***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 19:09
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
636.032.185 -186.530.275 449.501.910 449.501.910
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.125.000 -7.746.770 675.000 636.032.185 489.279.747 0 22.126.999 152.165.205 59.438.347 1.380.095.713 1.380.095.713
Transferler
59.438.347 -59.438.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
839.460 71.759.076 17.598.250 90.196.786 90.196.786
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 636.871.645 561.038.823 22.126.999 211.603.552 17.598.250 1.470.292.499 1.470.292.499
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-193.594 24.590.574 -24.396.980 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.739.019 132.082.912 375.878 147.197.809 147.197.809
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 717.130.126 1.145.913.411 40.368.463 193.393.265 375.878 2.102.443.069 2.102.443.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.248.518 6.091.168
Dönem Karı (Zararı)
375.878 17.598.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
375.878 17.598.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.970.637 -14.037.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.795.792 -1.173.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.222 -2.316.937
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.178.792 1.103.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.309.131 -14.086.736
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4.309.131 -14.086.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.635.594 2.436.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.843.277 2.529.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 37.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.657 103.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
327.857 63.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.200 39.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.555.620 2.389.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.248.518 6.091.168
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-564.204 27.933
Ödenen Faiz
-10.451 -262.212
Alınan Faiz
3.863.104 2.579.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.416.857 -2.289.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.055.547 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
3.055.547 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.055.547 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.739.861 6.119.101
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.192.157 12.468.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.932.018 18.587.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
389.265.902 265.708.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
421.197.920 284.295.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 421.197.920 389.265.902
Diğer Dönen Varlıklar
7 24.831.052 22.386.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.831.052 22.386.453
ARA TOPLAM
446.028.972 411.652.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
446.028.972 411.652.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.515.624.248 1.402.161.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 222.339.304 215.928.438
Diğer Duran Varlıklar
1.444 14.289
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.444 14.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.737.964.996 1.618.104.268
TOPLAM VARLIKLAR
2.183.993.968 2.029.756.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
64.500 117.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 50.872 101.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.628 15.624
Diğer Borçlar
5.916.493 5.576.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.797.252 5.418.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
119.241 157.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 4.190.122 0
ARA TOPLAM
10.171.115 5.693.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.171.115 5.693.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
196.593 166.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
196.593 166.812
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 71.183.191 65.595.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.379.784 65.762.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.550.899 71.455.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.102.443.069 1.958.300.807
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -20.482.527
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
717.130.126 702.584.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
717.130.126 702.584.701
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
717.130.126 702.584.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.145.913.411 1.013.830.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.145.913.411 1.013.830.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.368.463 37.312.916
Yasal Yedekler
40.368.463 37.312.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
193.393.265 171.858.238
Net Dönem Karı veya Zararı
375.878 24.396.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.102.443.069 1.958.300.807
TOPLAM KAYNAKLAR
2.183.993.968 2.029.756.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 17.836.352 23.963.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.836.352 23.963.449
BRÜT KAR (ZARAR)
17.836.352 23.963.449
Genel Yönetim Giderleri
-8.697.827 -4.606.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
349 5.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-168.960 -9.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.969.914 19.353.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.863.104 2.579.149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.922.326 -262.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -3.899.220 -1.636.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.011.472 20.034.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.011.472 20.034.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.635.594 -2.436.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -4.416.857 -2.289.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -218.737 -147.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
375.878 17.598.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
375.878 17.598.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
375.878 17.598.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00013400 0,00625700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.514.756 883.641
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15.514.756 883.641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
131.307.175 71.714.895
Yabancı Para Çevrim Farkları
136.856.499 75.535.871
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
136.856.499 75.535.871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-4.773.587 4.626.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-775.737 -8.447.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-775.737 -8.447.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.821.931 72.598.536
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.197.809 90.196.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
147.197.809 90.196.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762309


BIST
17:592.439
Değişim :  -0,49% |  -12,00
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470
En Düşük
2.434
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,2032 16,2057 % -0,88  
Euro 17,3810 17,4561 % -0,59  
Sterlin 20,4492 20,5517 % -0,47  
Frank 16,8966 16,9984 % -0,48  
Riyal 4,3162 4,3379 % -0,65  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39