Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar

23.06.2020 11:37

Son güncelleme : 24.06.2020 10:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız, tarihin en düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar, 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar TL tahsis yapıldı." dedi.AA

Türkiye Bankalar BirliÄŸi'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleÅŸtirildi.

Albayrak, toplantıdaki konuÅŸmasının başında Bursa Kestel'de yaÅŸanan sel felaketini anımsatarak, hayatını kaybedenlere rahmet, selden etkilenenlere geçmiÅŸ olsun dileklerini iletti.

Bu sabah deprem korkusu yaÅŸayan Çankırı'ya da geçmiÅŸ olsun dileÄŸinde bulunan Albayrak, TBB'nin genel kurulunun zamanlamasının önemli olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadelede aldığı önlemler sayesinde, normalleÅŸme dönemine en hazır, ekonomik açıdan en az etkilenmiÅŸ ÅŸekilde giren ülkelerden biri olduÄŸunu belirterek, ÅŸunları kaydetti:

"Gerek ekonomimizde, gerek piyasalarda Kovid-19 sonrası toparlanma dönemini en hızlı ve saÄŸlıklı ÅŸekilde saÄŸlamak için tüm paydaÅŸlarımızla, tüm kurumlarımızla yoÄŸun bir ÅŸekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Kovid-19 öncesine yönelik göstergeler büyümenin yılın ilk çeyreÄŸinde mevcut yüzde 4,5 seviyesinin de üzerinde gerçekleÅŸeceÄŸine ve sonraki dönemde de bu eÄŸilimin güçlü bir ÅŸekilde devam edeceÄŸine iÅŸaret etmekteydi. Koronavirüs kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreÄŸinde olumsuz ekonomik görünüme raÄŸmen haziran ayına iliÅŸkin öncü rakamlar ekonomide toparlanmaya ve ekonomik güvende iyileÅŸmeye yönelik önemli pozitif iÅŸaretler vermeye baÅŸladı.

Bu geliÅŸmede, ekonomik altyapımızın ve saÄŸlık sistemimizin güçlü olması, salgının etkilerini önlemeye yönelik güçlü tedbirlerin alınması, Türkiye'de genel anlamda bir karantina uygulanmaması ve firmaların tam kapasitede olmasa bile üretimlerine ve ihracata devam etmiÅŸ olması ve mayıs ayından itibaren normalleÅŸme sürecine yönelik adımların atılmış olması etkili olmuÅŸtur."

"FAÄ°Z ORANLARI GERÄ°LEDÄ° VE KREDÄ° BÜYÜMESÄ° GÜÇLÜ SEYRÄ°NE DEVAM ETTÄ°"

KonuÅŸmasında öncü göstergeler hakkında bilgi veren Albayrak, Mevsimsel DüzeltilmiÅŸ Kapasite Kullanım Oranı'nın nisan ayında 61'lerden mayıs ayında 62,7 seviyesinde gerçekleÅŸtiÄŸini anımsattı.

Albayrak, nisan ayında 54,9 seviyesinde yer alan Tüketici Güven Endeksi'nin kademeli bir ÅŸekilde artarak mayıs ayında 59,5, haziran ayında 62,6 seviyesinde gerçekleÅŸtiÄŸini belirterek, ÅŸunları söyledi:

"Reel güven endeksi nisan ayındaki 62,3 seviyesinden mayıs ayında 73,5 seviyesine yükselmiÅŸtir. Ekonomi Güven Endeksi nisan ayındaki 51,3 iken mayıs ayında 61,7'ye yükseldi. Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisan ayındaki 33,4 seviyesinden mayıs ayında 40,9'a yükseldi. Merkez Bankası'nın para politikası ve güçlü faiz indirim kararlarının yanında, özellikle kamu bankalarımızın düÅŸük faizlerle verdikleri kredilerle reel sektörün kredi ihtiyacını karşılamaya devam etmesiyle faiz oranları geriledi ve kredi büyümesi güçlü seyrine devam etti.

Bu trendi, özellikle son bir kaç ayda, özel bankalarımızın da katılmasıyla birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü ÅŸekilde görmeye baÅŸlıyoruz. 2020 yılının ilk çeyreÄŸinde ivme kazanan kur etkisinden arındırılmış toplam kredilerin yıllık büyümesi mayıs ayında da güçlü seyrederek yüzde 27,3 seviyesinde gerçekleÅŸti."

"YURT Ä°ÇÄ° TALEPTE VE BEKLENTÄ°LERDE ŞİMDÄ°DEN Ä°YÄ°LEŞME, POZÄ°TÄ°F YÖNDE, NET ŞEKÄ°LDE GÖZLEMLENMEYE BAŞLADI"

Kur etkisinden arındırılmış ticari kredilerin yıllık büyümesinin de yılbaşından bu yana artış gösterdiÄŸini ve mayıs ayı itibarıyla yüzde 27,4 seviyesinde gerçekleÅŸtiÄŸini bildiren Berat Albayrak, "Mayıs ve haziran ayında, mart ve nisana kıyasla gerek kredi harcamaları, kredi kartı harcamaları, iktisadi faaliyetteki tüketim harcamalarına baktığımızda, bu trendin mayıs ve haziranda yukarı yönlü artmaya devam ettiÄŸini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, yurt içi talepte ve beklentilerde ÅŸimdiden iyileÅŸmenin, pozitif yönde, net ÅŸekilde gözlemlediklerine dikkati çekerek, konuÅŸmasına ÅŸöyle devam etti:

"NormalleÅŸme sürecinin bu aybaşında hız kazanmasıyla, Ekonomi Kalkanı Paketinde halihazırda alınmış olan tedbirlerin etkisi ve bunlara ilaveten bu ayın başında kamu bankalarımızın öncülüÄŸünde, konut, motorlu taşıtlar ve çeÅŸitli sektörlere yönelik baÅŸlatmış oldukları kampanyalar ile üzerinde çalışmakta olduÄŸumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileÅŸme sürecini destekleyecektir. NormalleÅŸme süreci kapsamında devreye aldığımız, tarihin en düÅŸük maliyetli konut kredisi bugüne kadar, 133 bin baÅŸvuruyu geçti.

Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar TL tahsis yapıldı. Bugüne kadar, firmalar, hane halkı gibi desteklemeye devam ettiÄŸimiz tüm paydaÅŸlarla, istihdamı korumaya ve üretimimizi güçlendirmeye yönelik açıkladığımız Ekonomik Ä°stikrar Kalkanı paketinin tutarı ötelenen kredi ve faizler hariç 280 milyar TL'yi geçmiÅŸ durumda."

"HIZLI ŞEKÄ°LDE NORMALLEŞME SÜRECÄ°NE EMÄ°N ADIMLARLA Ä°LERLÄ°YORUZ"

Bakan Albayrak, salgın nedeniyle baÅŸta AB ülkeleri olmak üzere, Türkiye'nin önemli ihraç ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmalarıyla, sınırlardaki karantina önlemlerinin Türkiye'nin ihracatını olumsuz yönde etkilediÄŸini hatırlattı.

Bununla birlikte, mayıs ayında çalışma gün eksiÄŸi bulunmasına raÄŸmen ihracatın nisan ayına göre yüzde 10,8 artış kaydettiÄŸini belirten Albayrak, ÅŸunları söyledi:

"Son olarak günlük TÄ°M ihracat verilerine göre ise haziran ayı ilk 21 günlük döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artış göstermiÅŸtir. Bu da geçtiÄŸimiz yılın baz etkisi ve bayram etkisini göz önüne aldığımızda trendin mayısa göre haziranda güçlü ÅŸekilde devam ettiÄŸini gösteriyor.

Sabah açıklanan AB PMI rakamları, hazirandaki toparlanmanın ticaret ortaklarımızda da güçlü ÅŸekilde devam ettiÄŸini ortaya koyuyor. Söz konusu geliÅŸmeler ihracatta da toparlanmanın baÅŸladığını, hızlı ÅŸekilde normalleÅŸme sürecine emin adımlarla ilerlediÄŸimizi gösteriyor. ErtelenmiÅŸ talebin devreye girmesi, beklentilerdeki iyileÅŸme, alınan tedbirler ve açıkladığımız paketler ile Türkiye'nin bu süreçten 'V ÅŸeklinde' bir toparlanma ile çıkarak, kısa zamanda potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz."

"NORMALLEŞME DÖNEMÄ° Ä°LE PANDEMÄ° DÖNEMÄ°NÄ°N AÇIKLARINI KAPATMAK Ä°ÇÄ°N FIRSAT SUNACAK RESÄ°MLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Albayrak, "Hiç ÅŸüphesiz, bu büyüme istikamet noktasında, trendine baktığımızda, özellikle ihracata, istihdama ve yüksek katma deÄŸerli üretime dayalı bir modeli emin adımlarla hayata geçirmeye devam edeceÄŸiz. Ä°ÅŸte bu noktada, tüm bankalarımıza çaÄŸrıda bulunmak istiyorum. Özellikle pandemi döneminde verdiÄŸiniz refleksleri, hep birlikte müÅŸahede ettik Türkiye hakikaten dünyadaki örneklerine kıyasla çok güzel bir sınav verdi, tüm paydaÅŸlarla birlikte." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

NormalleÅŸme dönemi ile birlikte pandemi döneminin açıklarını da kapatmak için fırsat sunacak resimle karşı karşıya olunduÄŸunu belirten Albayrak, ÅŸunları kaydetti:

"Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranları ile oldukça saÄŸlıklı bir görünüme sahiptir. 2020 yılı nisan ayı itibarıyla sektörün yıllıklandırılmış özkaynak karlılığı yüzde 11'ler civarında. Aynı dönemde sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18,6 ile yüzde 8 olan yasal asgari sınırın oldukça üzerinde.

Yabancı para açık pozisyonu kaynaklı kur riski söz konusu deÄŸil. Sektörün tahsili gecikmiÅŸ alacak oranı mart ayında BDDK tarafından alınan kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına iliÅŸkin önlemler doÄŸrultusunda nisan ayı itibarıyla 32 baz puan azalış göstererek yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleÅŸmiÅŸtir."

Bakan Albayrak, yaptığı konuÅŸmada, BDDK tarafından yapılan çalışmaların bankacılık sektörünün saÄŸlıklı ve güçlü yapısını koruduÄŸunu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı risklerin rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduÄŸunu gösterdiÄŸini söyledi.

Türkiye'nin bir ekonomik deÄŸiÅŸim ve dönüÅŸüm sürecinden geçtiÄŸini belirten Albayrak, "Ben birçok toplantıda reel sektörle, bankacılık sektörüyle, birebir görüÅŸmelerde hep bunu ifade ettim. Yeni bir dönemdeyiz. Bu süreçte iki temel hedefimiz var. Birincisi, finansal istikrar ve güvenliÄŸimizi güçlendirmek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin finansal ve ekonomik alt yapısını, istikrarını ve güvenliÄŸini güçlendirmek. Ä°kincisi ise yüksek katma deÄŸerli üretim yoluyla ihracatı ve istihdamı artırarak, cari dengeyi güçlendirerek, saÄŸlam makroekonomik temeller üzerine güçlü bir ekonomi inÅŸa etmek. Bu iki felsefe, temel ana felsefedir" diye konuÅŸtu.

Albayrak, sektör temsilcilerinden ülkenin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmalarını beklediklerini aktararak, "Nitekim Türkiye’nin son 2 yıldır bu deÄŸiÅŸim sürecinde attığı adımların, dünyadaki benzer örneklere kıyasla bu süreçten nasıl çıktığı ve çıkmakta olduÄŸunu aslında, bu deÄŸiÅŸimin pozitif etkilerini bize gösteriyor. Ä°ÅŸte bu deÄŸiÅŸim sürecinde bankalar olarak, devlet olarak biz bazı ÅŸeyleri deÄŸiÅŸtiriyoruz, deÄŸiÅŸtirmek zorundayız. Yeni normale alışmak zorundaysak bankacılık sektörü noktasında sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Sizlerden, ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ BİR ŞUURLA HAREKET ETMENİZİ BEKLİYORUZ"

Bakan Albayrak, bankacılık sektörünün çok özel ve çok stratejik bir sektör olduÄŸunu vurguladı. Bu noktada bankacılara çok önemli bir görev düÅŸtüÄŸünü belirten Albayrak, ÅŸunları kaydetti:

"Ä°ÅŸte bu manada sizler, ülkemizin kaynaklarını toplamak ve bu kaynakları ekonomiye aktarmak gibi çok stratejik bir fonksiyon icra ediyorsunuz. Bu fonksiyonu yerine getirirken aldığınız kararlar menfi ya da müspet yönde sosyal, toplumsal refahımıza etki ediyor. Bunun bilincinde olarak, milli bir ÅŸuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Siyaset üstü, kurumlar üstü ülkenin menfaati çerçevesinde... Ä°ÅŸte topladığınız tüm bu kaynakları ithalatın ve lüks tüketimin finansmanına, ya da reel anlamda bir deÄŸer oluÅŸturmayan farklı bankacılık, hazinecilik faaliyetlerinden ziyade daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına, istihdam oluÅŸturucu alanlara yönlendirmemiz lazım. Kısa vadeli karlılık hırsıyla, iÅŸte öyle bankalar var kısa vadede hemen bir kar edeyim diye düÅŸünen, hızlı bir ÅŸekilde ülke kaynaklarını farklı bir manada kullanayım motivasyonuyla hareket etmememiz lazım. Kaynaklarımızı en verimli nerede kullanılacaksa o alanlara yönlendirin. Ülkemiz kalkınmasını tamamlayıp zenginleÅŸtikçe en önce kazanacak olan sektör bankacılık sektörüdür. Kaynak maliyetleriniz düÅŸecek, karlılıklar daha da artacak. Bilanço karlılıkları arttıkça, piyasa deÄŸerleri arttıkça kazan kazan iliÅŸkisiyle bankacılık sektörü, kamu, tüm paydaÅŸların kazandığı müthiÅŸ bir resim ortaya çıkacak."

"FÄ°NANSMANDAN SONRA YATIRIMCIYI KENDÄ° HALÄ°NE BIRAKMAMALIYIZ"

Enerji, maden, tarım, kimya, saÄŸlık, turizm, lojistik gibi birçok farklı sektörlerde, yatırımcıları yönlendirecek kalitede uzman ekiplerin de oluÅŸturulması gerektiÄŸine dikkati çeken Albayrak, "Zaten bir çoÄŸunuzda var ama daha da uzun anlaÅŸmak lazım. Reel sektörü de eÄŸitecek, yönlendirecek yön verecek ekipler oluÅŸturmamız lazım. Ä°ÅŸte krediyi saÄŸladık, yatırımcıyı kendi haline bırakıyoruz. Hayır bırakmamamız lazım. Daha fizibilite aÅŸamasından itibaren projelerin paydaşı olmamız lazım. Aslında bir nevi ortaksınız. Detaylı bir ÅŸekilde süreçlerin takipçisi olmalıyız." diye konuÅŸtu.

YERLÄ° MARKALARA TÜRKÄ°YE’DE ÜRETÄ°M ÇAĞRISI

Bakan Albayrak, bunun dışında tüketimde ithal ürünler yerine yerli ürünleri teÅŸvik edecek bir finansman kurgusunun hayata geçirilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiÄŸini vurguladı.

Albayrak, geçen günlerde maÄŸazadan bir tartı aldığını, yerli marka olanını tercih ettiÄŸini belirterek, üretimin nerede olduÄŸuna baktığında yerli markanın ürününün Türkiye’de üretilmediÄŸini gördüÄŸünü söyledi.

Türkiye’nin koca koca gruplarının dünyanın bir yerinde ürettirdiÄŸini, Türkiye’de yerli ürün gibi sattığını ifade eden Bakan Albayrak, ÅŸunları kaydetti:

"Türkiye’nin bu teknolojinin çok çok üstünde teknolojik ürün üretebilecek kapasitesi varken, yerli markaların yüzlerine söyledim; 'Türkiye’de üretim kapasitesi olan bu ürünlerin tamamını Türkiye’de üretmeniz lazım'. Devlet olarak biz ne gerekiyorsa yapacağız. Kolaycılık, "markanın üzerine etiketi basalım" yok. Sizler de bu manada, "birkaç aylık ithalat düzenlemesi getirildi, eskiye döneriz zaten niye uÄŸraÅŸalım' yok. Yerli üretim."

Albayrak, Kalkınma Bankası’nın yeni bir süreç baÅŸlattığını, çok güzel bir paket olduÄŸunu aktararak, çalıştıkça alternatif ürün üretmenin mümkün olduÄŸunu dile getirdi.

"DEVLETÄ°MÄ°Z CUMHURÄ°YET TARÄ°HÄ°NDE GÖRÜLMEMİŞ BÄ°R PÄ°YASA GÖZETÄ°M KABÄ°LÄ°YETÄ°NE ULAŞTI"

Bakan Albayrak, yerli üreticilerle tüketici finansmanı anlaÅŸmalarının yapılması gerektiÄŸini vurgulayarak, ithal ürünlerin ikamesine hizmet edecek yatırımlara finansman desteÄŸinin saÄŸlanması gerektiÄŸini söyledi.

Verilen kredilerin amacına uygun olarak kullanıldığına emin olunması için gerekli mekanizmaların kurulması gerektiÄŸine dikkati çeken Albayrak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Verilen krediyi takip etmek lazım. Sırf kredi hedeflerini tutturmak için ihtiyacı olmayan müÅŸterilere kredi vermemek lazım. Son dönemde özel sektörden kulağıma geliyor. Hedefler var, AR rasyosu var, tutturmak için ihtiyacı olmayan firmalara 'Al sen ÅŸu krediyi bilançonda tut'. Yapmamak lazım. VerdiÄŸiniz kredilerin finansal istikrarımızı tehdit eden spekülatif faaliyetlerde kullanılmaması konusunda titiz davranmanız lazım. Devletimiz ÅŸu an Cumhuriyet tarihinde görülmemiÅŸ bir piyasa gözetim kabiliyetine ulaÅŸtı. Ä°lgili kurumlarımız, ülkemizin finansal ve ekonomik istikrarını tehdit edecek her giriÅŸime karşı teyakkuzda ve gereken her önlemi almaktan çekinmeyecek bir düzeye kavuÅŸtu. Türkiye gibi bir ülkede faaliyette bulunan kurumlar olarak güvenliÄŸiniz saÄŸlanmış durumda rahat olun. Devlet teyakkuzda."

"DÜZENLEMELERÄ°N RUHUNA UYGUN HAREKET EDÄ°LMESÄ° LAZIM"

Albayrak, Merkez Bankası ve BDKK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafından dolaÅŸmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaÅŸan bazı kurumlar veya iÅŸlemler duyduklarını, bunlardan kaçınmak gerektiÄŸini belirterek, "Düzenlemelere samimiyetle uyum saÄŸlamaya çalışılması, düzenlemelerin ruhuna uygun hareket edilmesi lazım." dedi.

Teminat deÄŸerleme ÅŸirketlerinin baskı altına alınmaması gerektiÄŸini vurgulayan Albayrak, "Onları yönlendirecek, bağımsızlıklarına zarar verecek davranışlardan kaçınılması lazım. Uzun vadeli müÅŸteri iliÅŸkilerine odaklanın, müÅŸterilerinizin ÅŸikayetlerini hassasiyetle dinleyerek, onlara bu salgın günlerinde kredi geri ödemelerinde kolaylık saÄŸlanılması lazım. Objektif bir sebep olmadan ticari kredilerini vadesinden önce geri çağırmadan ya da faiz artırmadan, bu tip uygulamaları, firmaların likidite yönetimini zorlaÅŸtırmadan, ekonomik aktiviteye zarar vermeden bu süreci yönetmemiz lazım. Onlar yaÅŸayacak ki sizler, sizler yaÅŸayacaksınız ki ekonomi yaÅŸasın." diye konuÅŸtu.

Küresel anlamda yaÅŸanan tüm süreçlerde empatinin daha yoÄŸun ÅŸekilde sergilenmesi gerektiÄŸini belirten Albayrak, "Çalışanlarınıza müÅŸteri memnuniyetine ve sadakatine dayalı performans hedefleri verin. BDDK son zamanlarda bununla ilgili düzenli aylık çalışma baÅŸlattı. MüÅŸterisi kendinden ne kadar memnunsa o bankanın pozitif ayrışacağı, bizlerin de ona pozitif ÅŸekilde destek vereceÄŸi bir altyapı oluÅŸturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

VARLIK YÖNETÄ°M ŞİRKETÄ° ÇALIŞMASI

Bakan Albayrak, müÅŸteri ÅŸikayetlerini titizlikle çözmek, takip etmek gerektiÄŸini belirterek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Sizlerden ricamız, yeniden yapılandırmaları hızlandırmanız lazım. Sorunları ötelemek yerine müÅŸterinizin ödeme gücüne uygun yapılandırma planları oluÅŸturmanız gerekiyor. Sorunlu ÅŸirketlere ait kredilerin aktarıldığı ve tek elden rehabilite veya tasfiye edildiÄŸi, tüm bankaların ortak olacağı bir Varlık Yönetim Şirketi çalışması yürüttüÄŸünüzü benle paylaÅŸtınız, takip ediyorum ve biliyorum. EÄŸer tüm paydaÅŸların kazandığı, etkin ve hızlı çalışan, kurumsal yönetim seviyesi yüksek ve ÅŸeffaf bir model ortaya koyabilirseniz, biz de devlet olarak bu yapıya gereken desteÄŸi saÄŸlarız."

Tüm konularda, tüm gündemlerde düÅŸüncelerini net ve ÅŸeffaf ÅŸekilde paylaÅŸtıklarını ifade eden Albayrak, “Buyurun, bu çerçevede ortaya koyduÄŸunuz her yaklaşımın, her adımın destekçisi olacağımıza söz veriyorum.” dedi.

Albayrak, bankacılık sektörünü Türkiye ile birlikte bir üst lige çıkartmak için aynı safta kenetlenerek hareket etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar BirliÄŸi'nin 63. Genel Kurul Toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÅŸu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Bankalar BirliÄŸi’nin 63. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle tüm bankalarımızın temsilcileri ile bir araya geldik.

Ülkemiz, bir ekonomik deÄŸiÅŸim ve dönüÅŸüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte iki temel hedefimiz var. Birincisi, finansal istikrar ve güvenliÄŸimizi güçlendirmek.

Ä°kincisi, yüksek katma deÄŸerli üretim yoluyla ihracatı ve istihdamı artırmak, cari dengeyi güçlendirmek, saÄŸlam makroekonomik temeller üzerine güçlü bir ekonomi inÅŸa etmek.

Bu deÄŸiÅŸim sürecinde, bankalarımızın da bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bankalarımızdan, ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir bankacılık yapmalarını bekliyoruz."

18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64