***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 19:50
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
15.227.319 -15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.312 5.031.030 4.975.718
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5 5
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 34.564.947 -1.094.890 28.075 -171.788.968 5.031.030 141.405.865 141.405.865
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.788.968 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Transferler
6.293.290 -6.293.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.193.877 4.193.877
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.117 14.117
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -428.956 33.394 -165.500.996 4.193.877 145.333.306 145.333.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.539.843 19.968.836
Dönem Karı (Zararı)
4.193.877 5.031.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.690.251 13.361.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.029.872 1.512.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-136.283
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-136.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
476.353 32.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
476.353 32.839
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.322.982 10.486.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.322.982 -1.004.599
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.491.302
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
750.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
739.952
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
179.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.000 -160.764
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
83.000 -160.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.202.081 1.576.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.068.355 -9.148.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.068.355 -9.148.296
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.086.742 20.893.381
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.707.677 -2.553.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.482.946 -7.033.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
147.275 124.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
204.039 109.633
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.020.588 -1.854.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.571 1.038.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.622.394 289.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.982.965 748.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.698.455 19.968.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
158.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.023.498 -1.097.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 412.573
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 412.573
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.123.498 -1.510.137
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.123.498 -1.510.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.774.544 20.115.094
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19.774.544 20.115.094
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19.774.544 20.115.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.211.203 38.986.366
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.211.203 38.986.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.297.360 1.889.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.508.563 40.875.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52 9.508.563 5.297.360
Ticari Alacaklar
60.552.149 55.483.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.552.149 55.483.794
Diğer Alacaklar
2.087.311 4.709.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.087.311 4.709.705
Stoklar
10 115.604.916 138.691.658
Peşin Ödenmiş Giderler
24.412.267 10.704.590
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 24.412.267 10.704.590
Diğer Dönen Varlıklar
23.212.939 20.229.974
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 23.212.939 20.229.974
ARA TOPLAM
235.378.145 235.117.081
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
256.081.390 255.820.326
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 109.642.421 103.328.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 284.049 283.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 14.592.175 10.284.543
Diğer Duran Varlıklar
148.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.667.145 113.896.284
TOPLAM VARLIKLAR
380.748.535 369.716.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.055.264 106.234.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.055.264 106.234.808
Banka Kredileri
98.354.447 103.358.146
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.700.817 2.876.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.350.865 36.536.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 11.350.865 36.536.068
Banka Kredileri
47 11.350.865 36.536.068
Ticari Borçlar
32.060.312 41.543.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 345.765 885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.714.547 41.542.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 546.893 399.618
Diğer Borçlar
560.235 356.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 560.235 356.196
Ertelenmiş Gelirler
7.654.530 11.675.118
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 7.654.530 11.675.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
911.061 731.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25, 27 156.885 121.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 754.176 610.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
211.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 211.819
ARA TOPLAM
154.139.160 197.688.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.139.160 197.688.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.742.968 29.603.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.742.968 29.603.677
Banka Kredileri
47 76.450.562 26.791.172
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 3.292.406 2.812.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.533.101 1.299.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.533.101 1.299.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.276.069 30.903.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.415.229 228.591.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.333.306 141.125.311
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.941.364 31.927.247
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.941.364 31.927.247
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 32.370.320 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -428.956 -443.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.394 33.394
Yasal Yedekler
30 33.394 33.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-165.500.995 -171.794.286
Net Dönem Karı veya Zararı
4.193.877 6.293.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.333.306 141.125.311
TOPLAM KAYNAKLAR
380.748.535 369.716.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 69.435.610 55.955.573
Satışların Maliyeti
31 -57.402.126 -45.698.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.033.484 10.256.934
BRÜT KAR (ZARAR)
12.033.484 10.256.934
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.456.633 -1.053.289
Pazarlama Giderleri
33 -3.898.840 -3.955.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -114.651 -39.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.610.566 2.400.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.601.840 -2.020.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.572.086 5.588.778
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 160.764
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -83.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.489.086 5.749.542
Finansman Gelirleri
37 7.887.128 13.101.981
Finansman Giderleri
37 -16.489.969 -13.080.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-113.755 5.770.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.307.632 -739.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 4.307.632 -739.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.193.877 5.031.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.193.877 5.031.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.193.877 5.031.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.117 -55.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.117 -55.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.117 -55.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 4.207.994 4.975.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38 4.207.994 4.975.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683015


BIST
15:501.996
Değişim :  0,74% |  14,67
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.006
En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:48
BAGFS 13,97 11.431.494 % 10,00  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
DOBUR 153,30 19.131.074 % 9,97  
RALYH 13,91 13.187.338 % 9,96  
PCILT 16,79 17.522.111 % 9,95  
15:48 Alış Satış %  
Dolar 13,7123 13,7208 % 1,71  
Euro 15,4983 15,5125 % 1,94  
Sterlin 18,0376 18,1281 % 1,28  
Frank 14,7781 14,8672 % 1,72  
Riyal 3,6405 3,6587 % 1,56  
15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 -0,73  
Altın Gr. 786 786 11,49  
Cumhuriyet 5.209 5.288 37,00  
Tam 5.176 5.307 23,47  
Yarım 2.501 2.567 10,91  
Çeyrek 1.255 1.283 5,45  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 -0,10  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,11  
B. Petrol 75,65 75,65 0,21