***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2018 19:43
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 0 -156.558.499 -9.022.805 -9.022.805 -9.022.805 220.000 -1.245.254.004 -361.491.971 -1.606.745.975 -1.412.107.279 -118.560.612 -1.530.667.891
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 736.344 736.344 736.344 -90.302 646.042
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 736.344 736.344 736.344 -90.302 646.042
Transferler
0 0 0 0 0 0 40.000 -360.795.627 360.755.627 -40.000 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.029.902 -4.029.902 -4.029.902 0 0 -285.095.986 -285.095.986 -289.125.888 -24.708.145 -313.834.033
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -4.029.902 -4.029.902 -4.029.902 0 0 -285.095.986 -285.095.986 -289.125.888 -24.708.145 -313.834.033
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000.000 0 -156.558.499 -13.052.707 -13.052.707 -13.052.707 260.000 -1.606.049.631 -285.095.986 -1.891.145.617 -1.700.496.823 -143.359.059 -1.843.855.882
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 0 -438.284.421 -15.317.761 -15.317.761 -15.317.761 260.000 -1.539.724.663 -389.843.353 -1.929.568.016 -2.022.910.198 -162.418.348 -2.185.328.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 736.344 -347.354 388.990 388.990 -30.286 358.704
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 736.344 -347.354 388.990 388.990 -30.286 358.704
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -390.190.707 390.190.707 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.519.712 -5.519.712 -5.519.712 0 0 121.537.199 121.537.199 116.017.487 374.288 116.391.775
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -5.519.712 -5.519.712 -5.519.712 0 0 121.537.199 121.537.199 116.017.487 374.288 116.391.775
Sermaye Arttırımı
251.928.571 0 0 0 0 0 0 2.330.124.603 0 2.330.124.603 2.582.053.174 0 2.582.053.174
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 -164.539.808 -322.674 -322.674 -322.674 0 292.389 0 292.389 -164.570.094 163.169.094 -1.401.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -199.789.445 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.789.445 0 -199.789.445
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -21.160.147 -21.160.147 -21.160.147 260.000 401.237.966 121.537.199 522.775.165 311.189.914 1.094.748 312.284.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.126.455 341.514.027
Dönem Karı (Zararı)
121.894.770 -309.991.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.441.884 -316.140.746
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-547.114 6.148.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.344.853 376.547.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 148.167.463 122.998.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.028.769 -4.777.171
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.028.769 -4.777.171
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.906.385 23.510.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 15.044.300 13.055.403
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.862.085 10.455.254
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
184.067.253 233.247.955
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -15.190.634 -1.132.490
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 212.061.539 247.115.409
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-12.803.652 -12.734.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -317.002.210 -78.226
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7 22.125 30.607
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.155.068 1.614.356
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.155.068 1.614.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.347.833 292.948.133
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.763.264 110.761.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
54.321.738 -1.263.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.441.526 112.024.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.095.512 -976.487
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.148.945 -8.886.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.053.433 7.909.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.496.435 -99.721.331
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.115.658 4.704.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.655.316 224.131.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-323.076.788 41.287.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
255.421.472 182.843.439
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.525.150 54.048.680
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.525.150 54.048.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
227.587.456 359.503.345
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-15.904.198 -16.289.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.786.023 -1.715.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 229.220 16.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-250.286.303 -198.357.137
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
864.026 835.129
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,23 864.026 835.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-266.088.963 -200.324.756
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -259.799.159 -195.306.421
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.289.804 -5.018.335
Alınan Faiz
23 15.190.634 1.132.490
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-252.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.254.223 -150.835.631
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.582.053.174 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.582.053.174 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-199.789.445 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -199.789.445 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.401.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.354.803.421 269.523.520
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.282.330.147 321.384.988
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-72.473.274 -51.861.468
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-613.284.484 -261.426.727
Ödenen Faiz
-255.520.601 -158.932.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.094.375 -7.678.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.094.375 -7.678.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.091.962 60.831.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
205.186.337 53.152.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 205.186.337 92.091.962
Ticari Alacaklar
7 170.053.348 267.634.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 32.550.742 86.872.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
137.502.606 180.761.735
Diğer Alacaklar
8 4.898.939 36.899.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 32.148.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.898.939 4.750.231
Stoklar
9 676.714.788 636.247.122
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.069.477 8.433.138
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.069.477 8.433.138
Diğer Dönen Varlıklar
18 11.060.062 35.297.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.060.062 35.297.980
ARA TOPLAM
1.074.982.951 1.076.603.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.074.982.951 1.076.603.593
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 11.257.345 5.695.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.257.345 5.695.390
Maddi Duran Varlıklar
11 962.766.693 849.530.114
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.417.447 5.781.462
Mobilya ve Demirbaşlar
700.670.370 607.881.891
Özel Maliyetler
257.678.876 235.866.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
679.693.403 677.027.576
Şerefiye
13 578.942.596 578.942.596
Diğer Haklar
12 15.075.297 12.409.470
Markalar
12 85.675.510 85.675.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 273.746.818 0
Diğer Duran Varlıklar
12.927 8.599
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12.927 8.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.927.477.186 1.532.261.679
TOPLAM VARLIKLAR
3.002.460.137 2.608.865.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 76.648.176 1.402.437.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.648.176 1.402.437.385
Banka Kredileri
76.648.176 1.402.437.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 88.143.385 102.412.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
88.143.385 102.412.883
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
88.143.385 102.412.883
Ticari Borçlar
7 2.111.681.237 2.193.083.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 134.381.970 457.458.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.977.299.267 1.735.624.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 102.355.584 79.106.917
Diğer Borçlar
8 524.961 645.718.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 610.682.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
524.961 35.036.501
Ertelenmiş Gelirler
10 12.330.172 8.665.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12.330.172 8.665.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.435.288 43.049.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.154.728 12.193.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 35.280.560 30.856.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 48.687.671 17.698.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.687.671 17.698.527
ARA TOPLAM
2.490.806.474 4.492.172.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.490.806.474 4.492.172.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 146.334.065 204.161.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
146.334.065 204.161.039
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
146.334.065 204.161.039
Diğer Borçlar
8 776.507 728.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
776.507 728.759
Ertelenmiş Gelirler
10 6.618.891 9.531.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.618.891 9.531.906
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.639.538 40.146.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 45.639.538 40.146.612
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 47.093.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.369.001 301.662.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.690.175.475 4.793.835.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
311.189.914 -2.022.521.208
Ödenmiş Sermaye
19 611.928.571 360.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -199.789.445 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-602.824.230 -438.284.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.160.147 -15.317.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.160.147 -15.317.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.160.147 -15.317.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 260.000 260.000
Yasal Yedekler
260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
401.237.966 -1.538.988.319
Net Dönem Karı veya Zararı
121.537.199 -390.190.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.094.748 -162.448.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
312.284.662 -2.184.969.842
TOPLAM KAYNAKLAR
3.002.460.137 2.608.865.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 8.710.248.695 6.445.817.200 3.256.824.141 2.373.023.264
Satışların Maliyeti
20 -6.602.152.336 -4.968.418.015 -2.428.797.975 -1.825.214.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.108.096.359 1.477.399.185 828.026.166 547.808.840
BRÜT KAR (ZARAR)
2.108.096.359 1.477.399.185 828.026.166 547.808.840
Genel Yönetim Giderleri
21 -44.463.876 -51.484.964 -13.972.262 -17.245.539
Pazarlama Giderleri
21 -1.756.269.367 -1.315.184.466 -637.688.062 -493.837.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 50.226.844 59.212.076 14.245.855 9.698.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -337.257.901 -226.860.298 -126.419.351 -79.141.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.332.059 -56.918.467 64.192.346 -32.717.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 16.795.183 1.292.400 3.148.135 589.161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -6.482.903 -5.051.149 -5.407.185 -30.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.644.339 -60.677.216 61.933.296 -32.159.100
Finansman Giderleri
24 -225.204.665 -255.541.756 -37.952.709 -95.443.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-194.560.326 -316.218.972 23.980.587 -127.602.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
317.002.210 78.226 -12.308.002 781.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.465.438 -2.793.709 -290.761 -1.057.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 319.467.648 2.871.935 -12.017.241 1.839.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.441.884 -316.140.746 11.672.585 -126.820.274
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -547.114 6.148.878 0 2.371.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.894.770 -309.991.868 11.672.585 -124.448.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
357.571 -24.895.882 123.030 -9.680.219
Ana Ortaklık Payları
121.537.199 -285.095.986 11.549.555 -114.768.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.502.995 -3.842.165 -1.283.077 -1.237.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.876.065 -4.802.704 -1.596.661 -1.546.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.876.065 -4.802.704 -1.596.661 -1.546.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.373.070 960.539 313.584 309.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.373.070 960.539 313.584 309.316
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.502.995 -3.842.165 -1.283.077 -1.237.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.391.775 -313.834.033 10.389.508 -125.685.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
374.288 -24.708.145 167.894 -9.480.968
Ana Ortaklık Payları
116.017.487 -289.125.888 10.221.614 -116.204.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717137


BIST
09:552.007
Değişim :  0,46% |  9,10
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.007
En Düşük
2.007
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
YESIL 1,83 6.573.380 % 0,00  
TSPOR 6,34 77.155.191 % 0,00  
VAKBN 3,78 126.777.803 % 0,00  
YBTAS 21.000,00 4.334.993 % 0,00  
TRGYO 4,70 87.353.804 % 0,00  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 13,6553 13,6631 % 0,09  
Euro 15,2200 15,2351 % 0,03  
Sterlin 18,2286 18,3200 % 0,10  
Frank 14,6053 14,6932 % 0,05  
Riyal 3,6236 3,6418 % -0,10  
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 2,26  
Altın Gr. 788 788 -0,14  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -89,00  
Tam 5.223 5.356 -82,14  
Yarım 2.525 2.591 -39,74  
Çeyrek 1.266 1.295 -19,87  
Gümüş.Ons 22,66 22,68 -0,06  
Gümüş Gr. 9,97 9,98 -0,00  
B. Petrol 88,59 88,59 0,42