***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

31.07.2019 18:49
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.723.684 954.474 479.429 429.459
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.621 357.881 -141.982 265.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
350.778 477.176 100.578 328.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
169 0 1.148 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
169 0 1.148 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.043 0 -146.343 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
271.890 0 223 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-367.933 0 -146.566 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.371 0 -33.371 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.371 0 -33.371 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.479 0 -61.985 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-137.928 0 -13.090 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-9.551 0 -48.895 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.433 -119.295 -2.009 -63.023
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-94.349 0 -55.182 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21.129 -119.295 32.195 -63.023
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.342 0 7.342 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
32.445 0 13.636 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.621 357.881 -141.982 265.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.764.305 1.312.355 337.447 695.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.294 39.925 14.224 15.465
Ana Ortaklık Payları
1.731.011 1.272.430 323.223 679.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.686.732 7.419.239
Finansal Yatırımlar
228.293 51.863
Ticari Alacaklar
2.919.477 2.487.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.075 13.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.912.402 2.473.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.904.743 3.318.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.904.743 3.318.255
Diğer Alacaklar
695.802 761.486
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
695.802 761.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
562.017 711.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
562.017 711.928
Türev Araçlar
16 1.198.136 1.356.062
Stoklar
182.136 180.434
Peşin Ödenmiş Giderler
772.553 171.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38.432 58.932
Diğer Dönen Varlıklar
115.282 99.230
ARA TOPLAM
20.303.603 16.616.804
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 0 1.720.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.303.603 18.337.109
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
118.467 115.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
118.467 115.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
310.464 884.686
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
310.464 884.686
Diğer Alacaklar
99.472 99.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.472 99.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.981 3.513
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
3.981 3.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
40.151 19.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.365 15.425
Maddi Duran Varlıklar
5 11.545.632 11.116.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.676.912 9.686.061
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.868.720 1.430.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.832.480 1.649.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 10.443.411 10.050.172
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.646.599 5.774.763
Bilgisayar Yazılımları
3.315.823 3.057.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.448.155 1.185.432
Peşin Ödenmiş Giderler
713.216 317.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
178.290 152.732
Diğer Duran Varlıklar
5.362 3.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.308.291 24.428.166
TOPLAM VARLIKLAR
45.611.894 42.765.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.143.288 4.199.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.143.288 4.199.391
Banka Kredileri
2.507.607 3.737.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
560.684 387.001
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
74.997 74.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.360.230 2.836.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.360.230 2.836.518
Banka Kredileri
4.046.611 2.546.780
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
313.619 289.738
Ticari Borçlar
2.149.022 2.721.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.536 5.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.141.486 2.715.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
133.264 69.053
Diğer Borçlar
1.001.776 1.025.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33.192 39.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
968.584 985.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
275.326 255.756
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
275.326 255.756
Türev Araçlar
16 176.323 165.265
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.296 8.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
177.646 133.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
187.807 307.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
176.510 298.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.297 8.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.652 17.630
ARA TOPLAM
11.739.630 11.740.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.739.630 11.740.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.558.501 13.119.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 14.558.501 13.119.636
Banka Kredileri
8.290.605 7.246.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.016.188 1.026.955
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.251.708 4.845.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
124.137 131.598
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
124.137 131.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.370 2.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
543.610 493.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
256.788 224.747
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
286.822 268.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
886.228 862.360
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
427.868 362.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.541.714 14.971.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.281.344 26.711.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.274.624 15.921.744
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-151.532 -141.534
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
13 0 -810.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.871 -34.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.871 -34.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.871 -34.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-203.027 1.077.807
Yabancı Para Çevrim Farkları
268.969 1.333.995
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-86.001 14.942
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-59.972 14.942
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.029 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
169 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
169 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-386.164 -271.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.439.300 2.235.922
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.299.844 9.338.252
Net Dönem Karı veya Zararı
1.689.615 2.021.065
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.926 131.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.330.550 16.053.554
TOPLAM KAYNAKLAR
45.611.894 42.765.275


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 11.279.888 9.343.464 5.899.848 4.835.345
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 586.611 523.452 291.292 269.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
586.611 523.452 291.292 269.976
TOPLAM HASILAT
11.866.499 9.866.916 6.191.140 5.105.321
Satışların Maliyeti
-8.031.029 -6.338.901 -4.208.987 -3.305.567
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-161.646 -167.609 -75.391 -86.184
TOPLAM MALİYETLER
-8.192.675 -6.506.510 -4.284.378 -3.391.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.248.859 3.004.563 1.690.861 1.529.778
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
424.965 355.843 215.901 183.792
BRÜT KAR (ZARAR)
3.673.824 3.360.406 1.906.762 1.713.570
Genel Yönetim Giderleri
-375.510 -313.133 -184.941 -158.801
Pazarlama Giderleri
-816.542 -760.855 -413.389 -404.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 812.410 860.996 460.359 683.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -236.785 -137.228 -133.398 -59.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.738 0 951 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.059.135 3.010.186 1.636.344 1.773.720
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
38.723 16.372 26.039 7.678
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-66.570 -56.875 -16.519 -42.641
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-91.770 -156.081 -21.435 -62.323
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.939.518 2.813.602 1.624.429 1.676.434
Finansman Gelirleri
11 202.088 832.118 -259.395 543.242
Finansman Giderleri
11 -1.867.623 -2.378.874 -722.644 -1.648.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.273.983 1.266.846 642.390 571.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-322.735 -312.372 -162.961 -142.177
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-361.792 -361.744 -207.982 -181.567
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.057 49.372 45.021 39.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
951.248 954.474 479.429 429.459
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 772.436 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.723.684 954.474 479.429 429.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.069 38.639 14.265 14.404
Ana Ortaklık Payları
1.689.615 915.835 465.164 415.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42000000 0,42000000 0,21000000 0,19000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,35000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.516.668 2.586.044
Dönem Karı (Zararı)
1.723.684 954.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
951.248 954.474
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
772.436 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.687.041 4.085.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,7 2.435.180 2.010.539
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 8.746 15.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
311.636 277.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
771.802 411.030
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.117.022 2.076.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -474.756 -1.001.050
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -474.756 -1.001.050
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.738 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
322.735 312.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.150 -16.372
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -772.436 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.023.887 -1.817.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.704 -161.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
925.548 -587.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.639 -25.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
153.035 -13.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.702 -163.467
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-741.364 109.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-729.804 -565.786
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
12.109 40.914
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.392 77.369
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
46.221 66.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.195 -592.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.893 5.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-233.302 -598.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.386.838 3.223.022
Ödenen Faiz
-971.228 -516.613
Alınan Faiz
398.302 291.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-297.244 -411.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-698.795 -2.224.452
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.219.644 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-19.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
57.529 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-225.972 -2.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.299 32.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.412.450 -2.195.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.259.618 -1.131.756
Maddi Olmaya -1.152.832 -1.063.591
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-364.845 -58.362
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-364.845 -58.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.429 1.912.930
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.998 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.471.208 27.116.360 0 -50.427 0 269 0 -683.155 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 939.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.959.211 0 0 0 9.631.065 915.835 0 14.902.996 49.290 14.952.286
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
203.378 1.817.687 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 0 323.879 0 -26.029 -74.914 169 -115.034 1.689.615 1.731.011 33.294 1.764.305
Dönem Karı (Zararı)
1.689.615 1.689.615 34.069 1.723.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 323.879 -26.029 -74.914 169 -115.034 41.396 -775 40.621
Kar Payları
0 -109.178 -109.178
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.998 -9.998 0 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -151.532 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 268.969 0 -26.029 0 -59.972 0 169 0 0 -386.164 0 0 0 0 0 2.439.300 0 0 0 11.299.844 1.689.615 0 17.274.624 55.926 17.330.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778773


BIST
17:321.980
Değişim :  -5,08% |  -105,93
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,6256 13,6390 % 1,50  
Euro 15,4858 15,4997 % 1,08  
Sterlin 18,4345 18,5270 % 0,86  
Frank 14,7982 14,8874 % 1,10  
Riyal 3,6161 3,6342 % 1,29  
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -1,94  
Altın Gr. 794 794 7,56  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 0,39  
Gümüş Gr. 10,21 10,22 0,25  
B. Petrol 87,02 87,02 0,54