***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 18:28
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 -298.637.678 298.637.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208
Dönem Karı (Zararı)
-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 5.389.559 134.809.332 -24.222.916 1.415.301 -22.807.615
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 272.612.688 -272.612.688 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115
Dönem Karı (Zararı)
-1.123.958 -1.123.958 -1.123.958 83.877.568 83.877.568 82.753.610 -138.495 82.615.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 402.032.461 83.877.568 485.910.029 335.872.646 640.347 336.512.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
552.875.025 437.968.156
Dönem Karı (Zararı)
83.737.628 5.324.956
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
83.737.628 5.324.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
404.787.224 317.839.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 191.040.923 162.605.444
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.371.280 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.371.280 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.754.187 21.591.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 19.693.830 18.782.102
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.060.357 2.809.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
156.138.758 133.523.195
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -32.687.375 -1.982.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 177.651.513 138.264.865
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11.174.620 -2.759.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 27.590.781 4.286
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-108.705 115.054
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -108.705 115.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
78.112.633 123.458.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.180.830 -46.717.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.031.074 -12.784.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.211.904 -33.932.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.135.134 -3.095.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.135.134 -3.095.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-300.822.930 -186.486.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.967.638 -1.545.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
363.768.111 276.061.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.596.273 72.931.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
308.171.838 203.130.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.296.053 42.908.714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.844.999 42.332.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.844.999 42.332.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
566.637.485 446.623.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -9.209.455 -7.884.776
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.183.999 -769.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.401.144 -22.581
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 32.138 21.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.590.649 -89.136.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.566.659 643.265
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.566.659 643.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.844.683 -91.762.239
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -150.133.215 -88.690.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.711.468 -3.071.451
Alınan Faiz
24 32.687.375 1.982.296
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-273.615.496 -229.692.558
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -95.963.983 -91.427.693
Ödenen Faiz
25 -177.651.513 -138.264.865
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.668.880 119.138.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.668.880 119.138.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.149.089.432 431.286.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.310.758.312 550.425.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.310.758.312 1.149.089.432
Ticari Alacaklar
7 115.432.573 106.183.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 43.750.709 39.412.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
71.681.864 66.770.948
Diğer Alacaklar
8 11.496.160 10.534.661
Stoklar
9 2.385.705.307 2.090.253.657
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.624.146 11.680.334
Diğer Dönen Varlıklar
19 10.970.522 9.303.474
ARA TOPLAM
3.848.987.020 3.377.045.204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.848.987.020 3.377.045.204
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 31.189.880 27.579.832
Maddi Duran Varlıklar
12 1.432.028.664 1.352.693.035
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.233.519.486 2.114.935.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
691.730.570 691.955.585
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 112.637.974 112.862.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 170.608.540 197.621.010
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.559.077.140 4.384.784.572
TOPLAM VARLIKLAR
8.408.064.160 7.761.829.776
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 808.694.291 778.057.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
808.694.291 778.057.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
808.694.291 778.057.242
Ticari Borçlar
7 4.975.884.373 4.600.841.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 470.089.813 426.479.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.505.794.560 4.174.361.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 201.141.802 155.845.749
Diğer Borçlar
8 3.877.603 3.277.382
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 49.970.469 31.574.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.341.621 93.381.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 36.748.558 39.664.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 56.593.063 53.716.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 67.807.704 83.252.925
ARA TOPLAM
6.200.717.863 5.746.230.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.200.717.863 5.746.230.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.771.449.961 1.659.701.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.771.449.961 1.659.701.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.771.449.961 1.659.701.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 77.012.057 62.208.236
Diğer Borçlar
1.409.261 1.409.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.409.261 1.409.261
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 20.962.025 38.381.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.870.833.304 1.761.701.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.071.551.167 7.507.931.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
335.872.646 253.119.036
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -180.724.551 -180.724.551
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.387.774 -13.263.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.387.774 -13.263.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -14.387.774 -13.263.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
402.032.461 129.419.773
Net Dönem Karı veya Zararı
83.877.568 272.612.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
640.347 778.842
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
336.512.993 253.897.878
TOPLAM KAYNAKLAR
8.408.064.160 7.761.829.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 6.377.044.301 4.688.273.305
Satışların Maliyeti
21 -4.882.035.010 -3.558.276.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.009.291 1.129.996.942
BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.009.291 1.129.996.942
Genel Yönetim Giderleri
22 -35.941.482 -34.226.382
Pazarlama Giderleri
22 -1.047.628.936 -794.876.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 852.067 4.196.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -156.107.098 -163.363.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
256.183.842 141.726.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 33.373.569 3.241.959
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -577.489 -1.374.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
288.979.922 143.594.107
Finansman Giderleri
25 -177.651.513 -138.264.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.328.409 5.329.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.590.781 -4.286
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -297.683 -198.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -27.293.098 193.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.737.628 5.324.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.737.628 5.324.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-139.940 -64.603
Ana Ortaklık Payları
83.877.568 5.389.559
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 30 0,14140000 0,00910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.122.513 -1.267.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.403.141 -1.584.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
280.628 316.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 280.628 316.711
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.122.513 -1.267.748
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.615.115 4.057.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-138.495 -63.194
Ana Ortaklık Payları
82.753.610 4.120.402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935009


BIST18:051.998
Değişim :  2,38% |  46,52
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.998
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 14,52 28.398.020 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.406.649 % 10,00  
ALARK 17,50 293.071.173 % 9,99  
VBTYZ 25,78 123.208.346 % 9,98  
MZHLD 30,86 857.138 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5640 13,6361 % -0,10  
Euro 15,1452 15,1985 % -0,21  
Sterlin 18,2097 18,3011 % -0,15  
Frank 14,5940 14,6819 % -0,37  
Riyal 3,6271 3,6453 % 0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.798 2,33  
Altın Gr. 788 788 -6,91  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -89,00  
Tam 5.223 5.356 -82,14  
Yarım 2.525 2.591 -39,74  
Çeyrek 1.266 1.295 -19,87  
Gümüş.Ons 22,76 22,80 0,05  
Gümüş Gr. 9,96 9,98 0,00  
B. Petrol 88,85 88,85 0,16