***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 21:02***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 2.764.121 2.425.697
Satışların Maliyeti
-1.760.848 -1.556.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.003.273 869.578
BRÜT KAR (ZARAR)
1.003.273 869.578
Genel Yönetim Giderleri
-278.054 -233.722
Pazarlama Giderleri
-676.655 -595.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 49.081 52.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -32.603 -33.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.042 59.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.762 878
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -7.933 -4.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -9.037 -1.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.834 54.178
Finansman Gelirleri
20 306.000 370.060
Finansman Giderleri
20 -504.306 -532.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-147.472 -108.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4 -170 -38.694
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-60.203 -45.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60.033 7.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.642 -147.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
4 -147.642 -147.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-41.452 -62.292
Ana Ortaklık Payları
-106.190 -84.912
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Tam TL) 22 -0,17930000 -0,14340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Transferler
-70.795 70.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-264 552.300 262 -84.912 467.386 100.122 567.508
Dönem Karı (Zararı)
-84.912 -84.912 -62.292 -147.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-264 552.300 262 552.298 162.414 714.712
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-895 -895 895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.028 -20.513 2.335.817 58.587 303.414 -235.742 3.559.941 -84.912 9.728.992 5.655.538 15.384.530
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 -235.742 3.495.918 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868
Transferler
149.420 -149.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-430 436.946 -51.811 -106.190 278.515 120.185 398.700
Dönem Karı (Zararı)
-106.190 -106.190 -41.452 -147.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-430 436.946 -51.811 384.705 161.637 546.342
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4.144.054 4.144.054
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
824.763 824.763 -824.763 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
488 488 -488 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.763 -24.897 2.960.003 -23.042 317.921 589.021 3.645.338 -106.190 11.076.739 9.292.883 20.369.622


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.612 100.645
Dönem Karı (Zararı)
-147.642 -147.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
490.080 453.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 238.062 231.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 9.349 4.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26 19.735 19.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 47.308 33.286
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
167.999 123.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 9.037 1.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
170 38.694
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20 165 165
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.655 2.015
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-90 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-178.769 -159.368
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.893 -433.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.999 -74.766
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-421.081 -232.053
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
490.336 401.805
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.132 178.721
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.669 147.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.027 -9.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.030 -36.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-269.756 -217.329
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 0 -17.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.153 4.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-294.703 -203.949
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26 18.794 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.616 -17.889
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 357.618 363.894
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -311.583 -412.310
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
17.339 359
Ödenen Faiz
7 -72.002 -7.551
Alınan Faiz
65.934 29.639
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.310 8.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.528 -134.573
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
142.775 71.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.247 -62.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.399.185 2.740.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.517.432 2.677.042


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.642 -147.204
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-430 -264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-550 -330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120 66
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
120 66
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
546.772 714.976
Yabancı Para Çevrim Farkları
585.867 714.321
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.588 819
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -88.500 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.817 -164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.817 -164
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
546.342 714.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
398.700 567.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
120.185 100.122
Ana Ortaklık Payları
278.515 467.386


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.523.510 5.409.622
Finansal Yatırımlar
6 8.278 88.588
Ticari Alacaklar
1.980.707 1.530.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 165.284 158.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.815.423 1.372.560
Diğer Alacaklar
9 55.729 103.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
55.729 103.368
Türev Araçlar
8 1.030 152
Stoklar
1.882.864 1.179.231
Peşin Ödenmiş Giderler
16 609.815 499.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
134.695 115.653
Diğer Dönen Varlıklar
17 274.602 271.572
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
237.102 271.572
ARA TOPLAM
10.471.230 9.197.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.471.230 9.197.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
839 767
Ticari Alacaklar
1.325 1.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.325 1.212
Diğer Alacaklar
42.739 22.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.739 22.338
Türev Araçlar
8 20.546 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 37.345 46.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
106.128 101.894
Maddi Duran Varlıklar
11 8.726.580 7.485.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.576.137 12.244.141
Şerefiye
13 5.811.970 1.840.808
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.764.167 10.403.333
Peşin Ödenmiş Giderler
16 264.533 235.835
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 725.399 307.406
Diğer Duran Varlıklar
17 41.103 47.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.542.674 20.492.924
TOPLAM VARLIKLAR
37.013.904 29.690.905
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 603.477 89.359
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 298.257 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
305.220 89.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.316.298 2.956.119
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 163.549 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.152.749 2.956.119
Ticari Borçlar
3.146.777 1.676.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 260.868 52.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.885.909 1.623.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.616 66.362
Diğer Borçlar
9 972.424 851.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
972.424 851.122
Türev Araçlar
8 1.216 0
Ertelenmiş Gelirler
16 50.195 33.169
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.531 6.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.988 115.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
133.023 114.532
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
965 897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 36.435 24.215
ARA TOPLAM
8.349.957 5.818.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.349.957 5.818.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.673.638 5.464.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.673.638 5.464.012
Ticari Borçlar
37.260 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.260 35.180
Diğer Borçlar
9 348.311 347.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
348.311 347.171
Ertelenmiş Gelirler
16 681 1.331
Uzun Vadeli Karşılıklar
125.730 124.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
125.730 124.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.945.277 1.908.091
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 163.428 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.294.325 8.045.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.644.282 13.864.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.076.739 9.972.973
Ödenmiş Sermaye
14 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
14 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 3.042.134 3.042.134
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
14 20.763 20.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -24.897 -24.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.897 -24.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.936.961 2.551.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 2.960.003 2.523.057
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -23.042 28.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 317.921 317.921
Diğer Yedekler
14 589.021 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 3.645.338 3.495.918
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -106.190 149.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.292.883 5.853.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.369.622 15.826.868
TOPLAM KAYNAKLAR
37.013.904 29.690.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681646


BIST
12:351.522
Değişim :  0,18% |  2,79
Açılış :  1.519  
Önceki Kapanış :  1.519  
En Yüksek
1.525
En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler12:35
SARKY 18,48 88.571.489 % 10,00  
ATATP 43,56 33.240.682 % 10,00  
SELVA 10,91 30.332.247 % 9,98  
PENTA 226,40 34.568.754 % 9,96  
KARYE 22,10 55.733.232 % 9,95  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 9,5295 9,5429 % 0,66  
Euro 11,1304 11,1439 % 1,06  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 1,90  
Altın Gr. 552 552 3,72  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,00  
Gümüş Gr. 7,38 7,39 0,04  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21