***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2020 18:19***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575
Transferler
55.732 566.829 -622.561 -55.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.375 -708 -4.083 -4.083 153 153 153 3.375 317.189 320.564 316.634 316.634
Dönem Karı (Zararı)
-3.375 -3.375 -3.375 3.375 317.189 320.564 317.189 317.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-708 -708 -708 153 153 153 -555 -555
Kar Payları
-566.828 -566.828 -566.828 -566.828
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 414.152 -8.277 405.875 405.875 -483 -483 -483 173.938 356.097 317.189 673.286 1.561.381 1.561.381
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228
Transferler
568.072 -568.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 350.720 354.095 339.590 339.590
Dönem Karı (Zararı)
350.720 350.720 350.720 350.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 3.375 -11.130 -11.130
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 407.401 -17.103 390.298 390.298 -8.822 -8.822 -8.222 173.938 930.919 350.720 1.281.639 2.145.818 2.145.818


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.004 242.437
Dönem Karı (Zararı)
350.720 317.189
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
350.720 317.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
182.197 62.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 145.218 123.353
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.793 -1.660
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.793 -1.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.186 5.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.254 5.141
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.932 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.942 -76.787
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -26.911 -117.266
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 31.853 40.479
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.302 47.731
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.154 -8.708
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.154 -8.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.295 -4.247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.745 -210
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.745 -210
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 7.950 -22.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-343.736 -132.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.291 -18.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -189.743 -20.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.452 1.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.765 24.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 37.765 24.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -212.332 -205.881
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -20.699 -46.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.626 93.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 45.350 58.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.276 34.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.510 10.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.315 9.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -10.485 -19.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -7.830 29.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
189.181 246.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.850 -2.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.327 -1.076
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.089 8.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.948 1.150
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.948 1.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.776 -152.772
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -138.818 -125.979
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -33.958 -26.793
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
181.917 160.144
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 181.917 160.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.216 -319.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
573.242 751.164
Kredilerden Nakit Girişleri
570.589 751.446
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.653 -282
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-603.536 -524.349
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-603.536 -524.349
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-70.289 -39.862
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.743 -11.236
Ödenen Temettüler
6 0 -566.828
Ödenen Faiz
-23.801 -45.735
Alınan Faiz
26.911 117.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.877 -68.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.877 -68.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.287 103.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.164 34.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 186.255 119.328
Ticari Alacaklar
1.932.548 1.748.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.930.914 1.741.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.634 7.086
Diğer Alacaklar
409.436 630.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 300.232 482.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 109.204 148.056
Türev Araçlar
5.881 2.603
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 5.881 2.603
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 0 0
Stoklar
9 853.675 646.136
Peşin Ödenmiş Giderler
23.432 20.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.432 20.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11.648 1.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 11.648 1.163
ARA TOPLAM
3.422.875 3.167.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.422.875 3.167.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.835 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.835 3.748
Maddi Duran Varlıklar
1.535.037 1.516.259
Arazi ve Arsalar
11 192.824 192.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 39.922 39.632
Binalar
11 433.168 435.552
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 814.381 771.383
Taşıtlar
11 302 168
Mobilya ve Demirbaşlar
11 30.176 26.336
Özel Maliyetler
11 5.029 5.133
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 19.235 45.231
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 131.860 61.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.317 180.509
Diğer Haklar
13 156 165
Lisanslar
12 0 0
Bilgisayar Yazılımları
12 0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 185.723 167.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.438 12.389
Peşin Ödenmiş Giderler
70.914 53.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 70.914 53.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.940.963 1.816.058
TOPLAM VARLIKLAR
5.363.838 4.983.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
696.676 733.300
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.371 6.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 14.371 6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
682.305 726.327
Banka Kredileri
5 666.277 714.041
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 16.028 12.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.829 13.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.829 13.342
Banka Kredileri
5 26.829 13.342
Ticari Borçlar
2.127.789 2.069.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 177.730 132.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.950.059 1.937.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 45.436 42.926
Diğer Borçlar
2 70.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2 70.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Türev Araçlar
13.698 5.264
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 11.310 5.264
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 2.388 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 819 504
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.779 5.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.779 5.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.492 50.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 42.492 50.322
ARA TOPLAM
2.962.520 2.991.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.962.520 2.991.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
134.430 56.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.141 32.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 90.141 32.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.289 24.285
Banka Kredileri
5 31.396 10.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.893 13.982
Ticari Borçlar
506 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 506 6.747
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.578 57.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 62.578 57.289
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 57.986 64.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.500 185.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.218.020 3.177.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.145.818 1.806.228
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
390.298 395.981
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
390.298 395.981
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
407.401 410.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.103 -14.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.822 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.822 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.822 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
173.938 173.938
Yasal Yedekler
18 173.938 173.938
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 930.919 359.472
Net Dönem Karı veya Zararı
350.720 568.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.145.818 1.806.228
TOPLAM KAYNAKLAR
5.363.838 4.983.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.510.378 3.203.318 1.915.321 1.818.208
Satışların Maliyeti
19 -2.966.898 -2.752.161 -1.600.944 -1.514.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
543.480 451.157 314.377 303.719
BRÜT KAR (ZARAR)
543.480 451.157 314.377 303.719
Genel Yönetim Giderleri
21 -36.566 -32.327 -20.169 -18.256
Pazarlama Giderleri
21 -49.915 -45.904 -25.584 -24.989
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -31.031 -24.722 -15.463 -13.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 205.240 163.716 105.084 48.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -262.226 -206.896 -127.002 -55.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
368.982 305.024 231.243 240.832
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
368.982 305.024 231.243 240.832
Finansman Gelirleri
23 216.982 210.124 94.504 89.282
Finansman Giderleri
23 -237.539 -202.206 -109.288 -102.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
348.425 312.942 216.459 227.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.295 4.247 -1.182 5.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.642 -1.674 -1.005 -1.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.937 5.921 -177 7.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
350.720 317.189 215.277 233.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
350.720 317.189 215.277 233.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
350.720 317.189 215.277 233.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 25 1,85000000 1,67000000 1,13000000 1,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.308 -708 -1.824 -96
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.885 -885 -2.280 -120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
577 177 456 24
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
577 177 456 24
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.822 153 -9.694 -2.207
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.310 196 -12.428 -2.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.310 196 -12.428 -2.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.488 -43 2.734 623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.488 -43 2.734 623
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.130 -555 -11.518 -2.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
339.590 316.634 203.759 231.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
339.590 316.634 203.759 231.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864285


BIST
18:051.411
Değişim :  0,60% |  8,44
Açılış :  1.405  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.416
En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler18:05
DMSAS 7,81 101.787.008 % 10,00  
CASA 130,90 19.049.898 % 10,00  
SAMAT 6,49 28.970.610 % 10,00  
BAGFS 17,49 2.149.825 % 10,00  
DENGE 3,41 341.927 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6998 8,7115 % 0,83  
Euro 10,3949 10,4183 % 1,05  
Sterlin 12,0922 12,1528 % 0,53  
Frank 9,4432 9,5001 % 0,77  
Riyal 2,3141 2,3257 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -4,14  
Altın Gr. 496 497 2,28  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 25,93 25,95 0,05  
Gümüş Gr. 7,26 7,26 0,07  
B. Petrol 75,56 75,56 0,37