***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 19:16
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
26.960.370 -26.960.370 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.696 -66.973.152 -7.704.696 -74.672.152 0 -74.672.152
Dönem Karı (Zararı)
-7.704.696 -7.704.696 0 -7.704.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.696 -66.973.152 -66.967.456 0 -66.967.456
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -4.101 243.361.705 13.317.151 42.446.370 -7.704.696 337.797.282 0 337.797.282
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731
Transferler
298.801.998 -298.801.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.995 -20.401.693 -36.849.563 -57.245.261 0 -57.245.261
Dönem Karı (Zararı)
-36.849.563 -36.849.563 0 -36.849.563
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.995 -20.401.693 -20.395.698 0 -20.395.698
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 252 105.032.128 13.317.151 465.211.649 -36.849.563 593.092.470 0 593.092.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.085.347 1.205.055
Dönem Karı (Zararı)
-36.849.563 -7.704.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-36.849.563 -7.704.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.186.885 13.485.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 2.088 2.145
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.703 42.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 20.703 42.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215.432 49.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 252.550 24.587
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -37.118 24.875
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.313.974 6.610.431
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-586.848 1.210.380
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.900.822 5.400.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 8.060.907 8.706.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42.825.141 7.208
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 42.825.141 7.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.251.360 -1.933.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.422.669 -4.575.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.019.873 -8.704.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.019.873 -8.704.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.953 -93.566
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.558 -5.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.395 -87.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
901.883 3.650.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
767.841 3.590.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
134.042 60.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
292.290 33.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.752 21.422
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.752 21.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
527.232 516.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
527.232 516.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.085.347 1.205.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
365.991 6.027.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.559 -15.211
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.559 -15.211
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 5.916.667
Alınan Faiz
371.550 125.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.751.877 -7.274.228
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
18.042.684 -2.450.051
Ödenen Faiz
-9.290.807 -4.824.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.521 -42.083
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.006 97.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.527 55.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 257.256 145.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 318.783 201.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 318.783 257.256
Finansal Yatırımlar
109.687 108.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
109.687 108.726
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 109.687 108.726
Ticari Alacaklar
66.912.690 47.913.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.912.690 47.913.520
Diğer Alacaklar
8.455.391 8.301.438
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 485.742 444.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.969.649 7.857.254
Peşin Ödenmiş Giderler
108.959 205.454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 108.959 205.454
Diğer Dönen Varlıklar
2.560 3.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.560 3.330
ARA TOPLAM
75.908.070 56.789.724
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39.500 39.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.947.570 56.829.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
646.845.352 711.214.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
474.497.367 517.323.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 474.497.367 517.323.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
172.347.985 193.891.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 172.347.985 193.891.484
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 193.785.000 193.785.000
Maddi Duran Varlıklar
20.333 19.908
Mobilya ve Demirbaşlar
8 20.333 19.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
840.650.685 905.019.860
TOPLAM VARLIKLAR
916.598.255 961.849.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.026.900 125.017
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 813.261 45.420
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 213.639 79.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
361.789 69.499
Diğer Borçlar
438.158 408.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 438.158 408.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
343.904 242.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 281.524 143.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 62.380 99.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.841.802 1.385.875
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.841.802 1.385.875
ARA TOPLAM
4.012.553 2.231.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.012.553 2.231.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
236.255.251 213.756.943
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 236.255.251 213.756.943
Uzun Vadeli Karşılıklar
309.271 202.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 309.271 202.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 82.928.710 95.320.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.493.232 309.279.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
323.505.785 311.511.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
593.092.470 650.337.731
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
252 -5.743
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
252 -5.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
252 -5.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.032.128 125.433.821
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
105.032.128 125.433.821
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
105.032.128 125.433.821
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
465.211.649 166.409.651
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.849.563 298.801.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
593.092.470 650.337.731
TOPLAM KAYNAKLAR
916.598.255 961.849.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 11.230.093 6.309.668
Satışların Maliyeti
17 -2.041.639 -1.812.216
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.188.454 4.497.452
BRÜT KAR (ZARAR)
9.188.454 4.497.452
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.548.478 -871.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.701.220 1.306.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -42.965.651 -331.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.624.455 4.601.433
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 9.069.409 2.821.908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.990.921 -569
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.545.967 7.422.772
Finansman Gelirleri
19 4.660.205 1.480.695
Finansman Giderleri
19 -26.215.161 -18.541.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-48.100.923 -9.638.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.251.360 1.933.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 11.251.360 1.933.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.849.563 -7.704.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.849.563 -7.704.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.849.563 -7.704.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.995 5.696
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.995 5.696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-20.401.693 -66.973.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-20.401.693 -66.973.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -20.401.693 -66.973.152
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.395.698 -66.967.456
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.245.261 -74.672.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-57.245.261 -74.672.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025946


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0684 18,0865 % 0,04  
Euro 18,2066 18,2608 % 0,00  
Sterlin 21,4457 21,5532 % -0,22  
Frank 18,7824 18,8956 % -0,12  
Riyal 4,7990 4,8231 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,30  
Altın Gr. 1.018 1.019 -2,88  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.814 6.920 -17,00  
Yarım 3.320 3.383 -9,00  
Çeyrek 1.665 1.691 -4,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,37 -0,19  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 -0,10  
B. Petrol 96,21 96,21 -0,38