***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:18***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Transferler
40.102.331 -40.102.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.465 3.672.173 3.600.992 7.297.630 963.575 8.261.205
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 4.602 15.325.665 4.921.466 240.486.486 3.600.992 318.431.919 23.292.273 341.724.192
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Transferler
70.335.221 -70.335.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.188 8.023.776 4.981.768 13.008.732 948.286 13.957.018
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.668 5.199.245 26.669.185 313.462.730 4.981.768 404.385.968 34.949.204 439.335.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.078.305 -8.788.324
Dönem Karı (Zararı)
5.930.054 4.564.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.079.500 1.440.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 102.332 74.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
174.197 -458.954
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 174.197 -458.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-383.302 39.501
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.582.996 1.960.013
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -298
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 1.582.996 1.960.311
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.983.161 -18.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.932.609 903.420
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 120.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.591.493 -1.060.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.227.751 -14.793.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.075.102 -1.152.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-817.767 -55.718
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.308.536 -55.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
260.796 -7.214.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.255.493 -6.288.725
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031.986 -725.774
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
27.944.853 699.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.078.305 -8.788.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
63.312 -614.516
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.960.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.896.688 -614.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.419.935 -4.860.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.417.495 15.484.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.254.434 -18.700.968
Ödenen Faiz
-1.582.996 -1.644.114
Alınan Faiz
0 298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.278.318 -14.263.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.278.318 -14.263.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.283.483 20.050.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.005.165 5.786.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.005.165 23.283.483
Finansal Yatırımlar
5 3.179.096 6.433.293
Ticari Alacaklar
7 28.399.049 23.969.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 2.661.466 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.737.583 22.754.911
Diğer Alacaklar
8 511.099 435.171
Peşin Ödenmiş Giderler
9 811.361 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.410 2.525
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.766.912 1.024.958
ARA TOPLAM
42.675.092 57.721.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.675.092 57.721.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 37.748.020 21.102.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 37.748.020 21.102.419
Stoklar
11 17.803.808 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 686.698.116 657.084.276
Maddi Duran Varlıklar
289.454 352.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.802 35.482
Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.908.759 17.408.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 38.460 50.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
761.617.419 707.625.380
TOPLAM VARLIKLAR
804.292.511 765.347.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 50.572.286 50.525.521
Ticari Borçlar
7 18.280.550 14.025.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 7.230.191 6.093.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.050.359 7.931.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 94.028 87.200
Diğer Borçlar
8 8.999.044 10.934.363
Ertelenmiş Gelirler

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 46.147 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.363.316 1.755.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 61.274 104.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.302.042 1.650.903
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.687.205 5.684.894
ARA TOPLAM
85.042.576 83.012.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.042.576 83.012.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.196.551 173.957.045
Diğer Borçlar
8 4.935.506 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
15 66.985.970 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 115.398 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 115.398 109.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 43.681.338 39.807.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.914.763 256.956.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
364.957.339 339.969.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
404.385.968 391.377.236
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.668 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.668 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -19.668 -22.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.669.185 18.645.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.669.185 18.645.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
313.462.730 243.127.509
Net Dönem Karı veya Zararı
4.981.768 70.335.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.949.204 34.000.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
439.335.172 425.378.154
TOPLAM KAYNAKLAR
804.292.511 765.347.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 20.339.564 16.446.059
Satışların Maliyeti
18 -6.364.233 -5.165.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.975.331 11.280.925
BRÜT KAR (ZARAR)
13.975.331 11.280.925
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.054.653 -3.781.626
Pazarlama Giderleri
19 -306.833 -110.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 574.033 234.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -66.995 -756.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.120.883 6.866.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.120.883 6.866.833
Finansman Gelirleri
22 0 561.465
Finansman Giderleri
22 -3.388.997 -1.960.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.731.886 5.467.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-801.832 -903.420
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -46.147 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -755.685 -903.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.930.054 4.564.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.930.054 4.564.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
948.286 963.575
Ana Ortaklık Payları
4.981.768 3.600.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,09580000 0,06920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.188 24.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.188 24.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.023.776 3.672.173
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.023.776 3.672.173
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.026.964 3.696.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.957.018 8.261.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
948.286 963.575
Ana Ortaklık Payları
13.008.732 7.297.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682779


BIST
18:0588.059
Değişim :  -0,07% |  -65,58
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
IHYAY 0,66 37.730.534 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1323 8,1730 % 1,63  
Frank 6,8334 6,8745 % 1,12  
Riyal 1,7474 1,7562 % 2,08  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.623 -5,94  
Altın Gr. 343 343 5,21  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,00 -0,46  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,03  
B. Petrol 26,16 26,16 -1,79