***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 21:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar ve Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -262.857 2.378.513 -897 423.295 2.630.863 1.761.276 10.730.193 10.730.193
Transferler
88.052 1.673.224 -1.761.276 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.065.535 1.065.535 1.065.535
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11.618 11.618 11.618
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -262.857 2.378.513 -897 511.347 4.304.087 1.065.535 11.795.728 11.795.728
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.304.087 1.756.094 12.465.519 12.465.519
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.142 -4.142 -4.142
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3 -4.142 -4.142 -4.142
Transferler
-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.099.169 1.099.169 1.099.169
Kar Payları
-644.442
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.099.169 12.916.104 12.916.104


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-341.922 -1.726.804
Dönem Karı (Zararı)
1.099.169 1.065.535
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.496 38.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.304 5.922
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.380 21.063
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,18 42.380 21.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.033 -87.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.937 -2.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 76.017 -29.552
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.079 -54.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-82.221 98.706
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -452.592 -238.735
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 370.371 337.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.482.753 -2.791.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-461.171 -753.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -699 10.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-460.472 -763.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.962 -108.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.567.757 -1.124.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
796.647 -2.242.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.347 -2.260.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
726.300 18.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.143 635.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-378.653 800.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-338.088 -1.687.541
Alınan Faiz
143.430 97.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-667 -9
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-146.597 -136.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
106.354 -24.975
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
13.116 147.810
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-7.000 -39.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-346 -19.611
Alınan Faiz
202 2.226
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
100.382 -116.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.260 1.156.764
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.052.537 1.384.294
Kredilerden Nakit Girişleri
1.052.537 1.384.294
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.950 -165.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.950 -165.000
Ödenen Temettüler
15 -644.442 0
Ödenen Faiz
-169.555 -112.124
Alınan Faiz
19 65.829 49.972
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-159 -378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-144.308 -595.015
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-144.308 -595.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 385.081 985.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.773 390.300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.139.805 897.501
Finansal Yatırımlar
5 77.367 186.274
Ticari Alacaklar
7 1.948.211 1.752.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 8.938 8.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.939.273 1.744.018
Diğer Alacaklar
8 1.162.632 1.180.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.162.632 1.180.466
Stoklar
9 14.911.574 13.646.631
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.278.013 986.501
Diğer Dönen Varlıklar
13 173.968 146.708
ARA TOPLAM
20.691.570 18.796.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.691.570 18.796.338
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 1.696.196 1.686.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.696.196 1.686.645
Diğer Alacaklar
8 1.014 988
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
317.717 57.283
Maddi Duran Varlıklar
10 63.752 66.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.059 2.911
Diğer Duran Varlıklar
13 178.682 12.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.259.420 1.827.322
TOPLAM VARLIKLAR
22.950.990 20.623.660
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 377.633
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 981.678 482.364
Ticari Borçlar
7 2.009.511 1.266.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 882.574 744.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.126.937 521.935
Diğer Borçlar
8 609.796 554.767
Ertelenmiş Gelirler
14 3.692.939 3.728.717
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.628.207 3.663.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.156 51.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.223 4.113
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 122.933 46.916
ARA TOPLAM
7.799.713 6.083.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.799.713 6.083.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.935.147 1.932.308
Ticari Borçlar
216.964 95.666
Diğer Borçlar
73.567 37.306
Ertelenmiş Gelirler
3.174 3.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.321 6.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.321 6.162
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.235.173 2.074.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.034.886 8.158.141
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.916.104 12.465.519
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-284.480 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.378.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
662.853 511.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.271.709 4.304.087
Net Dönem Karı veya Zararı
1.099.169 1.756.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.916.104 12.465.519
TOPLAM KAYNAKLAR
22.950.990 20.623.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.657.515 2.802.489 353.433 1.435.004
Satışların Maliyeti
16 -1.320.636 -1.380.359 -288.250 -809.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.879 1.422.130 65.183 625.624
BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.879 1.422.130 65.183 625.624
Genel Yönetim Giderleri
17 -158.576 -142.262 -53.244 -71.034
Pazarlama Giderleri
17 -41.706 -52.281 -13.828 -20.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 465.948 261.039 166.199 52.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -198.761 -151.080 -119.875 -63.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.403.784 1.337.546 44.435 522.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
202 2.226 7 466
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.403.986 1.339.772 44.442 522.515
Finansman Gelirleri
19 65.841 63.389 8.516 16.970
Finansman Giderleri
19 -370.658 -337.626 -84.594 -99.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.099.169 1.065.535 -31.636 439.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.169 1.065.535 -31.636 439.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.169 1.065.535 -31.636 439.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.099.169 1.065.535 -31.636 439.691
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.099.169 1.065.535 -31.636 439.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.099.169 1.065.535 -31.636 439.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716048


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5362 13,5585 % -0,67  
Euro 15,1186 15,1456 % -0,56  
Sterlin 18,0948 18,1855 % -0,63  
Frank 14,4773 14,5645 % -0,83  
Riyal 3,5970 3,6150 % -0,84  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -12,00  
Altın Gr. 777 777 -11,22  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 -0,39  
Gümüş Gr. 9,72 9,73 -0,25  
B. Petrol 89,29 89,29 1,12