Şubatta bütçe 1.7 milyar TL fazla

18.03.2014 09:29

Son güncelleme : 18.03.2014 09:32

2013 yılı Şubat ayında 1 milyar 447 milyon TL açık veren merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Şubat ayında 1 milyar 668 milyon TL fazla verdi.Maliye’nin açıklaması şöyle:
2013 yılı Şubat ayında 3 milyar 549 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2014 yılı Şubat ayında 4 milyar 994 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
2013 yılı Şubat ayında bütçe giderleri 33 milyar 948 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 32 milyar 756 milyon TL olmuştur.
2013 yılı Şubat ayında faiz hariç bütçe giderleri 28 milyar 951 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı Şubat ayında yüzde 1,7 oranında artarak 29 milyar 430 milyon TL olmuştur.
Diğer taraftan 2014 yılı Şubat ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında azalarak 3 milyar 326 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Şubat ayında 32 milyar 500 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Şubat ayında yüzde 5,9 oranında artarak 34 milyar 424 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 7 oranında artarak 29 milyar 523 milyon TL olmuştur.
BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Şubat ayında 32 milyar 756 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 33 milyar 948 milyon TL harcama yapılmıştır.
2014 yılı Şubat ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde 7,7’si kullanılarak 29 milyar 430 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 oranında artarak 8 milyar 942 milyon TL olmuştur. 2014 yılı Şubat ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılmıştır.
2014 yılı Şubat ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 oranında artarak 1 milyar 532 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Şubat ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında artarak 2 milyar 259 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde 6’sı bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Şubat ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında azalarak 14 milyar 132 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 8,6’sı bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Şubat ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 376 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 250 milyon TL’dir.
2014 yılı Şubat ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 957 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 354 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Şubat ayında 845 milyon TL sermaye gideri, 390 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 1 milyar 330 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında azalarak 3 milyar 326 milyon TL olmuştur.
BÜTÇE GELİRLERİ
2013 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 32 milyar 500 milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 5,9 oranında artarak 34 milyar 424 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında artarak 29 milyar 523 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Şubat ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 oranında azalarak 3 milyar 203 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Şubat ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 843 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 856 milyon TL olmuştur. Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Şubat ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 24,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 24,7, gelir vergisi yüzde 20,5, özel tüketim vergisi yüzde 15,5, harçlar yüzde 9,8, damga vergisi yüzde 9 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,5 oranında artarken, kurumlar vergisi yüzde 9,1 ve ithalde alınan katma değer vergisi binde 8 oranında azalmıştır.
OCAK-ŞUBAT
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde 4 milyar 492 milyon TL fazla vermiş iken bu yılın  aynı döneminde 3 milyar 575 milyon TL fazla vermiştir.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde faiz dışı fazla ise 11 milyar 916 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe giderleri 64 milyar 881 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 6 oranında artarak 68 milyar 757 milyon TL olmuştur.
2013 yılı Ocak-Şubat döneminde faiz hariç bütçe giderleri 54 milyar 662 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 10,5 oranında artarak 60 milyar 416 milyon TL olmuştur.
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 oranında azalarak 8 milyar 341 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Şubat döneminde 69 milyar 372 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 oranında artarak 72 milyar 332 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 11,1 oranında artarak 62 milyar 230 milyon TL olmuştur.
BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 68 milyar 757 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 oranında artarak 20 milyar 486 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında artarak 3 milyar 532 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artarak 3 milyar 606 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 oranında artarak 27 milyar 400 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında artışla 14 milyar 222 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 332 milyon TL’dir.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 364 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 oranında artarak 6 milyar 53 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 852 milyon TL sermaye gideri, 507 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 32 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 oranında azalarak 8 milyar 341 milyon TL olmuştur.
BÜTÇE GELİRLERİ
2013 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 69 milyar 372 milyon TL iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 oranında artarak 72 milyar 332 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında artarak 62 milyar 230 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 oranında azalarak 7 milyar 380 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 483 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 240 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; gelir vergisi yüzde 21, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 20,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 19, damga vergisi yüzde 16,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,8, harçlar yüzde 11,3, özel tüketim vergisi yüzde 6,3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,3 oranında artarken kurumlar vergisi yüzde 8,8 oranında azalmıştır.
Diğer taraftan 28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 25 milyar 456 milyon TL olmuştur. 

18:051.411
Değişim :  0,60% |  8,44
Açılış :  1.405  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.416
En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler18:05
DMSAS 7,81 101.787.008 % 10,00  
CASA 130,90 19.049.898 % 10,00  
SAMAT 6,49 28.970.610 % 10,00  
BAGFS 17,49 2.149.825 % 10,00  
DENGE 3,41 341.927 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6995 8,7179 % 0,11  
Euro 10,3678 10,4213 % 0,15  
Sterlin 12,0892 12,1498 % 0,51  
Frank 9,4485 9,5054 % 0,83  
Riyal 2,3151 2,3267 % 0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -3,84  
Altın Gr. 497 497 2,77  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 25,92 25,96 0,04  
Gümüş Gr. 7,25 7,27 -0,00  
B. Petrol 75,63 75,63 0,01