***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2021 18:19
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 1.086.035 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Transferler
19 7.180.281 -7.180.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 204.927 203.631 737.954 203.631 -9.727.325 -8.580.813 -8.580.813
Sermaye Arttırımı
19 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.289.666 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.289.666 1.159.801 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Transferler
19 -9.727.325 9.727.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -390.647 891.247 11.862.121 12.362.721 12.362.721
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 143.012 1.289.666 2.051.048 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.606.546 36.837.700
Dönem Karı (Zararı)
11.862.121 -9.727.325
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.862.121 -9.727.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.972.716 26.202.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 3.562.798 3.592.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.303.082 -659.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 740.994 -545.560
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 18.333 -179.651
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 543.755 66.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
759.407 1.066.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
759.407 1.066.141
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.351.772 24.145.658
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-298.475 138.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-298.475 138.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.997.676 -2.081.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.228.505 16.453.035
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.548.276 3.504.414
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.777.550 395.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.777.550 395.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.220.402 19.146.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.220.402 19.146.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
934.026 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.493 -271.209
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.493 -271.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.425.190 -6.321.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
477.813 -1.241.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.947.377 -5.080.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.393.668 32.928.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -110.380 -496.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -102.498 4.406.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.143.863 2.808.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.246.437 -1.420.479
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -507.880 -952.765
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -738.557 -467.714
Alınan Temettüler
23 89.369 205.610
Alınan Faiz
3.300.931 4.023.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.366.818 -33.928.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.184.274 -20.735.890
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
61.184.274 -20.735.890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.310.645 -9.257.213
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.310.645 -9.257.213
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.591.925 -2.531.963
Ödenen Faiz
-3.914.886 -6.403.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.095.865 5.718.145
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.243.019 -23.407.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.147.154 -17.689.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.688.544 37.378.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.835.698 19.688.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 695.674.334 276.668.751
Finansal Yatırımlar
5 11.976.560 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 11.976.560 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 11.976.560 9.047.962
Ticari Alacaklar
8 90.184.040 32.950.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 90.184.040 32.950.244
Diğer Alacaklar
9 45.977.770 26.846.737
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 815.976 716.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.161.794 26.130.068
Türev Araçlar
27 4.948.509 3.209.997
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 4.948.509 3.209.997
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.527.001 2.256.902
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.527.001 2.256.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 98.025 357.425
Diğer Dönen Varlıklar
18 504.891 252.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
252.803
ARA TOPLAM
850.891.130 351.590.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
850.891.130 351.590.821
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
11 2.390.195 2.747.460
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.085.220 2.326.120
Taşıtlar
86.400 120.960
Mobilya ve Demirbaşlar
91.099 131.585
Diğer Maddi Duran Varlıklar
127.476 168.795
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 5.055.638 1.109.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.148.522 839.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.148.522 839.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 3.073.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.111.609 9.286.823
TOPLAM VARLIKLAR
861.002.739 360.877.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 76.330.415 14.657.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 76.330.415 14.657.824
Banka Kredileri
33.905.549 10.887.404
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.899.887 1.286.821
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 2.483.599
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.524.979
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 4.308.413 6.619.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 4.308.413 6.619.058
Ticari Borçlar
8 672.532.652 256.769.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 84.444.016 16.250.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 588.088.636 240.519.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 6.743.431 4.155.512
Diğer Borçlar
9 4.668.806 4.710.299
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,26 753.762 565.468
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.915.044 4.144.831
Türev Araçlar
27 4.505.403 1.685.043
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 4.505.403 1.685.043
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.021 37.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.021 37.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.663.394 3.157.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.429.182 1.941.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.234.212 1.215.879
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
453.089 238.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 453.089 238.244
ARA TOPLAM
773.387.624 292.030.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.387.624 292.030.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.468.288 158.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.468.288 158.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.468.288 158.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.153.176 522.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.153.176 522.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.464.475
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.085.939 681.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
780.473.563 292.711.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.529.176 68.166.455
Ödenmiş Sermaye
19 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 143.012 533.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 143.012 533.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 143.012 533.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.340.714 2.449.467
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 2.051.048 1.159.801
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.734.854 39.462.179
Net Dönem Karı veya Zararı
11.862.121 -9.727.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.529.176 68.166.455
TOPLAM KAYNAKLAR
861.002.739 360.877.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 2.377.254.229 1.878.198.047
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
73.123.206 45.308.165
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
1.938.187 4.270.289
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
2.302.192.836 1.828.619.593
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -2.292.071.627 -1.825.856.803
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
20 -2.292.071.627 -1.825.856.803
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.182.602 52.341.244
BRÜT KAR (ZARAR)
85.182.602 52.341.244
Genel Yönetim Giderleri
21 -71.098.622 -64.906.320
Pazarlama Giderleri
21 -8.688.892 -6.217.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 302.311 719.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -760.285 -66.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.937.114 -18.128.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.937.114 -18.128.818
Finansman Gelirleri
23 68.027.177 39.898.853
Finansman Giderleri
23 -55.104.494 -33.578.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.859.797 -11.808.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.997.676 2.081.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -361.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.635.778 2.081.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.862.121 -9.727.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.862.121 -9.727.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.862.121 -9.727.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-390.647 204.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -488.309 256.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.662 -51.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
97.662 -51.232
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
891.247 941.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
891.247 737.954
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
891.247 737.954
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 203.631
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 203.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
500.600 1.146.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.362.721 -8.580.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.362.721 -8.580.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915193


BIST
16:271.958
Değişim :  0,64% |  12,51
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:27
PCILT 13,20 137.756.895 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.146.507 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.160.082 % 10,00  
YEOTK 61,25 164.705.343 % 9,96  
KONTR 102,40 71.239.990 % 9,93  
16:27 Alış Satış %  
Dolar 13,5593 13,5669 % 0,67  
Euro 15,2826 15,2945 % 0,35  
Sterlin 18,2655 18,3572 % 0,59  
Frank 14,6630 14,7513 % 0,24  
Riyal 3,6032 3,6213 % 0,55  
16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 -0,99  
Altın Gr. 804 804 3,07  
Cumhuriyet 5.335 5.416 28,00  
Tam 5.307 5.441 29,00  
Yarım 2.565 2.632 14,03  
Çeyrek 1.286 1.316 7,02  
Gümüş.Ons 23,93 23,95 0,10  
Gümüş Gr. 10,40 10,41 0,07  
B. Petrol 88,37 88,37 1,19