***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 18:31***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 10.230.184.736 8.458.073.060 4.714.068.482 4.294.993.884
Satışların Maliyeti
28 -9.367.787.585 -7.590.287.124 -4.347.927.983 -3.886.633.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
862.397.151 867.785.936 366.140.499 408.360.584
BRÜT KAR (ZARAR)
862.397.151 867.785.936 366.140.499 408.360.584
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -67.061.478 -60.911.740 -33.795.625 -31.750.210
Pazarlama Giderleri
29-30 -364.362.169 -317.741.948 -178.020.879 -157.227.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 234.568.351 484.159.967 108.719.873 246.283.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -211.069.914 -413.963.384 -98.617.657 -218.945.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
454.471.941 559.328.831 164.426.211 246.721.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 90.559.347 33.606.338 43.131.858 16.363.341
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -80.679 -314.028 -9.735 -96.294
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
544.950.609 592.621.141 207.548.334 262.988.132
Finansman Giderleri
33 -52.931.507 -9.238.192 -32.503.277 -4.734.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
492.019.102 583.382.949 175.045.057 258.254.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-108.629.341 -128.710.172 -38.501.572 -56.905.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -108.016.716 -130.284.381 -30.427.948 -50.353.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -612.625 1.574.209 -8.073.624 -6.552.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
383.389.761 454.672.777 136.543.485 201.348.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
383.389.761 454.672.777 136.543.485 201.348.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.814 2.553 647 1.178
Ana Ortaklık Payları
383.387.947 454.670.224 136.542.838 201.347.066
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,61700000 0,73200000 0,22000000 0,32400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-597.232.842 504.649.685
Dönem Karı (Zararı)
383.389.761 454.672.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
383.389.761 454.672.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
191.835.065 195.227.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 35.383.276 29.882.787
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.693.306 13.460.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 8.329.870 6.746.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.567.487 -22.621.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -82.433.076 -27.878.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 49.865.589 5.257.550
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 6.610.563 349.855
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 108.629.341 128.710.172
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -4.603.086 -2.179.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 62.359.282 40.877.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.012.459.276 -29.770.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -12.367.403 -628.006.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 49.364.571 35.330.276
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -76.124.332 -154.450.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -26.434.939 -10.115.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -933.955.798 769.793.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -20.814.847 -15.141.449
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 15.119.985 -212.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -7.246.513 -26.967.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-437.234.450 620.129.462
Ödenen Faiz
33 -49.865.589 -5.257.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -6.288.542 -9.201.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -103.844.261 -101.020.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.036.136 -20.218.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 5.449.982 3.313.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -137.227.848 -51.995.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 7.308.654 585.014
Alınan Faiz
32 82.433.076 27.878.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
607.122.913 -121.640.497
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 963.156.205 51.338.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -245.795.114 -106.845.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.659.778 -4.033.803
Ödenen Temettüler
27 -105.578.400 -62.100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.146.065 362.790.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.146.065 362.790.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.092.525.405 190.106.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.060.379.340 552.897.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.060.379.340 1.092.525.405
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
4.612.035.805 4.652.782.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 873.785 1.029.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.611.162.020 4.651.753.860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
112.033.476 108.212.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 112.033.476 108.212.917
Stoklar
13 1.834.564.257 1.758.439.925
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 35.217.670 8.782.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 39.771.844 60.125.052
ARA TOPLAM
7.694.002.392 7.680.868.991
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.694.002.392 7.680.868.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.056.750 1.157.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 43.700.781 51.399.525
Maddi Duran Varlıklar
18 745.489.227 639.056.794
Kullanım Hakkı Varlıkları
32.825.728 38.200.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.247.572 31.917.581
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.053.171 723.180
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 75.650.233 58.560.575
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
930.970.291 820.291.915
TOPLAM VARLIKLAR
8.624.972.683 8.501.160.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 972.475.759 254.210.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.368.822 2.854.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.368.822 2.854.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
969.106.937 251.355.814
Banka Kredileri
8 963.156.205 245.795.114
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.950.732 5.560.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
3.937.851.947 4.910.618.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 75.660.646 91.817.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.862.191.301 4.818.800.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 34.005.250 44.547.705
Diğer Borçlar
23.222.630 22.802.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 603.085 30.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.619.545 22.772.020
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 22.791.155 7.671.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 26.785.753 22.613.298
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.279.181 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.279.181 2.219.568
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 94.318.534 17.166.484
ARA TOPLAM
5.113.730.209 5.281.850.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.113.730.209 5.281.850.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 27.028.027 32.591.724
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.736.296 14.934.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.736.296 14.934.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.291.731 17.657.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.291.731 17.657.129
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.102.158 46.527.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 52.102.158 46.527.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 66.424.684 49.441.003
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.554.869 128.560.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.259.285.078 5.410.410.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.365.675.077 3.090.731.521
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.640.153 -59.765.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.640.153 -59.765.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -62.640.153 -59.765.762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 185.255.288 145.186.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.238.671.995 1.689.415.365
Net Dönem Karı veya Zararı
383.387.947 694.895.542
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 12.528 19.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.365.687.605 3.090.750.651
TOPLAM KAYNAKLAR
8.624.972.683 8.501.160.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Transferler
3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.194.198 454.670.224 450.476.026 2.530 450.478.556
Kar Payları
-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -52.102.700 145.186.376 1.689.415.365 454.670.224 2.858.169.265 17.669 2.858.186.934
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.874.391 383.387.947 380.513.556 1.798 380.515.354
Kar Payları
27 -105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -62.640.153 185.255.288 2.238.671.995 383.387.947 3.365.675.077 12.528 3.365.687.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
383.389.761 454.672.777 136.543.485 201.348.244
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.874.407 -4.194.221 522.170 -1.491.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -3.593.009 -5.242.777 652.712 -1.864.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
718.602 1.048.556 -130.542 372.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
718.602 1.048.556 -130.542 372.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.874.407 -4.194.221 522.170 -1.491.338
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
380.515.354 450.478.556 137.065.655 199.856.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.798 2.530 652 1.171
Ana Ortaklık Payları
380.513.556 450.476.026 137.065.003 199.855.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869509


BIST
16:511.404
Değişim :  -0,48% |  -6,76
Açılış :  1.414  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler16:48
ALKA 16,50 4.857.760 % 10,00  
CMBTN 240,30 17.171.237 % 9,98  
NIBAS 13,12 6.629.703 % 9,97  
TKURU 224,00 8.153.059 % 9,97  
DENGE 3,75 1.692.082 % 9,97  
16:48 Alış Satış %  
Dolar 8,7142 8,7194 % 0,12  
Euro 10,4360 10,4422 % 0,35  
Sterlin 12,0718 12,1324 % -0,15  
Frank 9,4754 9,5324 % 0,28  
Riyal 2,3146 2,3262 % -0,03  
16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 11,82  
Altın Gr. 500 500 3,02  
Cumhuriyet 3.309 3.359 7,00  
Tam 3.293 3.376 5,14  
Yarım 1.592 1.633 2,49  
Çeyrek 798 817 1,25  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 0,07  
B. Petrol 75,72 75,72 0,16