ANALİZ-Şirket Haberleri(Tacirler Yatırım)

13.03.2018 09:46
ANALİZ-Şirket Haberleri(Tacirler Yatırım)


Tacirler Yatırım ( http://www.tacirler.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Analiz:
"Akdeniz Güvenlik Hizmetleri - 4Ç17 sonuçlarını 0.8 milyon TL net kar ile açıkladı.
Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %62
azaldı.
Aksa Enerji - 4Ç17 sonuçlarını 281.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, 104.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı
döneminde, 278.4 milyon TL zarar açıklamış olup, 3Ç17’de net karı 164 milyon TL’dir.
Şirketin çeyreksel ve yıllık bazda yüksek net kar artışının altında yatan ana sebep varlık
satışından elde edilen kardır. Net satışlar 1,034 milyon TL olarak açıklandı ve geçen
senenin aynı dönemine göre yüzde %7 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa
beklentisi olan 794 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 153 milyon TL
FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 yükseldi.
Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 167 milyon TL'nin altında gerçekleşti.
FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 519 baz puan artarak %14.8 oldu.
Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay seyrederek 2,777 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirket 4Ç17’de 888 milyon TL tutarında maddi duran varlıkların yeniden değerleme artışı
kaydetmiş olup, öz sermayesi 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. (9A17: 441 milyon TL).
2017 yıl sonu itibariyle, net borç/özsermaye oranı 1.67x olarak gerçekleşti, 9A17’de bu
değer 6.84x idi.
Alarko Holding - 4Ç17 sonuçlarını 31.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın
aynı döneminde, 55.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 141 milyon TL olarak
açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 geriledi. FAVÖK marjı ise,
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 178 baz puan azalarak -%2.3 oldu. Şirketin net nakit
pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %14 yükselerek 410 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Anadolu Grubu Holding 2017’de 130 milyon TL net zarar açıkladı, 2016 net zararı 376
milyon TL seviyesindeydi. Bilindiği üzere 2017 finansalları, Yazıcılar Holding, Anadolu
Endüstri Holding ve Özilhan Sinai Yatırım şirketlerinin birleşmesi sonrası ilk açıklanan
finansallardır ve kümüle rakamlar paylaşılmıştır. Konsolide bazda ciro (17 milyar TL)
büyümesi %23 seviyesinde gerçekleşti. Bira, alkolsüz içecek, otomotiv ve perakende
kategorileri yıllık bazda sırasıyla %31, %21, %20 ve %16 büyüdü. Konsolide FAVÖK %29
iyileşmeyle 2.670 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı 72 baz puan artışla %15,4’e
yükseldi. Eksi karlılık kur farkı giderlerinden kaynaklandı. Bilidiği üzere Migros özkaynak
yöntemiyle değerlenmektedir ve tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmesi
durumunda toplam ciro ve FAVÖK büyümeleri %30 ve %28 olarak gerçekleşecekti. Net
borç/FAVÖK rasyosu ise 3,1x seviyesindedir.
Ayen Enerji - 4Ç17 sonuçlarını 75.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı
döneminde, 31.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 138 milyon TL olarak açıklandı
ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 18 milyon TL
FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 düştü.
FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1372 baz puan azalarak %13.4
oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 düşerek 1,256 milyon TL olarak
gerçekleşti.
Çelebi - 4Ç17 sonuçlarını 7.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 15.3
milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 5.4
milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 227 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde %34 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi
olan 239 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı
ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %163 büyüme gösterdi.
Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 34 milyon TL'nin altında gerçekleşti.
FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 668 baz puan artarak %13,6 oldu.
Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 düşerek 214 milyon TL olarak gerçekleşti.
Net işletme sermayesi ise 12 milyon TL (4Ç16: 15 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net
işletme sermayesinin satışlara oranı %1,3 (4Ç16: %2,2) olarak kaydedildi.
Duran Doğan Basım Ve Ambalaj - 4Ç17 sonuçlarını 4,2 milyon TL net kar ile açıkladı.
Şirket geçen yılın aynı döneminde, 2,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 42 milyon
TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 yükseldi. Şirket,
4Ç17'de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre
yüzde %37 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 223 baz puan
azalarak %16,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 yükselerek 51 milyon
TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 27 milyon TL (4Ç16: 21 milyon TL) olarak
gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,9 (4Ç16: %19,9) olarak
kaydedildi.
Gübre Fabrikaları - 4Ç17 sonuçlarını 23.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net
kar rakamı, 4.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı
döneminde, 50.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 939 milyon TL olarak açıklandı
ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı
piyasa beklentisi olan 915 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 71 milyon TL
FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %307 artış
gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 64 milyon TL'nin üzerinde
gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 506 baz puan artarak
%7.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %83 artarak 732 milyon TL olarak
gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 469 milyon TL (4Ç16: 472 milyon TL) olarak
gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.4 (4Ç16: %16.7) olarak
kaydedildi.
Migros (AL, hedef fiyat 33TL) analist telekonferansı düzenledi. CEO, Özgür Tort, 4 Kipa
mağazasındaki yeniden yapılandırmanın tamamlandığı, 3 mağazada yapılandırmanın
devam ettiği ve 17 mağazada 2018’de yapılandırmanın planlandığından bahsetti. 120-
150 sayısında mağaza açılışı planlarına rağmen, Kipa mağazalarının yeniden
yapılandırılması metrekare büyüklüğünde sınırlı büyümeye neden olacak. Ancak mağaza
trafiği ve metrekare ciro bazındaki artışlarla şirket %15-18 aralığında ciro büyümesini
yakalamayı hedefliyor. FAVÖK marjında %5.5-6 seviyesi bekleniyor ancak Kipa
mağazalarının performansına bağlı olarak çeyreksel farklılıklar görülebilir. Şirket 2018
yılında 400 milyon TL toplam yatırım hedefliyor. Şirket ayrıca yıl sonunda 672 milyon
avro seviyesinde gerçekleşen avro borcu 610 milyon avro seviyesine düşürdüğünü
açıkladı. İnorganik büyüme konusunda ise henüz somut bir adım yok.
Odaş Elektrik - 4Ç17 sonuçlarını 118.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın
aynı döneminde, 16,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Faaliyet performansı yıllık bazda zayıf
olmasına rağmen, şirketin net karınındaki güçlü yükselişin altında yatan temel sebep
şirketin kaydettiği 188 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliridir. Net satışlar 192
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirket,
4Ç17'de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre
yüzde %5 azalış gösterdi ve 19 milyon TL olarak kaydedildi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre 410 baz puan azalarak %10 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel
bazda yüzde %27 artarak 1,019 milyon TL olarak gerçekleşti.
Tümosan - 4Ç17 sonuçlarını 6.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı
döneminde, 4.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 160 milyon TL olarak açıklandı
ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 8 milyon TL
FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 gerileme
gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 134 baz puan azalarak
%4.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %32 gerileyerek 24 milyon TL olarak
gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 185 milyon TL (4Ç16: 221 milyon TL) olarak
gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %32.0 (4Ç16: %44.1) olarak
kaydedildi.
Türk Havayolları – Şubat ayı trafik verilerini açıkladı. Şubat ayında toplam yolcu sayısı
%26 artış ile 5,12 milyon olurken, iç hatlar %27,7 artış ile 2,38 milyon, dış hatlar
%24büyüme ile 2,74 milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 644 baz puan
iyileşme ile %79,7 oldu. Doluluk oranı, iç hatlarda 488 baz puan yükselerek %83,8
olurken, dış hatlarda 664 baz puan artarak ile %79,1 oldu.
Zorlu Enerji - 4Ç17 sonuçlarını 23.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, yıllık bazda yüzde %81 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %13 azaldı.
Hatırlanacağı üzere, Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin Şubat 2017’den
itibaren mali tablolarına konsolide etmeye başlamış olup, 2017 yılında 11 aylık dönem
konsolide edilmiştir. Ayrıca, şirket 4Ç17’de 60 milyon TL tutarında maddi ve maddi
olmayan duran varlık satış zararı ve satış amaçlı elde tutulan varlıkların silinmesinden
doğan zarar kaydetmiştir. Net satışlar 1,265 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde %254 ve bir önceki çeyreğe göre %11 arttı. Şirket, 4Ç17'de
198 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
%111 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1058 baz puan
azalarak %15,6 oldu. Yıllık bazda FAVÖK marjının gerilemesi düşük marjlı dağıtım
faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20
artarak 7,049 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye rasyosu 2017 yıl sonu
itibariyle 4.2x olarak gerçekleşti. (9A17: 3.3x) "

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Gunluk_Bulten_-_13_Mart_2018.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9170 17,9467 % 0,08  
Euro 18,3802 18,4359 % 0,19  
Sterlin 21,7055 21,8144 % 0,05  
Frank 18,9808 19,0952 % 0,05  
Riyal 4,7636 4,7875 % 0,05  
17:59 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.039 1.040 0,35  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.951 7.027 35,00  
Yarım 3.387 3.435 17,00  
Çeyrek 1.699 1.717 8,00  
Gümüş.Ons 20,80 20,86 -0,01  
Gümüş Gr. 12,00 12,03 0,00