***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2022 19:54
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.684 132.243.124 -66.155.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.059 1.770.776 5.308.194 167.274.341 174.295.252 174.295.252
Dönem Karı (Zararı)
167.274.341 167.274.341 167.274.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.059 1.770.776 5.308.194 7.020.911 7.020.911
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-30.133.000 -30.133.000 -30.133.000
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -749.631 0 2.705.092 0 0 0 0 0 0 0 -743.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.338 0 0 0 339.018.230 167.274.341 0 704.747.165 0 704.747.165
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165
Transferler
42.928.446 -167.274.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.433 0 704.307 0 0 0 0 0 0 0 743.102 223.190.334 222.575.310 222.575.310
Dönem Karı (Zararı)
223.190.334 223.190.334 223.190.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.062.433 704.307 743.102 -615.024 -615.024
Kar Payları
-42.111.998 -42.111.998 -42.111.998
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.930.548 20.833.374
Dönem Karı (Zararı)
223.190.334 167.274.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
157.626.550 71.313.163
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.563.784 95.961.178
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.803.362 7.356.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 19.890.887 25.405.030
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.974.019 200.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.974.019 200.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.432.243 14.864.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.897.749 6.367.198
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 534.494 8.497.112
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.764.277 28.137.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -15.867.768 -7.078.503
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 38.794.911 35.901.623
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-5.185.690 -2.753.867
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8.022.824 2.067.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.576.035 -416.507
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -9.576.035 -416.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -3.328.549 25.393.533
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
96.036 -869.641
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 96.036 -869.641
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -86.365.490
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 12.985.484 1.008.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-233.371.151 -126.261.934
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.926.177 -63.761.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.467.888 -52.831.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.458.289 -10.930.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.118.697 -9.649.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.118.697 -9.649.074
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-221.985.895 -78.035.820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.486.699 -6.180.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.364.626 38.834.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.289.776 9.082.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.074.850 29.752.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.293 -7.260.369
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.978.364 -2.186.806
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.978.364 -2.186.806
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.869.620 1.977.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.984.179 48.369.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.553.410 -3.296.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -28.392.959 -24.238.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.767.215 68.622.911
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.381 1.066.036
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.381 1.066.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.397.255 -21.139.565
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -155.397.255 -21.139.565
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.128.321 88.696.440
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
25 15.867.768 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-402.872 20.679.196
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.412.950 321.008.485
Kredilerden Nakit Girişleri
6 255.412.950 321.008.485
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-177.064.128 -236.566.018
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -177.064.128 -236.566.018
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.277.424 -6.513.378
Ödenen Temettüler
20 -42.111.998 -30.133.000
Ödenen Faiz
-26.362.272 -34.195.396
Alınan Faiz
0 7.078.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.566.205 110.135.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.566.205 110.135.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.612.224 10.476.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.046.019 120.612.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.046.019 120.612.224
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
473.882.599 445.574.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 433.602.270 429.134.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 40.280.329 16.439.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.875.061 1.071.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.875.061 1.071.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
9.063.664 416.506
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 9.063.664 416.506
Stoklar
9 627.595.375 360.736.236
Peşin Ödenmiş Giderler
29.206.570 12.719.871
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.206.570 12.719.871
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
101.146.584 71.383.844
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 101.146.584 71.383.844
ARA TOPLAM
1.349.815.872 1.012.514.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 0 160.311.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.349.815.872 1.172.826.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.122.949 4.381.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.122.949 4.381.574
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 5.122.949 4.381.574
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 68.085 68.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 229.427.009 90.030.091
Arazi ve Arsalar
2.419.338 2.419.338
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.459.565 7.804.055
Binalar
18.913.815 9.367.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
170.138.582 62.665.848
Taşıtlar
497.057 279.081
Mobilya ve Demirbaşlar
9.218.614 6.482.713
Özel Maliyetler
875.541 1.011.158
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.904.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 25.481.697 10.722.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.737.285 7.119.559
Diğer Haklar
12 8.737.285 7.119.559
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 18.891.876 4.974.330
Diğer Duran Varlıklar
294.817 18.580.385
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 294.817 18.580.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
288.023.718 135.876.340
TOPLAM VARLIKLAR
1.637.839.590 1.308.702.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.019.973 48.977.157
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.866.636 4.833.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 3.866.636 4.833.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.153.337 44.143.973
Banka Kredileri
6 92.401.001 42.383.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.752.336 1.760.794
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 147.144.849 73.231.532
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
147.144.849 73.231.532
Banka Kredileri
147.144.849 73.231.532
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
257.816.497 213.429.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 49.053.751 41.763.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 208.762.746 171.665.072
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.475.763 7.428.260
Diğer Borçlar
19.047.239 18.729.820
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 11.724.613 9.854.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.322.626 8.874.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 928.877
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16 0 928.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.505.824 6.572.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.505.824 6.572.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 6.066.187 13.809.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.159.957 14.778.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.747.433 2.900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.412.524 11.878.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
553.236.289 397.884.020
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
15 0 13.497.915
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553.236.289 411.381.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
182.096.945 180.836.812
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.488.922 4.977.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 4.488.922 4.977.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.608.023 175.859.244
Banka Kredileri
6 160.000.000 175.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.608.023 859.244
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.295.879 11.736.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 17.295.879 11.736.540
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.392.824 192.573.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
752.629.113 603.955.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
885.210.477 704.747.165
Ödenmiş Sermaye
20 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.812.064 -749.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.812.064 -749.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.812.064 -749.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 3.409.399 1.961.990
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -743.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -743.102
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.409.399 2.705.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.409.399 2.705.092
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.461.784 29.533.338
Yasal Yedekler
20 72.461.784 29.533.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
421.252.127 339.018.230
Net Dönem Karı veya Zararı
223.190.334 167.274.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
885.210.477 704.747.165
TOPLAM KAYNAKLAR
1.637.839.590 1.308.702.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.091.763.568 802.944.100
Satışların Maliyeti
21 -772.830.339 -549.262.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
318.933.229 253.681.742
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
318.933.229 253.681.742
Genel Yönetim Giderleri
22 -83.037.369 -73.396.832
Pazarlama Giderleri
22 -103.101.813 -59.308.229
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.780.780 -1.166.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 71.024.074 31.712.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -63.887.442 -29.672.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.149.899 121.850.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.249.385 1.394.244
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -205.051 -62.573
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
140.194.233 123.181.851
Finansman Gelirleri
25 161.685.339 33.529.593
Finansman Giderleri
25 -147.581.571 -60.004.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
154.298.001 96.706.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.328.549 -25.393.533
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.394.735 -25.928.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 12.723.284 534.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
157.626.550 71.313.163
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 65.563.784 95.961.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
223.190.334 167.274.341
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
223.190.334 167.274.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 1,16000000 0,52000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,48000000 0,71000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.062.433 -58.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.062.433 -58.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.447.409 7.078.970
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
704.307 1.770.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
704.307 1.770.776
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
743.102 5.308.194
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
743.102 5.308.194
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-615.024 7.020.911
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.575.310 174.295.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
222.575.310 174.295.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001298


BIST
18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9504 17,9538 % -0,02  
Euro 18,2425 18,2602 % 0,03  
Sterlin 21,5833 21,6915 % -0,03  
Frank 18,9005 19,0143 % -0,02  
Riyal 4,7673 4,7912 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.781 0,05  
Altın Gr. 1.027 1.028 -0,12  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.885 6.956 0,00  
Yarım 3.355 3.401 0,00  
Çeyrek 1.682 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,25 20,32 0,01  
Gümüş Gr. 11,69 11,73 0,00  
B. Petrol 93,41 93,41 0,03