***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 18:33
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 399.908.787
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.597 -330.597 -330.597
Transferler
-22.231.494 22.231.494 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-5.959.410 -5.959.410 -5.959.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-372.658 -372.658 -372.658
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -624.814 14.047.934 84.943.167 -5.959.410 393.246.122 393.246.122
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Transferler
-34.360.041 34.360.041 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-8.801.153 -8.801.153 -8.801.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-491.101 -491.101 -491.101
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.429.918 14.047.934 -8.801.153 722.292.550 722.292.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.753.130 -2.970.235
Dönem Karı (Zararı)
-8.801.153 -5.959.410
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.801.153 -5.959.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.004.848 11.955.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.736.174 4.905.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.378.791 -1.670.105
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.554.470 -1.670.105
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-175.679 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.733 -850.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
780.799 578.875
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-804.532 -1.429.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.745.362 12.073.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.840.367 -556.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.585.729 12.630.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-831.746 -2.502.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.345.193 -8.966.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.501.740 -40.660.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.501.740 -40.660.026
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.672.895 17.994.706
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.404.944 3.870.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.217.217 11.832.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.217.217 11.832.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
422.020 -1.334.495
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.683.793 -670.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.141.498 -2.970.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-578.630 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.002 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
673.546 -2.713.527
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
1.820.019 -48.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.670 519
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.670 519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.236.143 -2.665.921
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.236.143 -2.665.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.967.013 6.762.777
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.731.162 18.440.983
Kredilerden Nakit Girişleri
31.731.162 18.440.983
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.056 114.045
Ödenen Faiz
-9.306.460 -12.348.514
Alınan Faiz
1.840.367 556.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.887.429 1.079.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.887.429 1.079.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.029.057 5.541.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.916.486 6.620.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35.916.486 27.029.057
Finansal Yatırımlar
51.764.096 53.584.115
Ticari Alacaklar
216.024.089 212.822.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.844.475 13.159.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
199.179.614 199.662.943
Diğer Alacaklar
76.247.367 60.607.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
73.957.590 58.512.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.289.777 2.095.368
Stoklar
135.522.310 137.019.526
Peşin Ödenmiş Giderler
30.920.264 19.534.662
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.920.264 19.534.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39.667 6.665
Diğer Dönen Varlıklar
9.602.810 9.700.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.602.810 9.700.061
ARA TOPLAM
556.037.089 520.303.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
556.037.089 520.303.902
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
2.150.331 2.044.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.150.331 2.044.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
666.093.733 672.784.947
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.338.994 3.422.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.523.198 5.338.211
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.523.198 5.338.211
Peşin Ödenmiş Giderler
116.593
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
116.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
694.637.834 702.005.312
TOPLAM VARLIKLAR
1.250.674.923 1.222.309.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
260.291.667 213.278.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
260.291.667 213.278.551
Banka Kredileri
260.202.340 213.195.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
89.327 83.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.022.649 939.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.022.649 939.354
Ticari Borçlar
85.606.254 98.097.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
203.518 8.523.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
85.402.736 89.573.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.074.313 3.652.293
Diğer Borçlar
22.532.050 25.258.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.645.761 21.318.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.886.289 3.939.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.270.843 15.587.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.270.843 15.587.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.938.477 9.640.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.782.598 1.679.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.155.879 7.960.411
ARA TOPLAM
420.736.253 366.452.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
420.736.253 366.452.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.933.830 71.317.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.933.830 71.317.866
Banka Kredileri
50.973.683 67.333.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.960.147 3.984.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.675.670 3.946.890
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
48.036.620 49.006.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.646.120 124.271.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
528.382.373 490.724.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
722.292.550 731.584.804
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
538.321.961 538.813.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.321.961 538.813.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.429.918 -938.817
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
539.751.879 539.751.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.649.245 85.009.286
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.801.153 -34.360.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
722.292.550 731.584.804
TOPLAM KAYNAKLAR
1.250.674.923 1.222.309.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
109.921.863 96.293.377
Satışların Maliyeti
-91.040.263 -83.405.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.881.600 12.887.400
BRÜT KAR (ZARAR)
18.881.600 12.887.400
Genel Yönetim Giderleri
-6.017.406 -5.755.360
Pazarlama Giderleri
-7.368.887 -8.254.680
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.897.440 -3.782.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.454.141 8.940.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.923.794 -6.277.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-871.786 -2.241.487
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-871.786 -2.241.487
Finansman Gelirleri
1.840.367 6.127.686
Finansman Giderleri
-10.601.480 -12.348.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.632.899 -8.462.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
831.746 2.502.905
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
831.746 2.502.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.801.153 -5.959.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.801.153 -5.959.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.801.153 -5.959.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-491.100 -372.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-629.616 -477.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-629.616 -477.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
138.516 105.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
138.516 105.109
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-491.100 -372.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.292.253 -6.332.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.292.253 -6.332.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850292


BIST
18:052.868
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9401 17,9572 % 0,11  
Euro 18,5181 18,5517 % 0,10  
Sterlin 21,7977 21,9070 % -0,17  
Frank 18,9716 19,0859 % -0,12  
Riyal 4,7628 4,7866 % -0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 1,05  
Altın Gr. 1.033 1.033 0,09  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.909 6.996 4,00  
Yarım 3.367 3.420 2,00  
Çeyrek 1.688 1.710 1,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,40 0,07  
Gümüş Gr. 11,74 11,77 0,03  
B. Petrol 99 99 -0,44