***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 18:54
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 449.422.696 537.895.197 189.803.925 267.247.437
Satışların Maliyeti
4 -420.923.841 -518.311.632 -178.200.327 -261.398.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.498.855 19.583.565 11.603.598 5.848.797
BRÜT KAR (ZARAR)
28.498.855 19.583.565 11.603.598 5.848.797
Genel Yönetim Giderleri
4 -17.574.274 -16.394.141 -9.500.604 -6.553.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 40.391.652 41.572.254 16.733.192 16.452.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -33.155.854 -25.881.329 -12.782.291 -9.677.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.160.379 18.880.349 6.053.895 6.071.047
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 6.928.622 37.803 659 17.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -538.160 -2.878 732.293 -5.441
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.171.611 1.053.609 29.995 372.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 246.278 0 218.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.722.452 20.215.161 6.816.842 6.674.595
Finansman Gelirleri
4 9.395.607 12.576.149 3.521.481 8.744.185
Finansman Giderleri
4 -36.993.212 -33.695.174 -18.030.033 -19.136.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.875.153 -903.864 -7.691.710 -3.717.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.457.624 892.391 -461.606 1.699.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -7.242 0 35.772 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 -4.450.382 892.391 -497.378 1.699.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.332.777 -11.473 -8.153.316 -2.018.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.332.777 -11.473 -8.153.316 -2.018.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -572.222 -750.812 -300.199 209.407
Ana Ortaklık Payları
21 -5.760.555 739.339 -7.853.117 -2.227.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.827.398 64.867.120
Dönem Karı (Zararı)
-6.332.777 -11.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.037.403 48.019.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 3.285.481 4.687.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.293.143 11.804.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.940.520 14.316.041
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -475.766 -1.457.912
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.171.611 -1.053.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.138.659 13.022.752
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.465.450 -2.766.936
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.604.109 15.789.688
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.965.178 19.150.760
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 246.278
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 246.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.457.624 -892.391
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
166.554 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
166.554 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.933.847 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
37.664.611 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-227.307.989 42.824.032
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -6.358 1.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.548.552 143.265.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 882.721 793.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.431.273 142.472.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.169.297 5.613.960
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 10.751.009 -1.605.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
418.288 7.219.408
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-245.887.981 -136.399.332
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -245.887.981 -136.399.332
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 16.662.974 40.284.150
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.013.582 -26.269.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.685.849 -34.011.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.777.306 -2.355.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -46.463.155 -31.655.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 22.533.411 11.214.496
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-674.292 -423.233
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -674.292 -423.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.446.598 -2.094.679
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 622.399 -812.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.824.199 -1.281.835
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 15.515.705 30.814.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.846.524 10.827.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.779.836 1.883.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.933.312 8.943.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-119.603.363 90.831.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -12.072.227 -24.526.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.151.808 -1.438.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.128 -33.978.212
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.933.847 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-6.420.773 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -32.517.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.403 285.965
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.921 285.457
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.482 508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-886.605 -1.746.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-885.374 -1.685.140
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.231 -61.747
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.871.593 17.814.247
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.549.320 45.869.887
Kredilerden Nakit Girişleri
7 182.549.320 45.869.887
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-108.539.068 -15.032.888
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -108.539.068 -15.032.888
Ödenen Faiz
-18.604.109 -15.789.688
Alınan Faiz
2.465.450 2.766.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.005.933 48.703.155
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
321.209 2.303.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.684.724 51.006.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.056.111 52.401.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.371.387 103.408.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 30.371.387 105.056.111
Finansal Yatırımlar
6 9.992 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.992 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 9.992 3.634
Ticari Alacaklar
222.608.229 221.059.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,22 7.798.217 8.680.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 214.810.012 212.378.739
Diğer Alacaklar
13.364.124 24.534.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 184.485 10.935.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.179.639 13.599.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
786.621.985 540.734.004
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 786.621.985 540.734.004
Stoklar
9 113.926.477 130.589.451
Peşin Ödenmiş Giderler
17.729.064 18.503.741
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
697.008 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.032.056 18.503.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37.225 529.367
Diğer Dönen Varlıklar
24.930.731 15.110.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.930.731 15.110.110
ARA TOPLAM
1.209.599.214 1.056.120.784
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.209.599.214 1.056.120.784
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
87.787 86.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.787 86.519
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 1.326.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 282.864.413 282.864.413
Maddi Duran Varlıklar
14 23.033.150 61.010.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 179.659 314.912
Peşin Ödenmiş Giderler
35.913 274.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.913 274.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 680.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
4.487.354 2.035.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
310.688.276 348.594.164
TOPLAM VARLIKLAR
1.520.287.490 1.404.714.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.429.838 187.308.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 259.429.838 187.308.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.753.700 25.630.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 40.753.700 25.630.072
Ticari Borçlar
194.107.059 235.792.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 5.410.022 632.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 188.697.037 235.160.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 33.920.498 11.387.087
Diğer Borçlar
13.485.143 9.038.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 731.862 109.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.753.281 8.929.082
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9.060.565 9.734.857
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 9.060.565 9.734.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
278.449.955 262.934.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
278.449.955 262.934.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
703.125 1.114.583
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.394.957 25.483.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.675.781 9.597.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.719.176 15.886.798
ARA TOPLAM
846.304.840 768.425.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.304.840 768.425.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.378.671 108.712.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 90.378.671 108.712.938
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.512.729 20.047.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 17.512.729 20.047.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.950.554 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.841.954 128.760.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
959.146.794 897.185.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
566.781.106 506.193.663
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.498.280 1.498.280
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
18 0 -8.691.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.787.664 -1.595.783
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.787.664 -1.595.783
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.686.440 -1.494.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
259.453.138 201.605.115
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 259.453.138 201.605.115
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.960.750 13.960.750
Yasal Yedekler
18 13.960.750 13.960.750
Diğer Özkaynak Payları
18 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
18 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 259.742.902 256.199.568
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -5.760.555 3.543.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -5.640.410 1.336.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
561.140.696 507.529.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.520.287.490 1.404.714.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139
Transferler
21.334.415 -21.334.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.375 27.213.982 739.339 27.603.946 -750.812 26.853.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.715 -31.108.824
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -101.224 -1.525.256 200.994.501 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 739.339 511.440.213 936.236 512.376.449
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Transferler
3.543.334 -3.543.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.881 57.848.023 -5.760.555 51.895.587 -572.222 51.323.365
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.691.856 8.691.856 0 8.691.856
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -6.404.222 -6.404.222
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.686.440 259.453.138 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 259.742.902 -5.760.555 566.781.106 -5.640.410 561.140.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.332.777 -11.473 -8.153.316 -2.018.135
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-191.881 -349.375 -89.196 -117.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.851 -436.719 -111.495 -146.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.970 87.344 22.299 29.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
47.970 87.344 22.299 29.282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.848.023 27.213.982 20.612.972 6.226.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.848.023 27.213.982 20.612.972 6.226.339
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
57.848.023 27.213.982 20.612.972 6.226.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.656.142 26.864.607 20.523.776 6.109.211
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.323.365 26.853.134 12.370.460 4.091.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-572.222 -750.812 -300.199 209.407
Ana Ortaklık Payları
51.895.587 27.603.946 12.670.659 3.881.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869774


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76