***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:24
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.354 29.212.500 2.978.743 32.176.889 32.176.889
Dönem Karı (Zararı)
2.978.743 2.978.743 2.978.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.354 29.212.500 29.198.146 29.198.146
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 4.088 16.055.000 12.854.250 71.605.914 2.978.743 149.878.848 149.878.848
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Transferler
462.901 -17.712.386 17.249.485 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.464 -115.532.925 -5.666.436 -121.200.825 -121.200.825
Dönem Karı (Zararı)
-5.666.436 -5.666.436 -5.666.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.464 -115.532.925 -115.534.389 -115.534.389
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 10.016 65.436.712 13.317.151 53.893.528 -5.666.436 173.371.824 173.371.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.857.621 85.418.982
Dönem Karı (Zararı)
-5.666.436 2.978.743
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.666.436 2.978.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.590.090 63.740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 5.710 10.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
179.070 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
179.070 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.758.796 2.973.037
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -63.055 -1.210.793
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 9.821.851 4.183.830
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
146.514 -2.907.920
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
500.000 -11.894
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 500.000 -11.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
139.933.967 82.376.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.039.167 39.747.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 38.466.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.039.167 1.280.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.277.086 42.635.013
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.751.056 41.019.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-473.970 1.615.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.917.361 102.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.039.532 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
122.171 102.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.693 -44.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.622.102 -63.962
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
117.601.559 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.543 -63.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.857.621 85.418.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.450.146 1.210.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 567.708 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.819.383 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.819.383 0
Alınan Faiz
63.055 1.210.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.163.471 -85.617.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -84.311.949
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -84.311.949
Ödenen Faiz
-8.725.157 -1.305.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.296 1.012.704
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-86.888 -75.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.408 937.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.340 690.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 192.748 1.627.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 192.748 135.340
Finansal Yatırımlar
34.961 67.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4,22 34.961 67.999
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4,22 34.961 67.999
Ticari Alacaklar
7.063.691 24.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.063.691 24.524
Diğer Alacaklar
9.081.317 42.200.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 375.927 33.126.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.705.390 9.073.732
Peşin Ödenmiş Giderler
277.500 80.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 277.500 80.410
Diğer Dönen Varlıklar
861.283 38.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 861.283 38.354
ARA TOPLAM
17.511.500 42.547.342
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 140.004 708.873
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.651.504 43.256.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
170.390.212 292.260.387
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 170.390.212 292.260.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 96.916.667 97.416.667
Maddi Duran Varlıklar
814 5.011
Mobilya ve Demirbaşlar
8 814 5.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
352 704
Diğer Haklar
9 352 704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 12.821.248 4.562.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
280.129.293 394.245.506
TOPLAM VARLIKLAR
297.780.797 437.501.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 139.402.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 139.402.186
Banka Kredileri
10 0 139.402.186
Ticari Borçlar
4.557.512 1.640.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 22 4.345.017 1.305.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 212.495 334.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.731 26.038
Diğer Borçlar
709.447 437.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12, 22 251.783 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 457.664 437.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
116.850 150.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 67.019 60.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 49.831 89.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
444.510 958.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 444.510 958.611
ARA TOPLAM
5.863.050 142.614.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.863.050 142.614.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
118.334.728 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 118.334.728 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.080 133.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 30.080 133.786
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
181.115 181.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 181.115 181.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.545.923 314.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.408.973 142.929.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.371.824 294.572.649
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.016 11.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.016 11.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.016 11.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.436.712 180.969.637
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
65.436.712 180.969.637
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
65.436.712 180.969.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 13.317.151 12.854.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.893.528 71.605.914
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.666.436 -17.249.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.371.824 294.572.649
TOPLAM KAYNAKLAR
297.780.797 437.501.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.063.442 7.068.869 4.249.782 3.474.279
Satışların Maliyeti
18 -4.132.610 -2.277.181 -2.719.187 -1.157.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.930.832 4.791.688 1.530.595 2.316.825
BRÜT KAR (ZARAR)
3.930.832 4.791.688 1.530.595 2.316.825
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.026.151 -1.020.232 -488.411 -519.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 282.168 4.019.691 85.018 -569.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -904.383 -1.680.009 -324.244 -1.418.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.282.466 6.111.138 802.958 -190.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 79.717 9.765.344 10.019 531.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -103.550 -6.964.435 -868 -1.369.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.258.633 8.912.047 812.109 -1.028.100
Finansman Gelirleri
20 1.149.771 23.365.330 574.891 6.612.455
Finansman Giderleri
20 -11.016.980 -28.752.998 -5.674.278 -3.205.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.608.576 3.524.379 -4.287.278 2.378.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.942.140 -545.636 891.249 -471.755
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.942.140 -545.636 891.249 -471.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.666.436 2.978.743 -3.396.029 1.907.022
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.666.436 2.978.743 -3.396.029 1.907.022
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.666.436 2.978.743 -3.396.029 1.907.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 16 -0,12000000 0,06000000 -0,07000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.464 -14.354 -847 -708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.464 -14.354 -847 -708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-115.532.925 29.212.500 -87.428.494 -1.282.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-115.532.925 29.212.500 -87.428.494 -1.282.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -115.532.925 29.212.500 -87.428.494 -1.282.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.534.389 29.198.146 -87.429.341 -1.283.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-121.200.825 32.176.889 -90.825.370 623.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-121.200.825 32.176.889 -90.825.370 623.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702031


BIST
14:252.947
Değişim :  -1,12% |  -33,42
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.947
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:23
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.383.539 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 245.304.165 % 9,97  
AZTEK 13,18 6.443.003 % 9,92  
14:23 Alış Satış %  
Dolar 18,0707 18,0867 % 0,77  
Euro 18,4214 18,4568 % 0,98  
Sterlin 21,7884 21,8977 % 1,04  
Frank 18,9449 19,0590 % 0,84  
Riyal 4,8108 4,8350 % 0,92  
14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,30  
Altın Gr. 1.030 1.030 13,16  
Cumhuriyet 6.845 6.948 -4,00  
Tam 6.872 7.001 85,00  
Yarım 3.348 3.423 42,00  
Çeyrek 1.679 1.711 21,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,86 0,04  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,12  
B. Petrol 94,84 94,84 1,19