***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:11
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 204.674.296 153.388.296
Satışların Maliyeti
19 -188.845.195 -133.184.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.829.101 20.203.692
BRÜT KAR (ZARAR)
15.829.101 20.203.692
Genel Yönetim Giderleri
4 -8.385.542 -7.232.419
Pazarlama Giderleri
4 0 -221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 12.856.674 14.759.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -3.629.552 -3.534.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.670.681 24.195.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 16.934 163.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -2.659 -275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -209.718 -59.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.475.238 24.299.640
Finansman Gelirleri
20 117.753.945 60.934.966
Finansman Giderleri
20 -120.683.532 -67.966.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.545.651 17.267.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.991.346 -9.641.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.925.665 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 5.917.011 -9.641.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.536.997 7.626.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.536.997 7.626.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -801.512 3.304.061
Ana Ortaklık Payları
22 18.338.509 4.321.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.165.542 -270.823 66.389.102 10.372.875 91.979.688 14.415.378 286.298.626 66.393.141 352.691.767
Transferler
14.415.378 -14.415.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -74.419 1.100.629 4.321.950 5.348.160 4.449.335 9.797.495
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.185.611 6.185.611 -8.375.808 -2.190.197
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.165.542 -345.242 67.489.731 10.372.875 112.580.677 4.321.950 297.832.397 62.466.668 360.299.065
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.217.076 -371.502 78.827.166 10.392.071 -39.176.581 111.071.820 59.839.001 324.045.915 49.973.947 374.019.862
Transferler
59.839.001 -59.839.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -43.599 3.454.712 18.338.509 21.749.622 -801.512 20.948.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.297 -3.297 51.022 47.725
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.217.076 -415.101 82.281.878 10.392.071 -39.176.581 170.907.524 18.338.509 345.792.240 49.223.457 395.015.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.979.483 43.731.954
Dönem Karı (Zararı)
17.536.997 7.626.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 17.536.997 7.626.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.994.608 8.419.262
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.170.261 1.194.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.021 367.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 603.880 252.179
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 121.943 124.099
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-674.802 -9.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
209.718 56.774
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 209.718 56.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -3.991.346 9.641.616
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
14 60.753.442 -2.840.862
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
801.512 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.299.466 42.611.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71.714.301 41.499.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.126.925 -384.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 72.841.226 41.883.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.996 -1.337.578
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.389.924 -3.188.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 5.299.928 1.851.353
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -94.533.153 3.693.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -22.625.201 2.663.512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -9.371.504 -1.234.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.330.367 -24.867.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 824.983 534.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -8.155.350 -25.401.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 1.281.406
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
14 7.574.431 -123.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.498.751 -1.028.030
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.577.329 -1.275.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.921.422 247.022
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 4.019.792 32.416.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.440.424 -9.070.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -7.505.480 -10.680.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 1.065.056 1.609.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.232.139 58.656.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -5.252.656 -14.924.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.002.175 2.285.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.566 17.117
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 13.566 17.117
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-798.884 -1.906.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -798.884 -1.588.812
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -317.815
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 5.787.493 4.174.768
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.444.550 5.307.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-30.444.550 5.307.251
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -30.444.550 5.307.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.462.892 51.324.463
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.454.711 1.100.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.008.181 52.425.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.993.567 52.860.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 26.985.386 105.285.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.536.997 7.626.011
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
167.770 -74.419
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 82.475 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 127.237 -93.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.942 18.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -25.447 18.605
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
36 -16.495 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.333.983 1.100.629
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.333.983 1.100.629
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.333.983 1.100.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.501.753 1.026.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.038.750 8.652.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-796.848 4.449.335
Ana Ortaklık Payları
20.835.598 4.202.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.985.386 36.993.567
Ticari Alacaklar
323.936.894 395.651.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.111.854 8.984.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 313.825.040 386.666.266
Diğer Alacaklar
42.150.175 42.060.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 28.720.287 23.330.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.429.888 18.729.815
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 173.277.570 139.497.859
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 173.277.570 139.497.859
Stoklar
9 249.548.720 226.923.519
Peşin Ödenmiş Giderler
10 55.623.886 46.252.382
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 55.623.886 46.252.382
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.184.254 2.731.792
Diğer Dönen Varlıklar
7.642.371 5.589.353
ARA TOPLAM
887.349.256 895.699.845
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
887.349.256 895.699.845
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
46.296 46.296
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 46.296 46.296
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
83.789 83.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.789 83.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 11.253.766 11.443.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 196.839.464 196.839.464
Maddi Duran Varlıklar
14 39.939.154 39.043.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 439.201 606.999
Peşin Ödenmiş Giderler
10 125.419 212.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 125.419 212.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 29.642.080 23.575.553
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 264.886 6.052.379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
278.634.055 277.904.346
TOPLAM VARLIKLAR
1.165.983.311 1.173.604.191
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 105.417.723 142.911.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.499.013 17.436.811
Ticari Borçlar
227.601.358 233.833.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 3.041.385 2.216.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 224.559.973 231.617.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 16.242.601 14.357.315
Diğer Borçlar
3.882.929 7.790.088
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.630.635 3.207.964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.252.294 4.582.124
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
11 68.290.932 60.716.501
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 68.290.932 60.716.501
Ertelenmiş Gelirler
10 178.169.420 174.132.615
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.903.569 5.252.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.896.393 8.472.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.464.243 7.162.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.432.150 1.310.207
ARA TOPLAM
629.903.938 664.903.469
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
629.903.938 664.903.469
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 104.814.948 98.827.692
Ticari Borçlar
1.660.035 2.758.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.660.035 2.758.219
Diğer Borçlar
1.136.986 1.728.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.136.986 1.728.578
Ertelenmiş Gelirler
0 17.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 0 17.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.091.245 12.063.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.091.245 12.063.205
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 19.360.462 19.286.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.063.676 134.680.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
770.967.614 799.584.329
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.792.240 324.045.915
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -9.137.569 -9.137.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
801.975 845.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
801.975 845.574
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.217.076 1.217.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -415.101 -371.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 82.281.878 78.827.166
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 82.281.878 78.827.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.392.071 10.392.071
Yasal Yedekler
18 10.392.071 10.392.071
Diğer Özkaynak Payları
18 -39.176.581 -39.176.581
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 170.907.524 111.071.820
Net Dönem Karı veya Zararı
22 18.338.509 59.839.001
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 49.223.457 49.973.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
395.015.697 374.019.862
TOPLAM KAYNAKLAR
1.165.983.311 1.173.604.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606396


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AFYON 4,45 126.397.674 % 0,00  
AKSA 57,70 188.831.004 % 0,00  
AKMGY 49,64 9.198.141 % 0,00  
AKSEN 29,74 768.049.500 % 0,00  
AGYO 5,62 65.825.806 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0923 18,1038 % 0,14  
Euro 18,2499 18,2689 % 0,04  
Sterlin 21,4862 21,5940 % -0,03  
Frank 18,8119 18,9253 % 0,04  
Riyal 4,8039 4,8280 % 0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -2,74  
Altın Gr. 1.022 1.022 0,63  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.847 6.926 -11,00  
Yarım 3.336 3.386 -6,00  
Çeyrek 1.673 1.693 -2,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,41 -0,16  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 -0,08  
B. Petrol 95,92 95,92 -0,67