***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 21:01
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 64.054.271 41.525.877 34.838.259 23.890.545
Satışların Maliyeti
11 -61.325.573 -41.432.689 -32.753.708 -23.414.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.728.698 93.188 2.084.551 475.595
BRÜT KAR (ZARAR)
2.728.698 93.188 2.084.551 475.595
Genel Yönetim Giderleri
-4.381.325 -5.826.451 -1.670.681 -3.510.145
Pazarlama Giderleri
-734.549 -1.118.105 -409.970 -623.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7.918.975 4.356.105 -2.885.327 -4.616.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -281.721 -599.174 -1.645 7.116.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.250.078 -3.094.437 -2.883.072 -1.158.362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -187.427 468.615 -147.534 -35.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.062.651 -2.625.822 -3.030.606 -1.193.872
Finansman Gelirleri
13 918.510 1.339.120 467.199 443.974
Finansman Giderleri
13 -6.112.132 -3.901.434 -4.128.017 -2.815.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-130.971 -5.188.136 -6.691.424 -3.565.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-859.629 159.445 -5.691.115 -1.560.513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -456.031 -149.710 -346.723 -81.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -403.598 309.155 -5.344.392 -1.479.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-990.600 -5.028.691 -12.382.539 -5.125.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
-990.600 -5.028.691 -12.382.539 -5.125.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 1.377.310 -26.346 195.647 -374.808
Ana Ortaklık Payları
-2.367.910 -5.002.345 -12.578.186 -4.750.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 -0,03000000 -0,07000000 -0,18000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912
Diğer Düzeltmeler
-25.448 3.507.467 -19.204 28.702 -15.282.668 6.843.408 -4.947.743 11.249.688 6.301.945
Transferler
45.819.094 -45.819.094 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.002.345 -5.002.345 -26.346 -5.028.691
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-158.688 -158.688 -158.688
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3.352 -1.692.496 -461.990 2.530 -229.169 35.459 1.807.870 -534.444 13.931.877 13.397.433
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.045.477 -16.674 2.385.933 32.655.004 80.034.553 -5.002.345 190.333.630 63.495.281 253.828.911
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273
Transferler
27.865 14.416.055 -14.443.920 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.517 -2.367.910 -2.313.393 1.377.310 -936.083
Dönem Sonu Bakiyeler
10 70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 27.378 3.236.290 32.655.004 85.431.227 -2.367.910 199.226.919 65.563.271 264.790.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.506.470 -11.356.895
Dönem Karı (Zararı)
-990.600 -5.028.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.543.166 8.326.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
712.961 658.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
192.905 928.029
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 192.905 928.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.050 933.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.050 737.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 195.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.017.990 2.436.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.419.464 -2.521.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
187.427 -435.653
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
187.427 -435.653
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 859.629 -159.445
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -531.683 100.631
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.506.351 6.385.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.492.617 -15.886.922
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.567.225 -1.209.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.407.197 -1.457.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.896.873 1.259.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-132.204 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.339.706 -188.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.604.175 -12.081.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
301.762 99.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.367.133 -1.749.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.456 -559.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-833.455 -686.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
610.999 126.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.940.051 -12.589.573
Alınan Faiz
911.912 1.347.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-252.665 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -225.666 -114.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.172.751 12.762.980
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -100.631
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
21.197.228 13.397.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.473 74.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.082.950 -608.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.578.205 4.475.475
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -158.688
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.648.303 8.417.872
Ödenen Faiz
-5.929.902 -3.783.709
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.076 5.881.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.076 5.881.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 2.598.392 4.023.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 2.686.468 9.904.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-990.600 -5.028.691 -12.382.539 -5.125.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.517 0 54.517 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.146 0 68.146 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.629 0 -13.629 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.629 0 -13.629 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.517 0 54.517 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-936.083 -5.028.691 -12.328.022 -5.125.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.377.310 -26.346 195.647 -374.808
Ana Ortaklık Payları
-2.313.393 -5.002.345 -12.523.669 -4.750.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 2.686.468 2.598.392
Finansal Yatırımlar
16 226.212.989 254.276.295
Ticari Alacaklar
6 18.441.678 8.791.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 91.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.441.678 8.699.940
Diğer Alacaklar
520.827 3.417.467
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 70.401 3.013.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
450.426 404.364
Stoklar
4.581.598 4.449.394
Peşin Ödenmiş Giderler
2.515.940 173.364
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.222.642 2.132.636
ARA TOPLAM
258.182.142 275.839.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.182.142 275.839.328
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 3.325.381 3.325.381
Diğer Alacaklar
262.676 262.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
262.676 262.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.197.078 6.384.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8.040.000 8.040.000
Maddi Duran Varlıklar
7 42.297.512 41.948.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
129.416 167.354
Peşin Ödenmiş Giderler
2.207 5.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 711.241 869.177
Diğer Duran Varlıklar
9 3.333.347 3.589.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.298.858 64.592.359
TOPLAM VARLIKLAR
322.481.000 340.431.687
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.431.423 10.302.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 13.127.110 8.330.915
Ticari Borçlar
6 13.726.712 25.330.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.618.791 877.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.107.921 24.453.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
880.810 579.048
Diğer Borçlar
1.390.347 1.845.106
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 960.600 1.656.996
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
429.747 188.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 291.101 60.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
696.764 810.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
373.843 487.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
322.921 322.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.703.048 2.092.049
ARA TOPLAM
35.247.315 49.351.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.247.315 49.351.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 14.539.291 16.605.875
Diğer Borçlar
0 912.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 912.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
979.203 1.169.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
979.203 1.169.476
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 6.925.001 6.665.710
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.443.495 25.353.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.690.810 74.705.414
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.226.919 201.540.312
Ödenmiş Sermaye
10 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.597.090 -4.597.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.828.772 11.828.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.040.626 2.986.109
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.040.626 2.986.109
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.013.248 3.013.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.378 -27.139
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 3.236.290 3.208.425
Diğer Yedekler
10 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.431.227 71.015.172
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.367.910 14.443.920
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 65.563.271 64.185.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.790.190 265.726.273
TOPLAM KAYNAKLAR
322.481.000 340.431.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705338


BIST
18:051.951
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 13,20 138.400.514 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.488.772 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.425.218 % 10,00  
MANAS 23,56 150.382.919 % 9,99  
TUCLK 14,32 33.461.019 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5775 13,5932 % 0,03  
Euro 15,2546 15,3031 % 0,10  
Sterlin 18,2277 18,3191 % 0,38  
Frank 14,6433 14,7315 % 0,11  
Riyal 3,6117 3,6298 % 0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -0,23  
Altın Gr. 795 795 -6,31  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,31 23,33 -0,19  
Gümüş Gr. 10,17 10,18 -0,09  
B. Petrol 88,15 88,15 -0,38