2.822.308
Dönem Karı (Zararı)
5.417.657 12.756.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 5.417.657 12.756.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.273.528 -4.805.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.708.495 1.501.104
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
102.113
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 102.113
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.346.702 362.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.314.474 1.001.356
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 32.228 -16.036
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -623.000
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -8.880.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.471.565 -152.730
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -4.709 -152.730
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.026.047 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 860.665 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 589.562 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34 0 -91.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
365.818 267.704
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 365.818 267.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.212.588 -211.447
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.483 -26.716
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -74.483 -26.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 140.730 2.425.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.221.480 -3.601.430
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 0 3.389.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.813.924 -4.837.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -692.924 556.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.121.000 -5.394.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.643 15.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 77.643 15.476
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.494.328 -1.025.226
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 1.902.531 -2.940.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.284.924 516.509
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 48.801 -277.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.333.725 793.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -775.112 630.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.592 -356.840
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -51.753 30.851
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -195.839 -387.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 732.970 252.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.400 753.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -167.936 2.134.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -139.464 -1.381.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.469.705 4.349.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -384.433 -530.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -823.145 -996.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.601.393 -9.202.046
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 -1.300.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
557.358 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 310.868 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 246.490 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.708.495 -7.902.045
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.597.671 -7.727.274
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -110.824 -174.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.450.256 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.689.830 14.102.612
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.631.761
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 22.631.761
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -9.726
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 0 -9.726
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.593 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 5.593 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.330.624 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 2.330.624 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.080.649
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -8.080.649
Ödenen Temettüler
30 -4.000.000 0
Ödenen Faiz
37 -1.026.047 -438.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.029.096 7.722.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.029.096 7.722.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 7.900.305 177.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.871.209 7.900.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.875.918 7.914.518
Ticari Alacaklar
7 33.012.127 26.160.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 807.513 114.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 32.204.614 26.046.392
Diğer Alacaklar
9 250.112 327.755
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 149.650 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 100.462 178.105
Stoklar
10 17.199.443 18.693.771
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.579.322 4.455.132
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 31.565
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.579.322 4.423.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 885.998
Diğer Dönen Varlıklar
29 188.465 20.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 188.465 20.529
ARA TOPLAM
58.105.387 58.458.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.105.387 58.458.684
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 330.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 0
Maddi Duran Varlıklar
14 25.744.571 26.174.666
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 69.096 52.331
Binalar
14 20.825.119 20.430.362
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.581.988 1.857.211
Taşıtlar
14 284.123 775.590
Mobilya ve Demirbaşlar
14 495.041 525.818
Özel Maliyetler
14 75.543 62.524
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 43.901 101.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
erefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.343.387 1.510.652
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.003 34.724
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.003 34.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 715.860 515.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.212.447 30.516.423
TOPLAM VARLIKLAR
90.317.834 88.975.107
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 5.262.150 1.397.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 5.262.150 1.397.126
Banka Kredileri
47 5.262.150 1.397.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 1.534.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 1.534.400
Banka Kredileri
47 0 1.534.400
Ticari Borçlar
7 15.323.698 19.019.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 48.801 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.274.897 19.019.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 324.527 1.099.639
Diğer Borçlar
9 1.368.520 1.616.112
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 51.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.368.520 1.564.359
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.107.871 1.374.901
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 46.928 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.060.943 1.374.901
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 704.113 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.581.624 2.406.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 588.590 445.705
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.993.034 1.960.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
151.705 291.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 151.705 291.169
ARA TOPLAM
27.824.208 28.738.918
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.824.208 28.738.918
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.018.284 2.125.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.018.284 2.125.012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.018.284 2.125.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.842.492 30.863.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.111.488 57.863.697
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 29.250.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -5.961 -9.726
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.381.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.348.622 3.466.770
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.348.622 3.454.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -37.657 68.459
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 0 267.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 -255.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 0 -47.031
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 -47.031
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.748.269 1.150.290
Yasal Yedekler
30 1.748.269 1.150.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 2.085.686 -76.314
Net Dönem Karı veya Zararı
41 5.301.283 12.747.947
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
363.854 247.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.475.342 58.111.177
TOPLAM KAYNAKLAR
90.317.834 88.975.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 117.034.073 90.383.807
Satışların Maliyeti
31 -88.788.304 -68.161.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.245.769 22.222.761
BRÜT KAR (ZARAR)
28.245.769 22.222.761
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.277.531 -4.750.043
Pazarlama Giderleri
33 -8.960.401 -9.707.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.710.632 -1.905.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.359.555 4.460.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.192.384 -6.313.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.464.376 4.007.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 73.481 8.907.147
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -377.850 -565.203
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -77.247 -100.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 -234.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.082.760 12.015.462
Finansman Gelirleri
37 1.390.112 2.560.044
Finansman Giderleri
37 -1.684.981 -1.924.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.787.891 12.651.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.370.234 105.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.527.258 -98.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 157.024 203.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.417.657 12.756.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.417.657 12.756.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 116.374 8.770
Ana Ortaklık Payları
41 5.301.283 12.747.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-106.116 282.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -132.645 107.454
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
38 0 267.704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
38 0 267.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 -71.144
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 26.529 -21.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 26.529 -21.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 0 -20.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 -20.025
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 0 -20.025
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-106.116 262.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.311.541 13.019.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116.374 8.770
Ana Ortaklık Payları
5.195.167 13.010.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819671


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76