***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 19:31
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 7.100.082 1.180.660 8.280.742 20.769.582 0 20.769.582
Transferler
1.180.660 -1.180.660 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.276.802 1.276.802 1.276.802 0 1.276.802
Dönem Karı (Zararı)
1.276.802 1.276.802 1.276.802 0 1.276.802
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 118.559 8.280.742 1.276.802 9.557.544 22.046.384 0 22.046.384
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.408 22.458.874 0 22.458.874
Transferler
18 1.689.292 -1.689.292 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.855.761 1.855.761 1.855.761 0 1.855.761
Dönem Karı (Zararı)
1.855.761 1.855.761 1.855.761 0 1.855.761
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 9.968.409 1.855.761 11.824.170 24.314.635 0 24.314.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.420 -736.068
Dönem Karı (Zararı)
1.855.761 1.276.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.855.761 1.276.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.224.355 -1.807.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 191.279 186.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.970 255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.970 255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.412 50.930
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -53.364 -38.232
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 70.033 110.100
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 140.998 90.705
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -149.255 -111.643
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.742.952 -1.814.639
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -2.742.952 -1.814.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 916.247 361.765
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -602.311 -592.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
491.409 -365.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.006 -110.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-309.006 -110.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.688 -172.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.688 -172.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
987.429 597.723
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-149.652 -60.746
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-470.402 -675.704
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.739 -564.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
728 134.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-222.467 -698.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.203 -52.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.512 84.692
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.016 67.566
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.496 17.126
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.560 -3.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
745.742 592.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
745.742 592.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.815 -896.833
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-84.395 160.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
477.604 431.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.878 -1.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -66.878 -1.581
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
491.118 395.294
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
23 53.364 38.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-683.428 -31.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.162.893
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.162.893
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-596.815 -1.996.255
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-596.815 -1.996.255
Ödenen Faiz
-86.613 -198.607
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.404 -336.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.404 -336.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 2.055.391 1.487.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 1.887.987 1.151.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 1.887.987 2.055.391
Ticari Alacaklar
1.909.862 1.604.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.909.862 1.604.162
Diğer Alacaklar
13.885 197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.885 197
Stoklar
7 1.721.267 2.708.696
Canlı Varlıklar
8 2.455.318 2.176.423
Peşin Ödenmiş Giderler
664.974 242.089
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 664.974 242.089
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 58 13.598
Diğer Dönen Varlıklar
1.284.563 1.414.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.284.563 1.414.396
ARA TOPLAM
9.937.914 10.214.952
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.937.914 10.214.952
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92 92
Canlı Varlıklar
8 17.932.795 15.810.204
Maddi Duran Varlıklar
10 10.224.256 10.346.679
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
208.684 215.361
Binalar
5.634.858 5.704.669
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.847.280 1.867.997
Taşıtlar
223.189 243.341
Mobilya ve Demirbaşlar
247.515 252.581
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.936 8.914
Bilgisayar Yazılımları
6.936 8.914
Peşin Ödenmiş Giderler
9 65.215 17.698
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.215 17.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.229.294 26.183.587
TOPLAM VARLIKLAR
38.167.208 36.398.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
173.109 267.778
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
173.109 267.778
Banka Kredileri
26 43.714 107.733
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 129.395 160.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.439.250 1.863.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.439.250 1.863.809
Banka Kredileri
26 1.439.250 1.863.809
Ticari Borçlar
5.974.457 6.207.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 44.115 44.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.930.342 6.162.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 198.521 232.724
Diğer Borçlar
204.732 245.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 199.487 237.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.245 7.741
Ertelenmiş Gelirler
853 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 853 3.413
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 135.783 75.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
94.435 89.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 94.435 89.465
ARA TOPLAM
8.221.140 8.985.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.221.140 8.985.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.616.733 2.710.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.616.733 2.710.900
Banka Kredileri
26 2.616.733 2.710.900
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.014.700 2.242.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.631.433 4.953.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.852.573 13.939.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.314.635 22.458.874
Ödenmiş Sermaye
18 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
120.184 120.184
Yasal Yedekler
18 120.184 120.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 9.968.409 8.279.117
Net Dönem Karı veya Zararı
1.855.761 1.689.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.314.635 22.458.874
TOPLAM KAYNAKLAR
38.167.208 36.398.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.474.600 4.371.144
Satışların Maliyeti
19 -4.347.346 -3.508.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.127.254 862.459
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
19 2.742.952 1.814.639
BRÜT KAR (ZARAR)
3.870.206 2.677.098
Genel Yönetim Giderleri
20 -515.500 -506.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 397.470 384.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -153.702 -116.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.598.474 2.438.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.728 1.208
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -812.591 -728.840
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.788.611 1.710.435
Finansman Gelirleri
23 53.430 38.232
Finansman Giderleri
23 -70.033 -110.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.772.008 1.638.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-916.247 -361.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -144.404 -38.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -771.843 -323.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.855.761 1.276.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.855.761 1.276.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.855.761 1.276.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,26000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.855.761 1.276.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.855.761 1.276.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683004


BIST
'
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1765 32,1849 % 0,02  
Euro 34,9431 34,9671 % -0,06  
Sterlin 40,6338 40,8374 % -0,14  
Frank 35,0935 35,2694 % -0,21  
Riyal 8,5228 8,5656 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,02 32,05 % 0,66  
Platin 1.057,17 1.058,89 % 0,66  
Paladyum 1.027,81 1.030,35 % 0,66  
Brent Pet. 82,86 82,86 % 0,66  
Altın Ons 2.422,46 2.422,68 % 0,66