Merkez Bankası PPK toplantı özetini açıkladı

13.03.2019 15:00

Son güncelleme : 14.03.2019 09:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet unsurlarının seyri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizlikler önümüzdeki dönem enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.AA

Kurulun 6 Mart'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özete göre şubat  ayında tüketici fiyatları yüzde 0,16 arttı ve yıllık enflasyon 0,68 puan  gerileyerek yüzde 19,67 oldu. Yıllık enflasyon enerji grubu hariç alt gruplarda  geriledi. Enerji grubunda petrol fiyatlarındaki yükseliş, temel mal enflasyonunda  ise döviz kurundaki ılımlı seyrin yanı sıra iç talepteki zayıflama etkili oldu.

Hizmet enflasyonu bu dönemde enflasyona düşüş yönünde sınırlı bir  miktar katkı verse de, yüksek seyretmeye devam etti. Bu gelişmeler doğrultusunda,  çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlarken ana eğilimi ise  bir miktar yükselmekle birlikte düşük seviyelerini korudu. Özetle, Türk lirasında  yakın dönemde gözlenen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşulları tüketici  enflasyonundaki gerilemeyi desteklerken, birikmiş maliyet yönlü baskılar daha  olumlu bir görünümü sınırladı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu şubat ayında 1,72  puanlık bir düşüşle yüzde 29,25'e geriledi. Söz konusu gerilemeye hem işlenmiş  hem işlenmemiş gıda grubu katkı verdi, yıllık enflasyon bu gruplarda, sırasıyla,  yüzde 20,18 ve yüzde 39,07 olarak gerçekleşti. İşlenmemiş gıda grubu yıllık  enflasyonundaki gerilemede taze meyve-sebze fiyatları belirleyici olurken, bu alt  grubun yıllık enflasyonu yüzde 59,75 ile yüksek seyrini korudu.

Enerji grubu fiyatları şubat ayında yüzde 0,75 arttı ve yıllık  enflasyon 1,51 puanlık yükselişle yüzde 14,57 oldu. Bu gelişmede uluslararası  enerji fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak artan akaryakıt ve tüpgaz fiyatları  belirleyici oldu.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu şubat ayında 1,53 puan düşerek yüzde  21,22'ye geriledi. Bu dönemde, yıllık enflasyondaki yavaşlama eğilimi alt gruplar  geneline yayılarak sürdü. Dayanıklı mal grubu fiyatlarında gerileme devam  ederken, giyim ve ayakkabı grubu yıllık enflasyonunda zayıf iç talep koşullarına  bağlı olarak gözlenen düşüşün yavaşlayarak sürdüğü gözlendi. Diğer temel mallarda  da aylık fiyat artışı zayıf seyretti. Özetle, son dönemde temel mal grubu  enflasyonunda kaydedilen ılımlı seyirde, Türk lirasındaki görünüm ve iç talepteki  yavaş seyrin etkileri izlendi.

Hizmet grubu fiyatları, ocak ayındaki yüksek artışın ardından, şubat  ayında görece ılımlı bir artış kaydederek yüzde 0,58 yükseldi. Böylelikle, grup  yıllık enflasyonu 0,26 puanlık düşüşle yüzde 15,14 oldu. Yıllık enflasyon kira  grubunda yatay seyrederken, diğer alt gruplarda geriledi. Bu dönemde lokanta-otel  grubu yıllık fiyat artışı gıda enflasyonu görünümüne paralel olarak yüksek  seyretti. Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonu, talep koşullarındaki seyre de  bağlı olarak, kara ve hava yolu taşımacılığı fiyatları öncülüğünde geriledi.  Hizmet enflasyonu iç talep koşullarındaki yavaş seyre karşın, gerek maliyet  unsurları gerekse geriye doğru endeksleme neticesinde yüksek seviyesini korudu.

"NET İHRACAT BÜYÜMEYE YÜKSEK KATKI VERDİ"

PPK toplantı özetine göre son dönemde açıklanan veriler ekonomideki  dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor. 2018'in son çeyreğinde sanayi  üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla gerilerken, hizmetler ve inşaat sektörlerine  ilişkin göstergelerle birlikte iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sektörler  geneline yayıldığı görülüyor. Yurt içi talep ve ithalattaki yavaşlamaya karşılık  mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın son  çeyrekte dönemlik ve yıllık büyümeye yüksek katkı vermeye devam ettiği  değerlendirildi.

Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir  seyir izliyor. Kamu harcamalarındaki artış, dayanıklı mallardaki vergi  indirimlerinin süresinin uzatılması ve kredi hacmindeki kısmı yükselişin ilk  çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlamayı desteklediği değerlendiriliyor.

Son dönemde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel büyüme  görünümüne ilişkin yavaşlama sinyallerine rağmen dış talep nispeten gücünü  koruyor. Yurt içi talepteki yavaşlamaya bağlı olarak firmaların dış piyasalara  yönelme eğilimi ve pazar çeşitlendirme esnekliği mal ihracatını destekliyor.   Gecikmeli döviz kuru etkileri, krediler ve iktisadi faaliyetteki yavaş seyir  ithalat talebini sınırlıyor, canlı seyreden turizm talebiyle birlikte dış  dengedeki iyileşme hızlı bir şekilde devam ediyor. Gelecek dönemde cari dengedeki  iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

İş gücü piyasası verileri, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit  ediyor. 2018 yılının ekim-aralık dönemi verilerine göre tarım dışı istihdam başta  inşaat olmak üzere sektörler genelinde üçüncü çeyreğe kıyasla azaldı, işsizlik  oranları yükselişini sürdürdü.

"FİYAT İSTİKRARINA YÖNELİK RİSKLER DEVAM ETMEKTE"

Özete göre bir önceki PPK toplantısını takip eden dönemde küresel  iktisadi faaliyette gözlenen ivme kaybı devam etti. Özellikle Avrupa Bölgesi  büyümesinde yavaşlama eğilimi belirgin hale geldi. Bu çerçevede, 2019 yılına  ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellendi. Dış ticarette  süregelen korumacılık eğilimleri küresel ekonomi politikalarına yönelik  belirsizliği artırarak gelecek dönem küresel büyüme görünümüne ilişkin aşağı  yönlü riskleri canlı tuttu.

Küresel enflasyona ilişkin, özellikle gelişmiş ülke iş gücü  piyasalarındaki olumlu görünüm çerçevesinde ücret kaynaklı yukarı yönlü riskler  devam etti. Buna karşılık, küresel büyüme görünümündeki zayıflama eğilimi ve  enerji fiyatlarındaki seyre bağlı olarak gelecek dönemde küresel enflasyon  baskılarının nispeten ılımlı seyredeceği öngörülüyor.

Küresel büyümedeki ivme kaybının belirginleşmesine bağlı olarak,  gelişmiş ülkeler para politikası duruşuna ilişkin görünüm bir önceki PPK dönemine  göre bir miktar daha gevşedi. Bu durum gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy  akımları açısından daha olumlu bir görünüm arz ediyor. Ancak, küresel ekonomi  politikalarına ilişkin belirsizliğin ve küresel finansal risklerin oldukça yüksek  olması portföy akımları üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak  enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat  istikrarına yönelik riskler devam ediyor. Enflasyonun ve enflasyon  beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet unsurlarının seyri ve  fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizlikler gelecek dönem enflasyon görünümü  üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünde  belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar  verdi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24  düzeyinde sabit tuttu.

"TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK"

PPK toplantı özetine göre Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı  doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon  beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli  etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu  etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması  halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek.

Para politikası duruşu oluşturulurken, maliye politikasına dair esas  alınan görünüm fiyat istikrarı ve makroekonomik dengelenmeye odaklı, para  politikasıyla eş güdüm arz eden bir politika duruşu içeriyor. Bu doğrultuda,  yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının geçmiş enflasyona  endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirleneceği  varsayıldı. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve  bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para  politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecek.

Para politikası ve maliye politikası arasında kuvvetlendirilen eş  güdümün sürekli ve sistematik bir yapıya dönüştürülmesi yönünde yürütülmekte olan  ortak çabaların fiyat istikrarını sağlamaya katkıda bulunması bekleniyor. Bunun  yanı sıra, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam  edilmesi fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda  bulunacak.

18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82