***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:33
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.764.998 -2.212.596 71.552.402 71.552.402 -516.361 -516.361 186.939 186.939 -329.422 -77.967.238 -21.951.369 -99.918.607 16.558.302 16.558.302
Transferler
-776.818 -776.818 -776.818 -21.174.551 21.951.369 776.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-210.714 -210.714 -210.714 183.080 183.080 183.080 -645.425 -645.425 -673.059 -673.059
Dönem Karı (Zararı)
-645.425 -645.425 -645.425 -645.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-210.714 -210.714 -210.714 183.080 183.080 183.080 -27.634 -27.634
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 72.988.180 -2.423.310 70.564.870 70.564.870 -333.281 -333.281 186.939 186.939 -146.342 -99.141.789 -645.425 -99.787.214 15.885.243 15.885.243
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 63.447.513 -176.697 -176.697 181.854 181.854 5.157 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423
Transferler
-747.445 -747.445 -747.445 -15.151.035 15.898.480 747.445
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.498 -265.498 -265.498 124.304 124.304 124.304 -4.136.438 -4.136.438 -4.277.632 -4.277.632
Dönem Karı (Zararı)
-4.136.438 -4.136.438 -4.136.438 -4.136.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-265.498 -265.498 -265.498 124.304 124.304 124.304 -141.194 -141.194
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 65.581.642 -3.147.072 62.434.570 62.434.570 -52.393 -52.393 181.854 181.854 129.461 -107.633.731 -4.136.438 -111.770.169 -3.952.209 -3.952.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.861.293 5.332.778
Dönem Karı (Zararı)
-4.136.438 -645.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.136.438 -645.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.791.397 5.483.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 2.064.993 1.954.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -21.348
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -21.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
231.086 830.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
231.086 176.212
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 654.615
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3 -23.820 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.010.139 2.531.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.837 -9.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.035.976 2.541.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.701.125 132.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -141.279 55.579
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -50.847 -190
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-50.847 -190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.382.331 751.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.045.479 -6.789.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-416.419 300.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.629.060 -7.090.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-421.742 -194.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-421.742 -194.942
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
592.259 -5.138.053
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
105.112 114.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.712.141 12.323.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
394.035 2.014.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.106.176 10.308.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
152.377 5.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-978.347 30.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.370 400.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-74.370 400.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.727.372 5.590.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-133.921 -257.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.936.797 -598.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.847 190
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.847 190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.652.454 -602.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.630.270 -556.906
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -22.184 -45.452
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-360.000 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-360.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.559 -6.514
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.559 -6.514
Alınan Faiz
26.369 9.706
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.086.050 -1.014.759
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.000.000 5.900.000
Kredilerden Nakit Girişleri
11.000.000 5.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.771.282 -17.795.337
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.625.222 -17.431.030
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-146.060 -364.307
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -1.122.635 14.240.011
Ödenen Faiz
-4.020.033 -3.359.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.712.040 3.719.043
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.458 4.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.695.582 3.723.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.029.861 3.279.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.334.279 7.003.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.334.279 7.029.861
Ticari Alacaklar
32.386.088 30.220.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.689.432 4.152.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 27.696.656 26.067.369
Diğer Alacaklar
198.843 150.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 36.247 10.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
162.596 139.980
Stoklar
17.461.722 18.053.981
Peşin Ödenmiş Giderler
139.306 244.418
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
139.306 244.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.186 15.364
Diğer Dönen Varlıklar
551.395 156.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 551.395 156.623
ARA TOPLAM
56.090.819 55.871.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.090.819 55.871.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
227.318 227.318
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
227.318 227.318
Diğer Alacaklar
6.189 6.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.189 6.189
Maddi Duran Varlıklar
5 123.306.586 123.711.844
Arazi ve Arsalar
42.326.198 42.326.198
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.209.631 2.318.475
Binalar
12.103.532 12.481.343
Tesis, Makine ve Cihazlar
65.164.724 65.527.713
Mobilya ve Demirbaşlar
1.041.972 996.306
Yapılmakta Olan Yatırımlar
460.529 61.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 728.166 735.447
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
728.166 735.447
Peşin Ödenmiş Giderler
700.000 340.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
700.000 340.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.968.259 125.020.798
TOPLAM VARLIKLAR
181.059.078 180.892.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.393.430 1.199.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 22.393.430 1.199.699
Banka Kredileri
22.203.010 1.015.204
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
190.420 184.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.133.171 35.594.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 29.133.171 35.594.815
Banka Kredileri
29.133.171 35.594.815
Ticari Borçlar
53.951.479 55.494.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.395.526 6.871.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 46.555.953 48.622.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
759.818 607.440
Diğer Borçlar
10.492.390 11.689.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 10.108.494 11.231.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
383.896 458.267
Türev Araçlar
7 86.651 344.130
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
86.651 344.130
Ertelenmiş Gelirler
447.055 1.425.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
447.055 1.425.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
407.084 407.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 407.084 407.084
ARA TOPLAM
117.671.078 106.762.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.671.078 106.762.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.309.760 61.026.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 54.309.760 61.026.312
Banka Kredileri
54.138.866 60.805.533
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
170.894 220.779
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.237.566 3.808.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.237.566 3.808.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 8.792.883 8.969.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.340.209 73.804.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.011.287 180.566.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-3.952.209 325.423
Ödenmiş Sermaye
10 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
62.434.570 63.447.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.434.570 63.447.513
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 65.581.642 66.329.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.147.072 -2.881.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
129.461 5.157
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-52.393 -176.697
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-52.393 -176.697
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
181.854 181.854
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
181.854 181.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-107.633.731 -92.482.696
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.136.438 -15.898.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-3.952.209 325.423
TOPLAM KAYNAKLAR
181.059.078 180.892.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 44.626.457 42.892.408
Satışların Maliyeti
11 -34.656.069 -33.234.452
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.970.388 9.657.956
BRÜT KAR (ZARAR)
11 9.970.388 9.657.956
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.166.760 -1.760.108
Pazarlama Giderleri
12 -5.674.310 -5.265.302
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -276.916 -224.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.108.434 1.831.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.243.930 -1.312.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
716.906 2.926.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 74.667 190
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
791.573 2.926.675
Finansman Gelirleri
15 191.086 2.087.000
Finansman Giderleri
15 -5.260.376 -5.603.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.277.717 -589.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
141.279 -55.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 141.279 -55.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.136.438 -645.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.136.438 -645.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.136.438 -645.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 kr Nomial Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar 16 -0,09190000 -0,01430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-265.498 -210.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-331.873 -263.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 66.375 52.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
66.375 52.679
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
124.304 183.080
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
155.380 228.850
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
155.380 228.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 -31.076 -45.770
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-31.076 -45.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.194 -27.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.277.632 -673.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.277.632 -673.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603655


BIST
18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9293 17,9336 % -0,09  
Euro 18,2661 18,3246 % 0,14  
Sterlin 21,5932 21,7015 % 0,01  
Frank 18,6899 18,8025 % -0,01  
Riyal 4,7556 4,7794 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.790 0,10  
Altın Gr. 1.032 1.033 1,36  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.908 6.985 -2,00  
Yarım 3.366 3.415 -1,00  
Çeyrek 1.688 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,65 20,72 0,02  
Gümüş Gr. 11,91 11,95 0,03  
B. Petrol 96,57 96,57 0,13