***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 19:11
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
66.598.899 -66.598.899 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.087.245 -1.087.245 -1.087.245 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964
Dönem Karı (Zararı)
-1.087.245 -1.087.245 -1.087.245 -298.637.678 -298.637.678 -299.724.923 312.959 -299.411.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
35.710.601 -35.710.600 -35.710.600 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.558.118 0 9.558.118 9.558.118
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-567.113.629 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 -12.606.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -190.231.327 -12.606.706 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-298.637.678 298.637.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925
Dönem Karı (Zararı)
-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.506.776 0 9.506.776 9.506.776
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -180.724.551 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.263.816 0 -13.263.816 0 0 0 0 0 -13.263.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.148.874.344 1.388.017.394
Dönem Karı (Zararı)
271.911.626 -298.329.722
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
271.911.626 -298.329.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.371.660.790 1.244.199.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
697.508.002 598.502.429
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.317.279 -541.858
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 238.457 182.918
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.078.822 -724.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.502.109 36.499.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 68.491.939 30.093.499
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 17.010.170 6.405.813
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
530.450.513 552.103.546
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -24.805.208 -9.703.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 576.970.639 572.582.792
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-21.714.918 -10.776.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 21.948.383 54.438.823
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.934.504 3.197.044
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.934.504 3.197.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
544.399.829 469.395.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.229.361 -4.676.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.477.840 -427.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.707.201 -4.248.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.407.258 -10.299.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.407.258 -10.299.848
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-793.599.682 -456.546.818
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
62.847.360 -12.942.722
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.227.566.920 920.738.511
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.917.078 -16.024.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.142.649.842 936.763.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.237.984 22.966.803
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.983.866 10.155.659
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
48.983.866 10.155.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.187.972.245 1.415.264.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -31.929.781 -23.548.895
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -4.505.257 -2.489.816
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.815.384 -1.395.623
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 152.521 186.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-492.558.212 -341.787.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.861.991 1.892.660
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.861.991 1.892.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-520.225.411 -353.233.177
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -506.150.301 -343.844.255
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.075.110 -9.388.922
Alınan Faiz
24 24.805.208 9.703.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-938.512.866 -969.031.491
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.506.776 9.558.118
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 9.506.776 9.558.118
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -74.959.701
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 -74.959.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -371.049.003 -330.609.535
Ödenen Faiz
25 -576.970.639 -573.020.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
717.803.266 77.198.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
717.803.266 77.198.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 431.286.166 354.087.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.149.089.432 431.286.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.149.089.432 431.286.166
Ticari Alacaklar
7 106.183.646 74.417.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 39.412.698 26.934.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.770.948 47.482.181
Diğer Alacaklar
8 10.534.661 5.075.174
Stoklar
9 2.090.253.657 1.329.732.797
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.680.334 12.757.107
Diğer Dönen Varlıklar
19 9.303.474 7.163.730
ARA TOPLAM
3.377.045.204 1.860.432.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.377.045.204 1.860.432.013
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 27.579.832 19.735.389
Maddi Duran Varlıklar
12 1.352.693.035 1.100.702.403
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.114.935.110 1.823.015.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
691.955.585 685.289.373
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 112.862.989 106.196.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 197.621.010 218.626.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.384.784.572 3.847.368.901
TOPLAM VARLIKLAR
7.761.829.776 5.707.800.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 778.057.242 676.635.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
778.057.242 676.635.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
778.057.242 676.635.007
Ticari Borçlar
7 4.600.841.407 3.395.061.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 426.479.568 341.562.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.174.361.839 3.053.498.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 155.845.749 111.607.765
Diğer Borçlar
8 3.277.382 1.482.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 31.574.336 8.185.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.381.568 60.828.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 39.664.863 19.616.832
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 53.716.705 41.211.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 83.252.925 36.494.982
ARA TOPLAM
5.746.230.609 4.290.295.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.746.230.609 4.290.295.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.659.701.808 1.398.517.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.659.701.808 1.398.517.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.659.701.808 1.398.517.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 62.208.236 44.874.709
Diğer Borçlar
1.409.261 978.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.409.261 978.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 38.381.984 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.761.701.289 1.444.370.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.507.931.898 5.734.665.737
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.119.036 -28.343.318
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -180.724.551 -190.231.327
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.263.816 -12.606.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.263.816 -12.606.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.263.816 -12.606.706
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.419.773 428.057.451
Net Dönem Karı veya Zararı
272.612.688 -298.637.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
778.842 1.478.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.897.878 -26.864.823
TOPLAM KAYNAKLAR
7.761.829.776 5.707.800.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 21.353.835.397 16.051.963.222
Satışların Maliyeti
21 -16.318.273.326 -12.311.478.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.035.562.071 3.740.484.286
BRÜT KAR (ZARAR)
5.035.562.071 3.740.484.286
Genel Yönetim Giderleri
22 -160.669.722 -97.705.649
Pazarlama Giderleri
22 -3.473.128.697 -2.771.035.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 39.022.960 19.954.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -591.826.668 -569.402.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
848.959.944 322.294.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 28.431.682 11.180.375
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -6.560.978 -4.674.397
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
870.830.648 328.800.952
Finansman Giderleri
25 -576.970.639 -572.691.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
293.860.009 -243.890.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.948.383 -54.438.823
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -778.968 -1.880.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -21.169.415 -52.558.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
271.911.626 -298.329.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
271.911.626 -298.329.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-701.062 307.956
Ana Ortaklık Payları
272.612.688 -298.637.678
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 30 0,45980000 -0,50440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-655.701 -1.082.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -819.400 -1.352.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.699 269.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 163.699 269.759
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-655.701 -1.082.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
271.255.925 -299.411.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-699.653 312.959
Ana Ortaklık Payları
271.955.578 -299.724.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917473


BIST18:051.998
Değişim :  2,38% |  46,52
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.998
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 14,52 28.398.020 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.406.649 % 10,00  
ALARK 17,50 293.071.173 % 9,99  
VBTYZ 25,78 123.208.346 % 9,98  
MZHLD 30,86 857.138 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6117 13,6133 % -0,27  
Euro 15,1208 15,2294 % -0,01  
Sterlin 18,2097 18,3011 % -0,15  
Frank 14,5940 14,6819 % -0,37  
Riyal 3,6271 3,6453 % 0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 1,04  
Altın Gr. 788 788 -6,91  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -89,00  
Tam 5.223 5.356 -82,14  
Yarım 2.525 2.591 -39,74  
Çeyrek 1.266 1.295 -19,87  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 0,01  
Gümüş Gr. 9,96 9,97 -0,01  
B. Petrol 88,84 88,84 0,15