***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2017 20:14
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -250.666 1.744.091 60.404 30.437.759 150.262.119 349.962.604 349.962.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
80.669.530 69.592.589 -150.262.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
767.896 225.000 67.318.191 68.311.087 68.311.087
Dönem Karı (Zararı)
67.318.191 67.318.191 67.318.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
767.896 225.000 992.896 992.896
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 80.729.934 100.030.348 67.318.191 418.273.691 418.273.691
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 80.729.934 100.030.348 67.318.191 418.273.691 418.273.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.862.511 63.455.680 -67.318.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.366 -675.000 64.700.560 62.696.194 62.696.194
Dönem Karı (Zararı)
64.700.560 64.700.560 64.700.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.366 -675.000 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.009.518 -20.009.518 -20.009.518
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 84.592.445 143.476.510 64.700.560 460.960.367 460.960.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.978.300 30.629.833
Dönem Karı (Zararı)
69.338.575 64.091.142
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
69.338.575 64.091.142
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.177.234 10.316.725
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 11.433.799 10.357.292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.113.354
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.113.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.418.379 1.371.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.477.501 3.861.157
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 63.922 -20.613
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -123.044 -2.469.446
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-918.567 -674.757
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.065.382 5.344.332
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.103.746 -6.194.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 8.169.128 11.538.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 189.863
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 189.863
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.173 -133.093
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -50.173 -133.093
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.919.233
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -1.771.586 -2.105.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.518.724 -44.218.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.121.799 -52.761.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.113.894 -73.209.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.992.095 20.447.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.884.874 -3.952.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.884.874 -3.952.407
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.075.431 -9.968.004
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.031.441 -2.363.169
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.392.582 26.216.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.397.405 12.217.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.995.177 13.998.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.148.293 -164.407
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.166.251 -809.847
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.166.251 -809.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.818.583 -414.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.034.533 30.189.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.586.646 -2.960.730
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 1.530.413 3.401.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.778.234 3.645.605
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 11.885.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.971.799 1.620.924
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.971.799 1.620.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -28.772.346 -16.730.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.772.346 -16.730.416
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
918.567 674.757
Alınan Faiz
3.103.746 6.194.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.926.882 -111.529.588
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.732.387 226.198.589
Kredilerden Nakit Girişleri
27.732.387 226.198.589
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.788.446 -325.936.638
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.788.446 -275.936.638
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -50.000.000 -50.000.000
Ödenen Temettüler
-20.009.518
Ödenen Faiz
-8.861.305 -11.791.539
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.273.184 -77.254.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.273.184 -77.254.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.844.634 95.098.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.117.818 17.844.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.117.818 17.844.634
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 230.378.112 237.892.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 161.030.182 198.144.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 69.347.930 39.748.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.492.423 327.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.492.423 327.772
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 202.755.689 192.680.258
Peşin Ödenmiş Giderler
10 706.813 26.549
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 706.813 26.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 3.048.545
Diğer Dönen Varlıklar
17 21.635.826 39.659.878
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.635.826 39.659.878
ARA TOPLAM
500.086.681 491.480.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
500.086.681 491.480.612
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.877.374 3.552.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.877.374 3.552.374
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
2.877.374 3.552.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
90.690 83.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 90.690 83.528
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 153.518.066 135.984.291
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.151.166 3.954.737
Binalar
27.502.872 27.212.781
Tesis, Makine ve Cihazlar
90.915.280 75.614.297
Taşıtlar
100.091 99.963
Mobilya ve Demirbaşlar
10.817.901 9.031.020
Özel Maliyetler
290.800 268.188
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.888.957 2.952.306
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 841.586 1.154.601
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
841.586 1.154.601
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.751.436 3.463.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.751.436 3.463.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.488.034 5.275.575
Diğer Duran Varlıklar
17 29.812.925 13.590.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29.812.925 13.590.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.380.111 163.103.510
TOPLAM VARLIKLAR
691.466.792 654.584.122
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.036.428 18.490.854
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.036.428 18.490.854
Banka Kredileri
3.036.428 18.490.854
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.809.594 50.198.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.809.594 50.198.400
Banka Kredileri
6.809.594 198.400
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
50.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
118.083.935 108.552.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 23.077.774 16.749.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 95.006.161 91.803.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.826.823 3.678.530
Diğer Borçlar
8.075.405 11.172.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 5.605.300 6.536.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.470.105 4.636.356
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
10 4.706.985 6.525.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.706.985 6.525.568
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.794.234 6.917.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 900.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.894.234 6.017.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
153.333.404 205.536.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.333.404 205.536.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 63.846.154 20.000.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.846.154 20.000.000
Banka Kredileri
13.846.154 20.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
50.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.326.867 10.774.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.326.867 10.774.304
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.173.021 30.774.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.506.425 236.310.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
460.960.367 418.273.691
Ödenmiş Sermaye
18 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-812.136 517.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 517.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 517.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.294.091 1.969.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.294.091 1.969.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.294.091 1.969.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 84.592.445 80.729.934
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
14.676.742 10.814.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
143.476.510 100.030.348
Net Dönem Karı veya Zararı
64.700.560 67.318.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.960.367 418.273.691
TOPLAM KAYNAKLAR
691.466.792 654.584.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 981.120.246 910.554.577
Satışların Maliyeti
19 -750.790.672 -705.070.620
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
230.329.574 205.483.957
BRÜT KAR (ZARAR)
230.329.574 205.483.957
Genel Yönetim Giderleri
20 -43.329.583 -38.183.826
Pazarlama Giderleri
20 -124.194.750 -109.259.884
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-28.248 -22.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.650.178 12.998.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.224.265 -5.648.677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.202.906 65.367.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.217.885 3.840.913
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -33.574 -3.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -189.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.387.217 69.014.764
Finansman Gelirleri
23 6.502.671 10.756.951
Finansman Giderleri
23 -8.551.313 -15.680.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.338.575 64.091.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.638.015 3.227.049
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.518.132 809.609
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.119.883 2.417.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.700.560 67.318.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.700.560 67.318.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
64.700.560 67.318.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48000000 0,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.004.366 992.896
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-675.000 225.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.708 767.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
332.342 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
332.342
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.004.366 992.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.696.194 68.311.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
62.696.194 68.311.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586901


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9451 17,9489 % 0,20  
Euro 18,2400 18,2725 % 0,15  
Sterlin 21,6713 21,7800 % 0,37  
Frank 18,8364 18,9499 % 0,30  
Riyal 4,7663 4,7902 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,79  
Altın Gr. 1.025 1.025 2,76  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.874 6.953 2,00  
Yarım 3.350 3.399 1,00  
Çeyrek 1.680 1.699 0,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,10 -0,07  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 0,01  
B. Petrol 92,50 92,50 -0,19