***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 18:13
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.411.335 -160.761 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.216.786 1.814.161 495.396 1.092.771 1.092.771
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 9.194.549 -160.761 749.451 16.513.790 5.719.903 37.913.760 37.913.760
Transferler
235.031 5.484.872 -5.719.903 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.667.050 -3.188 3.806.487 6.470.349 6.470.349
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 11.861.599 -163.949 984.482 21.998.662 3.806.487 44.384.109 44.384.109
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 12.931.937 -163.949 984.482 19.689.105 3.380.535 42.718.938 42.718.938
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.070.338 2.309.557 425.952 1.665.171 1.665.171
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 11.861.599 -163.949 984.482 21.998.662 3.806.487 44.384.109 44.384.109
Transferler
220.520 3.585.967 -3.806.487 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.811.702 29.124 723.269 -1.059.309 -1.059.309
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.077.321 -4.840.549
Dönem Karı (Zararı)
723.269 3.806.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
723.269 3.806.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.979.224 8.253.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 471.322 273.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
262.633 283.971
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 217.639 229.944
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 44.994 54.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
475.066 361.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 475.066 361.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.636.388 11.078.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -127.287 -19.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 20.912.393 9.034.063
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-315.595 -840.261
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.833.123 2.904.338
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.025.749 -4.785.583
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 159.564 1.042.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.155.536 -15.546.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.034.711 -40.684.495
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.678.056 -40.384.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.356.655 -300.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.713.636 3.933.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.961 -15.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.719.597 3.949.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.166.390 1.127.550
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.895.996 2.305.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.949.674 17.057.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.949.674 17.057.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.738 -100.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262.513 814.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
262.513 814.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.453.043 -3.486.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -213.764
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -624.278 -1.140.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.539 -85.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-220.539 -85.323
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -220.539 -85.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.124.621 4.731.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.028.426 28.418.194
Kredilerden Nakit Girişleri
6 86.953.426 28.418.194
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 25.000.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
7 22.075.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.799.500 -14.903.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -45.799.500 -14.903.539
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -25.000.000 0
Ödenen Faiz
-20.231.592 -8.803.294
Alınan Faiz
127.287 19.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
826.761 -194.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
826.761 -194.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 204.417 398.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.031.178 204.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.031.178 204.417 398.961
Ticari Alacaklar
271.641.946 192.991.751 155.441.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 22 268.382.840 191.871.661 154.391.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.259.106 1.120.090 1.049.567
Diğer Alacaklar
6.176.812 6.862.931 6.010.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 22 4.210.497 4.204.536 4.189.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.966.315 2.658.395 1.821.594
Stoklar
9 11.422.122 8.300.726 9.482.303
Peşin Ödenmiş Giderler
10.511.775 6.615.779 8.921.426
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.511.775 6.615.779 8.921.426
Diğer Dönen Varlıklar
4.003.422 4.265.935 5.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 4.003.422 4.265.935 5.079.981
ARA TOPLAM
304.787.255 219.241.539 185.335.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
304.787.255 219.241.539 185.335.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474 70.474
Diğer Finansal Yatırımlar
5 70.474 70.474 70.474
Diğer Alacaklar
288.678 290.446 290.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
288.678 290.446 290.741
Maddi Duran Varlıklar
12 13.756.671 16.587.633 14.167.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.213 30.806 19.940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 128.326 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.263.362 16.979.359 14.549.115
TOPLAM VARLIKLAR
319.050.617 236.220.898 199.884.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 34.309.812 43.696.653 2.128.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.118.610 3.724.120 2.822.772
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 22.075.000 0 0
Ticari Borçlar
147.456.390 125.844.902 109.495.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 147.456.390 125.844.902 109.495.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 567.824 552.086 652.615
Diğer Borçlar
182.872 37.674 64.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
182.872 37.674 64.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 120.499 409.443 386.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
426.048 300.342 230.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 426.048 300.342 230.573
ARA TOPLAM
219.257.055 174.565.220 115.780.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.257.055 174.565.220 115.780.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 54.237.148 13.410.070 42.134.190
Ticari Borçlar
849.384 1.971.991 2.077.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
849.384 1.971.991 2.077.625
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.382.230 1.069.275 987.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.382.230 1.069.275 987.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 820.233 990.810
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.468.762 17.271.569 46.189.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
275.725.817 191.836.789 161.970.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.324.800 44.384.109 37.913.760
Ödenmiş Sermaye
15 5.400.000 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 496.828 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.915.072 11.697.650 9.033.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.915.072 11.697.650 9.033.788
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.049.897 11.861.599 9.194.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-134.825 -163.949 -160.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.205.002 984.482 749.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.584.629 21.998.662 16.513.790
Net Dönem Karı veya Zararı
723.269 3.806.487 5.719.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.324.800 44.384.109 37.913.760
TOPLAM KAYNAKLAR
319.050.617 236.220.898 199.884.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 241.451.969 209.292.934
Satışların Maliyeti
16 -219.658.040 -190.918.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.793.929 18.374.639
BRÜT KAR (ZARAR)
21.793.929 18.374.639
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.046.821 -3.844.481
Pazarlama Giderleri
17 -9.059.070 -9.087.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 33.234.117 23.783.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -20.254.216 -15.192.476
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.667.939 14.033.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.667.939 14.033.837
Finansman Giderleri
19 -20.785.106 -9.184.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
882.833 4.849.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-159.564 -1.042.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -335.334 -1.163.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 175.770 121.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
723.269 3.806.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
723.269 3.806.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
723.269 3.806.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,00130000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.782.578 2.663.862
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 -2.591.772 2.618.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 36.405 -3.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
772.789 49.534
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21 780.070 48.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -7.281 797
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.782.578 2.663.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.059.309 6.470.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.059.309 6.470.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664781


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99