ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

12.07.2019 08:55
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Risk iştahındaki iyimserlik dün ABD'den beklentilerden daha iyi
gelen enflasyon verisi ve Trump'ın ticaret gelişmeleri ile ilgili
açıklamalarına karşın devam ediyor. Trump, Çin'in söz verilmesine
rağmen ABD'den tarım ürünlerini satın almadığını söyledi. Her ne kadar
bu açıklama ticaret gerilimini tekrar gündeme getirse de, piyasayı
domine edecek bir gelişme değil. Diğer yandan, dün iyi gelen enflasyon
verisine karşın Fed'in faiz indirim döngüsünde olması nedeniyle
piyasalar bozulmadı. Sonuç olarak, bu sabah artıda seyreden ABD
vadelileri günün geri kalanında borsa endekslerinde iyimserliğin devam
edebileceğini gösteriyor. Asya'da ise dalgalı bir seyir gözlense de
artılar daha fazla. Bu kapsamda, Gelişmekte Olan Ülke para
birimleriyle birlikte TL'deki kısmi baskıya karşın, BIST100 endeksi
güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Dün, banka
hisselerinden sanayi hisselerine geçiş yaşandığını gözlemledik.
Bankalara göre geride kalan sanayi hisseleri, bugün de bankalardan
daha iyi bir performans sergileyebilir. Bu bağlamda da, yurtiçinde
bugün TSİ 10'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verisi de yakından
izlenecektir.

MAKROEKONOMİ

Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamalarıyla daha büyük
ölçekli faiz indirimi beklentilerinin canlanmasına karşın, dün ABD'de
TÜFE'nin beklentilerden güçlü açıklanması faiz indirim beklentilerini
bir miktar törpüledi ve faiz indirimi fiyatlamasında hafif azalış
görüldü. Powell, dün Senato Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumunda,
Fed'in para politikasını gevşetmek için alanı olduğunu belirti. ABD'de
çekirdek TÜFE dün aylık %0,3 artışla 1,5 yılın en yüksek artışını
gösterdi. Yıllık çekirdek TÜFE'de haziran ayında %2 seviyesinden
%2,1'e yükseldi. ECB'nin haziran ayındaki toplantısına ilişkin
tutanaklarında ise ECB yönetim kurulunun, artan belirsizlik ortamında
Euro Bölgesi ekonomisine daha fazla teşvik sağlamaya hazır olduğu
görüldü.
Bugün yurtiçinde mayıs ayına ait sanayi üretim verisi ile
yurtdışında TSİ 12'de Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ait sanayi üretimi
ve TSİ 15.30'da haziran ayına ait ABD ÜFE verilerini takip edeceğiz.
Dün ABD TÜFE'nin beklentileri aşması ardından ABD ÜFE tarafında da
beklentileri aşan bir veri gözlenirse fiyatlamalarda kısmen etkili
olabilir ancak genel olarak maliyet enflasyonu tarafından baskının
olmadığı gözlenmekte. Yıllık bazda ÜFE, son 1 yıllık dönemde en yüksek
seviyeyi geçen yılın temmuz ayında %3,4 artış oranıyla görmesinin
ardından kademeli olarak düşüşe geçerek, bu yılın mayıs ayında %1,8
seviyesine kadar geriledi.
TSİ 10'da ayrıca Çin dış ticaret rakamları açıklanacak. Bugün
ayrıca TSİ 17.00'de Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın ve TSİ
00.00'da Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin konuşmaları
izlenecek.
Yurtiçi tarafta bugün TSİ 10'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretim
verisi açıklanacak.
Sanayi üretimi, nisan ayında beklentilerden kötü bir görünüm
sergilemişti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık
olarak %2 daralma beklentisine karşılık %4 düşüş kaydetmişti. Mevsim
ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de geçtiğimiz yılın
son ayından bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydederek %1 düşmüştü.
Yıllık bazda sanayi üretiminin, mayıs ayında düşüş hızını
yavaşlatarak -%2,4 oranında gerilemesi beklenmekte.
Mayıs ayında öncü göstergelerde aşağı yönlü bir dönüş görmüştük,
ancak haziran ayında bunun tersine döndüğünü görüyoruz. Güven endeksi
ve imalat PMI verisinde gözlemlediğimiz toparlanma sonrası haziran
ayındaki sanayi üretimde yıllık düşüşün daha ivme kaybettiğini
gözlemleyebiliriz.
Dün yurtiçinde cari işlemler dengesini takip ettik. Mayıs ayında
cari işlemler dengesi, 151 milyon dolar fazla verdi. Beklenti, 300
milyon dolar fazla vermesiydi. Geçen yıl mayıs ayında 6,2 milyar dolar
açık vermişti.
Ekonomide dengelenme sürecinin devam etmesiyle birlikte 12 aylık
kümülatif cari açık, 8,7 milyar dolardan 2,37 milyar dolara geriledi.
Dış ticaret açığındaki daralmanın sürmesi, petrol fiyatlarındaki
ılımlı seyir, zayıf seyreden altın ithalatı ve geçtiğimiz seneye
%15'in üzerinde artış gösteren turizm gelirleriyle birlikte yıllık
cari dengede de fazlaya yönelmiş bulunuyoruz.
Geçen sene mayıs ayıyla karşılaştırdığımızda, cari dengede keskin
bir iyileşme gözlemliyoruz ve geçen sene kümülatif açık da 58 milyar
dolar iken, bu sene mayıs ayında 56 milyar dolarlık iyileşmeyle 2,37
milyar dolardayız. Haziran ayında ise yıllıklandırılmış (12 aylık
kümülatif) cari dengede fazla vermeyi bekliyoruz.
Mayıs 2018 döneminde 0,9 milyar dolarlık net yabancı sermaye
çıkışına karşın, bu sene mayıs ayında 1,3 milyar dolarlık bir net
sermaye girişi görüyoruz. Özellikle diğer yatırım kaynaklı bir giriş
ve portföy yatırımı kaynaklı sınırlı çıkış dikkatimizi çekiyor. Şubat
ayından bu yana ilk kez rezervlerde artış gözlemliyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket mülkiyetindeki 2 adet arsa
nitelikli taşınmazın açık arttırma ihalesi 11 Temmuz 2019 Perşembe
günü gerçekleştirilmiştir. Muhammen Satış Bedeli KDV Dahil 267,9mn TL
( KDV Hariç 227mn TL ) olan 2 adet taşınmazdan, 1 adet taşınmaza ihale
sonucu KDV Dahil 90,9mn TL (KDV Hariç 77mn TL ) üzerinden teklif
gelmiştir.
Hektaş (HEKTS, Sınırlı Negatif): Şirket son yıllarda yakaladığı
büyüme ivmesi satış hasılatı, faaliyet karı ve net karı önemli ölçüde
artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacı da artmıştır. Şirket, bu
kapsamda büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi
için bedelli sermaye artırımı yapılarak 2019 yılı içerisinde yaklaşık
150mn TL kaynak sağlanması planlandığını duyurmuştur. Bu amaçla
kayıtlı sermaye tavanının 400mnn TL'ye yükseltilmesi için gereken
işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka ile Banka - Finans ve
Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında 18. Dönem Toplu İş
Sözleşmesi imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifte Merkez
Bankası düzenlemeleri de yer aldı. Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının temel görev ve yetkilerinde de değişiklik yapılıyor. Bir
para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini artırmak
üzere, bankaların ve Merkez Bankasınca uygun görülecek diğer mali
kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen kalemlerinde meydana
gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa koşullarına göre
zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getiriliyor. Buna göre
Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı
unsurları da dikkate alacak. Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık
karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve
kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.
Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dahil olmak
üzere bankaca uygun görülecek diğer mali kuruluşlar, banka nezdinde
açılacak hesaplarda "yükümlülükleri esas alınarak" nakden zorunlu
karşılık tesis ederken teklifle, "hesaplarda bilanço içi veya bilanço
dışı uygun görülen kalemlerini esas alarak" bunu yapacaklar. Zorunlu
karşılığa tabi bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerin
kapsamı, zorunlu karşılıkların oranı, tesis süresi ve tesis edilen
karşılıklara gerektiğinde ödenecek faiz oranı, mevduat veya katılım
fonlarından olağanüstü çekilişler ve birleşme, devir, bölünme
hallerinde yapılacak işlemler de dahil olmak üzere uygulamaya yönelik
her türlü usul ve esas, bankaca belirlenecek. Kaynak: Dünya
Turizm: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına
ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve
fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm
yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm
yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin
artırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
kurulacak. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu
olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.
Yönetim, İcra ve Danışma kullarından oluşacak ajansın karar organı
Yönetim Kurulu olacak. Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı
başkanlık edecek. Kaynak: Dünya

FAİZ PİYASALARI

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %23,88 seviyesinden %23,90
seviyesine yükseldi. Merkez Bankası piyasayı toplamda 76,3 milyar TL
ile 69 milyar TL'si haftalık repo ihalesinden karşılanacak şekilde
fonladı.Geri kalan 7,3 milyar TL ise %23 seviyesinden piyasa yapıcı
bankalara kullandırıldı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, Powell'ın faiz indirim
sinyali sonrası dün güne %2,04 seviyesinden başlamıştı. Güçlü
açıklanan ABD enflasyon verisinin etkisiyle toparlanarak 10
yıllıkların faizi, bugün %2,12 seviyelerinde seyretmekte.
Kurun 5,70 seviyesinin altında kalıcı olma isteği ve küresel
anlamda artan risk iştahının TL varlıkları desteklemesi sonucu dün
faizlerde gevşeme gözlendi. Bu kapsamda, 2 yıllık gösterge kağıdın
faizi günlük bazda 29 baz puanlık sınırlı düşüşle %19,00 seviyesine,
10 yıllık gösterge kağıdın faizi ise günlük bazda 11 baz puanlık
sınırlı düşüşle %17,06 seviyesine geriledi."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.372
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.372  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9022 15,9535 % 0,51  
Euro 16,8540 16,9209 % 0,71  
Sterlin 19,8873 19,9870 % 0,61  
Frank 16,2992 16,3974 % 0,50  
Riyal 4,2267 4,2479 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 8,22  
Altın Gr. 948 949 6,01  
Cumhuriyet 6.289 6.384 53,00  
Tam 6.256 6.412 10,48  
Yarım 3.024 3.102 5,07  
Çeyrek 1.517 1.551 2,53  
Gümüş.Ons 21,87 21,91 0,13  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 0,07  
B. Petrol 111 111 0,74