***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2018 12:00
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -920.305 -920.305 -920.305 4.020.088 132.554.910 25.511.483 158.066.393 221.378.032 221.378.032
Transferler
27 416 25.511.067 -25.511.483 -416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.114 -545.114 -545.114 35.553.213 35.553.213 35.008.099 35.008.099
Dönem Karı (Zararı)
35.553.213 35.553.213 35.553.213 35.553.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.114 -545.114 -545.114 -545.114 -545.114
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 191.619.190 254.386.131 254.386.131
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 191.619.190 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.352.797 -35.553.213 -200.416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.337.656 -1.337.656 -1.337.656 32.215.320 32.215.320 30.877.664 30.877.664
Dönem Karı (Zararı)
32.215.320 32.215.320 32.215.320 32.215.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.337.656 -1.337.656 -1.337.656 -1.337.656 -1.337.656
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 -2.803.075 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.002.367 48.945.540
Dönem Karı (Zararı)
32.215.320 35.553.213
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.215.320 35.553.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.701.961 12.644.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18, 19 8.375.288 9.385.712
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
805.694 3.524.272
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 805.694 3.524.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.833.938 2.326.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.833.938 2.326.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.076.200 -2.450.408
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -575.108 -1.133.075
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.303.914 156.062
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -645.310 -2.279
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 4.992.704 -1.471.116
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.918.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-307.757 -142.079
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -307.757 -142.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.996.684 4.890.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -27.552.639 -4.968.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -268.336 -78.232
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -35.685.057 6.238.283
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.157.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.749.902 10.787.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 20 -1.626.683 13.144.008
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 26.012.266 -19.947.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.783.584 -284.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.783.584 -284.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.920.597 53.088.304
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -2.000.000
Alınan Faiz
-728.806 977.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.027.819 -1.339.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.161.605 -1.779.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.205.194 -31.306.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
851.199 142.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.056.393 -31.448.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.774.671 -7.723.574
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.774.671
Kredilerden Nakit Girişleri
4.774.671
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.723.574
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.723.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.428.156 9.915.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.428.156 9.915.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.200.554 20.284.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.772.398 30.200.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.772.398 30.200.554
Ticari Alacaklar
10, 37 90.932.415 75.307.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 1.054.368 1.218.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 89.878.047 74.089.251
Diğer Alacaklar
11, 37 2.181.192 1.625.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.181.192 1.625.225
Stoklar
13 129.570.546 93.885.489
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.175.011 5.050.875
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.237.890 345.435
ARA TOPLAM
239.869.452 206.414.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.869.452 206.414.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10, 37 6.445.608 316.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.445.608 316.484
Diğer Alacaklar
11, 37 1.721.603 2.009.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.721.603 2.009.233
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.504.242 10.840.761
Maddi Duran Varlıklar
18 131.854.659 107.537.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 180.931 23.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
180.931 23.744
Peşin Ödenmiş Giderler
492.768 774.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.574.047 7.956.027
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.774.859 129.459.265
TOPLAM VARLIKLAR
398.644.311 335.874.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.693.106 918.434
Ticari Borçlar
10, 37 35.757.162 31.652.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 188.379 7.622.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 35.568.783 24.029.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.706.480 9.025.211
Diğer Borçlar
11, 37 4.991.245 3.996.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.991.245 3.996.739
Ertelenmiş Gelirler
15 40.263.751 14.251.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 765.258 959.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.199.658 1.849.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.692.534 1.647.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 507.124 202.197
ARA TOPLAM
99.376.660 62.653.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.376.660 62.653.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11, 37 9.219.499 11.840.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.315.499 5.936.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.784.357 6.993.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.784.357 6.993.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.003.856 18.834.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.380.516 81.488.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
281.263.795 254.386.131
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.803.075 -1.465.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.803.075 -1.465.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.803.075 -1.465.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.220.920 4.020.504
Yasal Yedekler
4.220.920 4.020.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 187.418.774 156.065.977
Net Dönem Karı veya Zararı
36 32.215.320 35.553.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
281.263.795 254.386.131
TOPLAM KAYNAKLAR
398.644.311 335.874.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 352.841.243 316.354.139
Satışların Maliyeti
28 -225.018.401 -203.018.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.822.842 113.335.199
BRÜT KAR (ZARAR)
127.822.842 113.335.199
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -24.034.031 -20.069.471
Pazarlama Giderleri
29, 30 -72.218.863 -56.388.222
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -2.579.826 -2.779.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 21.759.511 21.233.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.631.975 -19.860.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.117.658 35.471.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 307.807 142.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.425.465 35.613.261
Finansman Gelirleri
33 7.673.757 4.433.906
Finansman Giderleri
33 -4.965.304 -1.233.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.133.918 38.813.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -7.918.598 -3.260.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -7.202.204 -8.900.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -716.394 5.639.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.215.320 35.553.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.215.320 35.553.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.215.320 35.553.213
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.337.656 -545.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.672.070 -681.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
334.414 136.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
334.414 136.278
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.337.656 -545.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.877.664 35.008.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.877.664 35.008.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668036


BIST
'
10:208.012
Değişim :  0,04% |  3,16
Açılış :  8.008  
Önceki Kapanış :  8.009  
En Düşük
8.001
En Yüksek
8.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:19
BINHO 294,25 975.814.742 % 10,00  
EKOS 27,28 31.209.875 % 10,00  
VBTYZ 170,50 139.601.371 % 10,00  
BRMEN 5,29 1.207.950 % 9,98  
SAMAT 47,42 45.865.287 % 9,92  
10:19 Alış Satış %  
Dolar 28,9225 28,9266 % -0,01  
Euro 31,7622 31,7867 % 0,07  
Sterlin 36,6202 36,8038 % 0,07  
Frank 33,0113 33,2102 % 0,17  
Riyal 7,6897 7,7283 % 0,05  
10:19 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,09 25,12 % 0,66  
Platin 936,86 938,52 % 0,66  
Paladyum 1.021,20 1.025,84 % 0,66  
Brent Pet. 83,09 83,09 % 0,66  
Altın Ons 2.044,41 2.044,75 % 0,66