***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 17:48
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor  )


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 14.984 12.086.947 48.946.452 7.015.377 114.910.641 114.910.641
Transferler
385.322 6.630.055 -7.015.377 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.981 12.772.994 12.824.975 12.824.975
Dönem Karı (Zararı)
12.772.994 12.772.994 12.772.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
51.981 51.981 51.981
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 66.965 12.472.269 55.576.507 12.772.994 127.735.616 127.735.616
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733
Transferler
381.981 8.931.149 -9.313.130 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.630 -32.632.500 -4.237.095 36.905.225 36.905.225
Dönem Karı (Zararı)
-4.237.095 -4.237.095 -4.237.095
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.630 -35.630 -35.630
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 37.344 -2.137.500 12.854.250 64.507.656 -4.237.095 117.405.508 117.405.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.159.922 84.302.503
Dönem Karı (Zararı)
-4.237.095
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.115.846
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 878.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.669.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 31.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-133.414
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-133.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.752.054
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.886.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.638.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.335.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 616.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.932.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.675.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.286.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.310.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.024.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.963.020
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.654.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.691.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
235.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
109.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.054.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.054.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.107.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -46.032
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
22 1.098.439 84.302.503
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.957.883 -87.970.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -37.883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -95.920.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-87.970.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.528.515 -2.332.735
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.539.129
Kredilerden Nakit Girişleri
106.539.129
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.010.614
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.010.614
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-2.332.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.730.554 -6.000.616
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.707.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.822 -6.000.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 536.921 23.539.148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 559.743 17.538.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 559.743 536.921
Finansal Yatırımlar
4 27.272 27.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.272 27.992
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
27.272 27.992
Ticari Alacaklar
53.130.796 64.221.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-21 44.911.545 64.221.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.219.251 0
Diğer Alacaklar
43.622.327 34.659.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12-21 26.791.260 17.429.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 16.831.067 17.229.773
Peşin Ödenmiş Giderler
6 143.868 615.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 91.882 869.130
Diğer Dönen Varlıklar
14 73.953 15.228
ARA TOPLAM
97.649.841 100.945.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.649.841 100.945.587
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.150.000 134.500.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 100.150.000 134.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 88.001.695 88.000.000
Maddi Duran Varlıklar
8 1.058.893 1.083.386
Arazi ve Arsalar
607.208 607.208
Binalar
104.567 106.306
Mobilya ve Demirbaşlar
26.540 49.294
Yapılmakta Olan Yatırımlar
320.578 320.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.647 13.458
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.647 13.458
Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 249.765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 11.015.626 10.134.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.233.861 233.980.900
TOPLAM VARLIKLAR
297.883.702 334.926.487
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 176.316.353 18.470.442
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.316.353 18.470.442
Banka Kredileri
176.316.353 18.470.442
Ticari Borçlar
1.413.558 96.138.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 1.033.727 74.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 379.831 96.063.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.756 63.056
Diğer Borçlar
591.532 469.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 591.532 469.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.492.232 1.514.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.934 14.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.481.298 1.500.752
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 587.447 600.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
587.447 600.089
ARA TOPLAM
180.426.878 117.256.517
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.426.878 117.256.517
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 63.309.940
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 63.309.940
Banka Kredileri
0 63.309.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 51.316 49.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
51.316 49.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.316 63.359.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.478.194 180.615.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.405.508 154.310.733
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.344 72.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.344 72.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.344 72.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.137.500 30.495.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.137.500 30.495.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.137.500 30.495.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 12.854.250 12.472.269
Yasal Yedekler
6.758.642 6.376.661
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 64.507.656 55.576.507
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -4.237.095 9.313.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.405.508 154.310.733
TOPLAM KAYNAKLAR
297.883.702 334.926.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 6.752.598 2.464.798
Satışların Maliyeti
18 -2.726.146 -1.011.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.026.452 0 1.453.546
BRÜT KAR (ZARAR)
4.026.452 0 1.453.546
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.029.998 -384.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 330.765 98.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -138.348 -128.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.188.871 0 1.037.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.188.871 0 1.037.968
Finansman Gelirleri
20 23.569.720 8.401.959
Finansman Giderleri
20 -30.249.053 -12.923.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.490.462 0 -3.483.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-625.384 -88.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -625.384 -88.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.115.846 0 -3.572.317
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 878.751 12.772.994 74.650 6.255.020
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.237.095 12.772.994 -3.497.667 6.255.020
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.237.095 12.772.994 -3.497.667 6.255.020
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp 16 -0,10920000 -0,07630000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç 16 0,01880000 0,27270000 0,01600000 0,13350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.631 51.981 -276 30.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35.631 51.981 -276 30.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-35.631 51.981 -276 30.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-32.632.500 -15.722.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-32.632.500 -15.722.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-32.632.500 -15.722.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.668.131 51.981 -15.722.776 30.817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.905.226 12.824.975 -19.220.443 6.285.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.905.226 12.824.975 -19.220.443 6.285.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564997


BIST
14:102.981
Değişim :  0,03% |  0,78
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.948
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:10
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.150.534 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 244.787.681 % 9,97  
AZTEK 13,18 6.385.064 % 9,92  
14:10 Alış Satış %  
Dolar 18,0983 18,1133 % 0,92  
Euro 18,4099 18,4704 % 1,06  
Sterlin 21,7594 21,8685 % 0,91  
Frank 18,9154 19,0293 % 0,68  
Riyal 4,8056 4,8297 % 0,81  
14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 8,80  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,32  
Cumhuriyet 6.861 6.965 13,00  
Tam 6.874 6.947 31,00  
Yarım 3.349 3.396 15,00  
Çeyrek 1.680 1.698 8,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 0,06  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,03  
B. Petrol 94,88 94,88 1,23