***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2017 20:35
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 662.155.887 544.815.270
Satışların Maliyeti
29 -602.668.384 -531.872.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.487.503 12.943.135
BRÜT KAR (ZARAR)
59.487.503 12.943.135
Genel Yönetim Giderleri
30 -31.540.453 -27.443.898
Pazarlama Giderleri
30 -714 -2.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 47.529.797 62.453.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -16.471.676 -68.742.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.004.457 -20.792.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.397.157 6.500.285
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -11.160.206 -934.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -581.581 23.197.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.659.827 7.970.101
Finansman Gelirleri
34 297.400.391 360.100.371
Finansman Giderleri
34 -272.337.701 -348.901.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.722.517 19.168.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.373.854 -6.426.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -4.588.071 -14.602.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 2.214.217 8.175.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.348.663 12.742.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.348.663 12.742.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 11.509.662 -1.673.349
Ana Ortaklık Payları
37 59.839.001 14.415.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -8.063.535 -348.487 -26.004 62.042.097 6.492.448 89.259.831 10.030.701 270.771.485 -1.803.802 268.967.683
Transferler
3.870.493 6.160.208 -10.030.701
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -730.918 5.492.150 14.415.378 19.176.610 -526.766 18.649.844
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.074.034 118 7.260 172.821 -893.835 684.152 -209.683
Kar Payları
-1.319.634 -1.319.634 -1.319.634
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.145.146 96.171 -1.048.975 15.614.852 14.565.877
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -756.804 66.389.102 10.370.201 94.369.397 14.415.378 286.685.651 13.968.436 300.654.087
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -756.804 66.389.102 10.370.201 94.369.397 14.415.378 286.685.651 13.968.436 300.654.087
Transferler
19.196 14.396.182 -14.415.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -100.679 12.438.064 59.839.001 72.176.386 10.386.334 82.562.720
Kar Payları
-1.488.216 -1.488.216 -1.488.216
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-39.176.581 6.231.688 -32.944.893 -26.528.007 -59.472.900
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 -39.176.581 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.107.809 35.208.362
Dönem Karı (Zararı)
71.348.663 12.742.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 71.348.663 12.742.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.548.406 103.746.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 6.036.586 4.656.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.394.429 14.479.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 6.022.904 10.753.764
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.381.128 3.590.990
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.247.347 134.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-96.000 -572.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -96.000 -572.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.639.480 -23.197.175
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 11.639.480 -23.197.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 5.223.271 10.964.499
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
14 120.292.922 79.969.785
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.057.718 17.445.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-153.864.380 -66.027.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.472.171 2.731.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.181.478 6.484.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -78.653.649 -3.752.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.839.371 27.387.119
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 31.514.843 21.086.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8.675.472 6.300.823
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -159.093.439 -50.362.571
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -107.368.233 -53.404.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -15.260.884 -11.879.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.696.771 -27.256.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.400.819 1.908.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 81.097.590 -29.164.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 10.375.310 2.077.275
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
14 52.366.176 -9.519.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-955.192 743.354
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.308.799 4.320.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 353.607 -3.577.067
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 32.619.792 50.267.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.388.119 3.188.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 5.388.119 5.638.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 0 -2.449.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.032.689 50.461.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.924.880 -15.253.520
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.937.925 -1.112.997
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-63.748.990 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
994.009 328.264
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
994.009 323.123
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.182.944 -1.441.261
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -17.739.428 -1.387.495
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -443.516 -53.766
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.902 -15.391.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.504.118 -14.071.506
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.504.118 -14.071.506
Ödenen Temettüler
-1.488.216 -1.319.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.814.214 18.704.225
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.438.064 4.347.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.376.150 23.051.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 49.065.154 26.013.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 31.689.004 49.065.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.348.663 12.742.029
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
167.770 79.740
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 82.475 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 127.237 -102.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.942 182.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.447 182.700
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-16.495 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.314.100 4.347.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.314.100 4.347.004
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.314.100 4.347.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.481.870 4.426.744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.830.533 17.168.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.386.334 -526.766
Ana Ortaklık Payları
72.444.199 17.695.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 31.689.004 49.065.154
Ticari Alacaklar
386.954.900 311.235.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 571.654 4.753.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 386.383.246 306.482.250
Diğer Alacaklar
40.733.988 63.573.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 23.684.411 55.199.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 17.049.577 8.374.105
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
139.497.859 100.697.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
14 139.497.859 100.697.342
Stoklar
12 226.923.519 119.555.286
Peşin Ödenmiş Giderler
46.752.322 25.980.710
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 46.752.322 25.980.710
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 2.731.792 278.861
Diğer Dönen Varlıklar
5.589.137 10.882.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 5.589.137 10.882.212
ARA TOPLAM
880.872.521 681.268.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
880.872.521 681.268.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
46.296 46.296
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
46.296 46.296
Diğer Alacaklar
4.000 4.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.000 4.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 58.623.812 70.263.292
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 2.280.000 2.184.000
Maddi Duran Varlıklar
17 36.825.306 25.182.848
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 587.788 1.077.897
Peşin Ödenmiş Giderler
1.362.286 6.873.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.362.286 6.873.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 23.571.541 23.372.318
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 6.052.379 11.622.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.353.408 140.625.997
TOPLAM VARLIKLAR
1.010.225.929 821.894.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 142.911.731 143.293.989
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.320.186 1.912.545
Ticari Borçlar
234.162.535 157.133.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 2.834.377 4.235.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 231.328.158 152.898.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 14.356.145 3.980.835
Diğer Borçlar
9.719.704 12.330.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 5.769.462 7.078.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.950.242 5.252.346
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
14 60.716.501 8.350.325
Ertelenmiş Gelirler
13 172.544.860 139.942.079
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 5.252.656 14.924.880
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.371.866 8.246.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 7.162.004 4.655.701
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.209.862 3.590.990
ARA TOPLAM
650.356.184 490.115.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
650.356.184 490.115.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.099.667 19.620.932
Ticari Borçlar
2.737.114 68.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.737.114 68.966
Diğer Borçlar
1.711.654 55.943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.711.654 55.943
Ertelenmiş Gelirler
17.011 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 17.011 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.048.608 8.431.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 12.048.608 8.431.328
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 2.947.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.614.054 31.124.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
687.970.238 521.240.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.428.928 286.685.651
Ödenmiş Sermaye
28 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
28 -9.137.569 -9.137.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.205.970 -1.105.291
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
28 -348.487 -348.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-857.483 -756.804
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -857.483 -756.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.827.166 66.389.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 78.827.166 66.389.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.389.397 10.370.201
Yasal Yedekler
28 10.389.397 10.370.201
Diğer Özkaynak Payları
28 -39.176.581 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 113.509.051 94.369.397
Net Dönem Karı veya Zararı
37 59.839.001 14.415.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -2.173.237 13.968.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.255.691 300.654.087
TOPLAM KAYNAKLAR
1.010.225.929 821.894.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610883


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76