***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2021 01:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.268.049 13.084.984 -1.466 13.083.518
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
58.532 1.209.517 -1.268.049 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
778.369 778.369 -19 778.350
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-118.826 -118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
26.231 752.138 -778.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
836.258 836.258 305 836.563
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-73.846 -73.846 -73.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747.616 0 0 0 7.040.692 836.258 0 14.495.188 -1.180 14.494.008


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
985.402 -778.966
Dönem Karı (Zararı)
836.563 778.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.983 409.161
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-22 30.226 30.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-51.876 137.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -51.876 109.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 28.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.550 -8.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.755 10.259
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 16.916 -21.293
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.121 2.440
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-78.408 249.493
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-23-24 -560.101 -480.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 481.693 729.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
949 6.770
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.424 -7.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
257.128 -1.981.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.288 -2.339.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
427.282 -467.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-455.570 -1.871.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
199.747 -143.161
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.421.862 1.413.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
724.002 -504.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.890 1.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
680.112 -505.644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.551.945 -476.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-768.416 68.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.016.708 -793.676
Alınan Faiz
146.365 146.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.988 -75
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-174.683 -132.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-290.012 -78.084
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.477
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -6.381
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
48.075 12.013
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-338.021 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12-13 -13.653 -41.003
Alınan Faiz
23 599 174
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.988 14.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.793 794.862
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18 -11.751 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.011.401 5.272.675
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.406.401 2.944.675
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 1.605.000 2.328.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.662.607 -3.864.749
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.456.279 -2.022.009
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -2.206.328 -1.842.740
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.137 -1.153
Ödenen Temettüler
18 -73.846 -118.826
Ödenen Faiz
6 -398.062 -592.597
Alınan Faiz
183.550 109.661
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.341 -10.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
689.597 -62.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
689.597 -62.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 432.038 494.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.121.635 432.038


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.005.246 546.968
Finansal Yatırımlar
5 306.015 22.370
Ticari Alacaklar
7 2.524.625 2.916.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 52.659 479.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.471.966 2.436.808
Diğer Alacaklar
8 925.593 1.139.809
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 465 762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
925.128 1.139.047
Stoklar
9 16.262.148 13.782.778
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.625.385 1.750.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 2.993
Diğer Dönen Varlıklar
16 315.871 230.934
ARA TOPLAM
23.964.883 20.392.829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.964.883 20.392.829
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
836 836
Ticari Alacaklar
7 3.736.340 3.067.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.736.340 3.067.809
Diğer Alacaklar
8 54.508 42.035
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 32.774 24.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.734 17.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.387 7.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 735.290 480.145
Maddi Duran Varlıklar
12 115.677 105.913
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 75 539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.586 4.393
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.813 7.454
Diğer Duran Varlıklar
16 23.895 75.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.679.407 3.792.413
TOPLAM VARLIKLAR
28.644.290 24.185.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 599.031 1.864.938
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.602.587 1.313.683
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.399 2.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 3.399 2.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.599.188 1.310.695
Banka Kredileri
6 1.599.188 1.310.695
Ticari Borçlar
7 2.494.109 505.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 1.286.481 25.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.207.628 479.965
Diğer Borçlar
8 590.262 571.706
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
403 397
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
589.859 571.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 5.604.105 4.344.566
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.604.105 4.279.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
142.114 121.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.957 11.148
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 127.157 110.241
ARA TOPLAM
11.032.208 8.722.050
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.032.208 8.722.050
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.983.427 1.590.567
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.333 3.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 2.333 3.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.981.094 1.587.564
Banka Kredileri
6 2.981.094 1.587.564
Ticari Borçlar
28 102
Diğer Borçlar
59.985 48.887
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.591
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.804 13.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.804 13.846
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 54.092 62.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.118.074 1.720.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.150.282 10.442.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.495.188 13.744.527
Ödenmiş Sermaye
18 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.040.692 6.362.400
Net Dönem Karı veya Zararı
836.258 778.369
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.180 -1.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.494.008 13.743.042
TOPLAM KAYNAKLAR
28.644.290 24.185.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.730.462 5.667.598
Satışların Maliyeti
19 -3.603.101 -4.122.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.127.361 1.545.217
BRÜT KAR (ZARAR)
1.127.361 1.545.217
Genel Yönetim Giderleri
20 -346.185 -308.362
Pazarlama Giderleri
20 -88.587 -83.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 641.381 506.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -274.723 -299.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.059.247 1.360.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.342 174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-949 -6.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.064.640 1.353.951
Finansman Gelirleri
24 255.226 157.269
Finansman Giderleri
24 -485.727 -739.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
834.139 771.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.424 7.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.424 7.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
836.563 778.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
836.563 778.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
305 -19
Ana Ortaklık Payları
836.258 778.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
836.563 778.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
305 -19
Ana Ortaklık Payları
836.258 778.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915730


BIST18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4223 13,4237 % -0,36  
Euro 15,2248 15,2972 % 0,17  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 2,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,24 24,32 0,06  
Gümüş Gr. 10,50 10,52 0,02  
B. Petrol 87,74 87,74 -0,64