***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 19:24
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 729.443 13.074.563 39.371.136 672.736 13.843.979 80.325.194 40.030.428 303.047.479 303.047.479
Transferler
180.701 39.849.727 -40.030.428 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-11.869.728 -11.869.728 -11.869.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
325.811 0 325.811 325.811
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 729.443 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 998.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.024.680 0 0 0 120.174.921 -11.869.728 0 291.503.562 291.503.562
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 0 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
22.254 -13.105.270 13.083.016 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-6.229.543 -6.229.543 -6.229.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
151.262 151.262 151.262
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 172.764.682 0 908.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.047.934 0 0 0 107.798.094 -6.229.543 0 417.363.794 417.363.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.668.400 18.271.197
Dönem Karı (Zararı)
-6.229.543 -11.869.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.229.543 -11.869.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.754.144 29.118.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 10.354.125 10.018.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
561.560 15.080.097
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
561.560 1.634.824
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.333.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
674.217 2.894.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.094.834 876.576
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -420.617 338.920
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.679.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.868.226 4.039.167
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.721.854 -990.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.590.080 5.029.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.703.984 -2.914.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.866.975 1.210.896
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
82.663 3.920.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.416.292 -17.551.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.783.429 -2.963.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.632.863 -14.588.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.703.281 188.569
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.965.349 1.494.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.737.932 -1.305.525
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.590.871 -2.787.369
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.030.641 -293.408
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.219.559 22.321.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.950.973 672.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.268.586 21.648.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
642.333 977.730
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.868 118.653
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
303.301
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-330.169 118.653
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-6.335.965 -1.809.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.398.522 -3.874.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.398.522 -3.874.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.342.374 18.459.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -409.689 -3.985
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
83.663 -184.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.587.734 -7.163.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.639 304.357
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 260.639 304.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.848.373 -7.467.923
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.135.032 -6.487.755
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -713.341 -980.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.939.068 -11.998.514
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.807.294
Kredilerden Nakit Girişleri
34.807.294
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.959.347
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.959.347
Ödenen Faiz
-4.590.080 -5.029.425
Alınan Faiz
1.721.854 990.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.682.934 -890.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.682.934 -890.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 922.601 2.099.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.605.535 1.208.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.605.535 922.601
Finansal Yatırımlar
5.407.901 5.490.564
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5.407.901 5.490.564
Ticari Alacaklar
122.126.705 133.031.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.194.034 7.977.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 119.932.671 125.054.136
Diğer Alacaklar
26.543.019 14.839.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 15.113.940 13.148.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.429.079 1.691.147
Stoklar
9 166.195.540 103.604.669
Peşin Ödenmiş Giderler
6.466.985 8.441.007
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.466.985 8.441.007
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
83.663
Diğer Dönen Varlıklar
13.129.260 27.527.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 13.129.260 27.527.782
ARA TOPLAM
344.474.945 293.941.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
344.474.945 293.941.623
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.201.146 5.274.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.201.146 5.274.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.896.479 1.920.218
Maddi Duran Varlıklar
12 261.835.118 259.586.304
Arazi ve Arsalar
198.820.280 198.820.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
283.646 294.890
Binalar
11.852.468 11.995.004
Tesis, Makine ve Cihazlar
31.823.257 27.901.246
Taşıtlar
2.912.915 3.347.249
Mobilya ve Demirbaşlar
7.889.881 8.457.016
Özel Maliyetler
8.189.469 8.770.619
Yapılmakta Olan Yatırımlar
63.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 14.822.432 18.813.898
Bilgisayar Yazılımları
5.367.622 6.291.461
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.454.810 12.522.437
Peşin Ödenmiş Giderler
56.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
56.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 165.660 105.957
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
284.920.835 285.757.100
TOPLAM VARLIKLAR
629.395.780 579.698.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.899.614 28.084.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.899.614 28.084.980
Banka Kredileri
6 61.899.614 28.084.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.361.301 2.783.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.361.301 2.783.831
Banka Kredileri
6 2.361.301 2.783.831
Ticari Borçlar
102.857.577 75.565.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 10.705.064 1.681.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 92.152.513 73.883.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.957.840 3.315.507
Diğer Borçlar
4.517.381 4.544.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 303.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.214.080 4.544.249
Ertelenmiş Gelirler
10 1.614.509 7.950.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.614.509 7.950.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.694.063 10.731.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.713.845 1.330.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.980.218 9.400.835
ARA TOPLAM
187.902.285 132.975.623
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.902.285 132.975.623
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.415.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.415.190
Banka Kredileri
6 1.415.190
Ticari Borçlar
6.201.146 5.274.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.201.146 5.274.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.352.333 3.244.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.352.333 3.244.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.161.032 14.762.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.129.701 23.281.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.031.986 156.256.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
417.363.794 423.442.075
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.672.746 173.521.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
173.672.746 173.521.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 172.764.682 172.764.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 908.064 756.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.025.680
Yasal Yedekler
14.047.934 14.025.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.798.094 120.903.364
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.229.543 -13.083.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
417.363.794 423.442.075
TOPLAM KAYNAKLAR
629.395.780 579.698.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 223.481.073 283.780.918 122.608.225 153.974.140
Satışların Maliyeti
18 -188.607.632 -240.489.200 -106.361.972 -129.386.159
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.873.441 43.291.718 16.246.253 24.587.981
BRÜT KAR (ZARAR)
34.873.441 43.291.718 16.246.253 24.587.981
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.177.708 -9.304.393 -5.403.891 -5.797.194
Pazarlama Giderleri
19 -20.459.118 -27.271.073 -10.699.247 -15.991.630
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -7.448.572 -19.948.440 -4.146.789 -5.278.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.272.843 8.748.561 288.875 4.795.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.583.064 -5.502.241 -267.949 -2.255.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.522.178 -9.985.868 -3.982.748 60.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
227.040 98.232 201.908 98.232
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.000 -7.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.295.138 -9.894.636 -3.780.840 151.795
Finansman Gelirleri
1.721.854 990.258 911.130 488.893
Finansman Giderleri
-5.360.243 -5.879.973 -3.506.271 -2.858.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.933.527 -14.784.351 -6.375.981 -2.218.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 1.703.984 2.914.623 1.399.190 437.466
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-145.989 -82.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.703.984 3.060.612 1.399.190 519.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.229.543 -11.869.728 -4.976.791 -1.780.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.229.543 -11.869.728 -4.976.791 -1.780.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.229.543 -11.869.728 -4.976.791 -1.780.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.262 325.811 1.410 459.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 193.926 407.264 1.808 574.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.664 -81.453 -398 -114.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -42.664 -81.453 -398 -114.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.262 325.811 1.410 459.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.078.281 -11.543.917 -4.975.381 -1.321.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.078.281 -11.543.917 -4.975.381 -1.321.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704904


BIST
18:052.980
Değişim :  2,29% |  66,70
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.983
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVGYO 3,30 57.391.415 % 10,00  
COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9452 17,9588 % 0,06  
Euro 18,2914 18,3180 % 0,23  
Sterlin 21,5628 21,6710 % -0,00  
Frank 18,8122 18,9255 % 0,13  
Riyal 4,7667 4,7906 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 4,93  
Altın Gr. 1.019 1.019 2,20  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.852 6.926 10,00  
Yarım 3.339 3.386 5,00  
Çeyrek 1.675 1.692 2,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,86 0,04  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,02  
B. Petrol 93,29 93,29 0,35