***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:16***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 23.318.290 24.421.077
Satışların Maliyeti
[23] -8.790.421 -15.153.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.527.869 9.267.879
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.527.869 9.267.879
Genel Yönetim Giderleri
[24] -3.378.972 -2.677.434
Pazarlama Giderleri
[25] -1.655.746 -3.489.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -601.242 -502.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 11.757.161 10.618.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -11.378.989 -10.013.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.270.081 3.203.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 15.845 12.514
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.285.926 3.216.253
Finansman Gelirleri
[28] 47.862 1.692
Finansman Giderleri
[28] -2.718.180 -199.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.615.608 3.018.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
267.257 -2.298.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 267.257 -2.298.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.882.865 719.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.882.865 719.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-62.955 51.998
Ana Ortaklık Payları
6.945.820 ALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.431.699 3.423.746
Dönem Karı (Zararı)
6.784.985 672.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.784.985 672.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-175.315 3.076.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 574.449 652.592
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6,8,12] 2.804.006 843.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
366.614 531.520
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.437.392 311.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[27] -2.247.257 -705.284
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.247.257 -705.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.845 -12.514
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -15.845 -12.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -267.116 2.298.812
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[7,13] -1.023.552 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.041.369 -325.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -178.793 2.262.317
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
751.540 1.832.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-930.333 429.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -3.329.913 1.066.422
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.035.046 -927.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-294.867 1.993.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -41.195.162 -62.751
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -21.203.237 -317.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 20.829.070 1.908.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
354 -1.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.828.716 1.910.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 439.184 -436.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8,10] 18.642.575 -4.736.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.176.358 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.818.933 -4.736.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 824.483 -578.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -30.869.576 568.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.541.768 118.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.327.808 450.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.431.699 3.423.746
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14] -89.286 -325.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -89.286 -325.593
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.286 -325.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.539.157 -2.544.634
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17] 51.027.765 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.027.765 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 2.538.377 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.538.377 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -26.985 -2.544.634
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.356 -2.460.720
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
29.371 -83.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.018.172 553.519
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
445.318 251.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.463.490 804.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 4.162.721 2.251.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 8.626.211 3.056.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 8.626.211 4.162.721
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 34.483.862 35.487.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.367.546 9.844.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.116.316 25.642.546
Diğer Alacaklar
[8] 7.070.131 3.543.235
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.064.759 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.005.372 3.543.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 102.100.330 60.905.168
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 45.233.019 24.054.659
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.695.758 17.065.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.537.261 6.989.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 4.461 2.068
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 14.887.158 9.318.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.887.158 9.318.666
ARA TOPLAM
212.405.172 137.473.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.405.172 137.473.942
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 16.386.541 17.282.939
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.928.157 15.974.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.458.384 1.308.312
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 345.203 329.358
Maddi Duran Varlıklar
[14] 75.338.752 75.812.654
Arazi ve Arsalar
48.487.352 48.487.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.544.830 1.553.864
Binalar
6.422.215 6.459.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.657.951 16.093.865
Taşıtlar
581.631 594.314
Mobilya ve Demirbaşlar
2.250.367 2.229.081
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 410.279 421.540
Diğer Haklar
[15] 410.279 421.540
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 0 4.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 4.209.254 3.811.632
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.690.029 97.662.363
TOPLAM VARLIKLAR
309.095.201 235.136.305
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.844.146 5.786.868
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.844.146 5.786.868
Banka Kredileri
6.560.954 5.590.502
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
283.192 196.366
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 111.975.289 91.269.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.186 2.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
111.972.103 91.267.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.819.978 3.337.781
Diğer Borçlar
[8] 1.216.329 3.158.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
147.020 2.099.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.069.309 1.059.330
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 34.036.100 12.626.878
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
874.230 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.161.870 12.626.878
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.658.467 1.598.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.380.098 1.320.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
278.369 278.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
720.083 2.080.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 720.083 2.080.631
ARA TOPLAM
160.270.392 119.859.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.270.392 119.859.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 38.631.549 38.745.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 38.631.549 38.745.360
Banka Kredileri
38.506.583 38.562.939
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
124.966 182.421
Diğer Borçlar
[13] 978.314 26.012.139
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
978.314 26.012.139
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 9.174.842 8.215.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.174.842 8.215.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.784.705 72.972.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.055.097 192.832.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.428.053 42.531.174
Ödenmiş Sermaye
[17] 75.000.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.371.905 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 41.612.593 42.134.617
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.612.593 42.134.617
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 43.068.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.456.232 -934.208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.712.110 -2.157.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.712.110 -2.157.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -27.133.384 -26.718.805
Net Dönem Karı veya Zararı
6.945.820 -414.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-387.949 -227.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.040.104 42.304.060
TOPLAM KAYNAKLAR
309.095.201 235.136.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.188.538 1.188.538 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.145 251.006 667.450 869.311 5.375 874.686
Dönem Karı (Zararı)
667.450 667.450 5.375 672.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.145 251.006 201.861 201.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.075.167 -1.172.937 4.343.229 -26.718.805 667.450 44.456.735 51.998 44.508.733
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-414.579 414.579 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
327.765 -522.024 445.318 6.945.820 7.196.879 -160.835 7.036.044
Dönem Karı (Zararı)
327.765 6.945.820 7.273.585 -160.835 7.112.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-522.024 445.318 -76.706 -76.706
Sermaye Arttırımı
50.700.000 50.700.000 50.700.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.456.232 -1.712.110 4.343.229 -27.133.384 6.945.820 100.428.053 -387.949 100.040.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.882.865 719.448
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-522.024 -49.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] -652.530 -63.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[11] 130.506 13.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
130.506 13.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
[20] 445.318 251.006
Yabancı Para Çevrim Farkları
445.318 251.006
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
445.318 251.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.706 201.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.806.159 921.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51.612 51.998
Ana Ortaklık Payları
6.857.771 869.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941479


BIST18:051.414
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.429
En Düşük
1.414
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDGYO 5,50 1.530.184 % 10,00  
ISBIR 6.655,20 2.172.932 % 10,00  
RODRG 18,70 3.721.949 % 10,00  
ISKUR 352.110,00 352.110 % 10,00  
MERIT 20,14 2.706.277 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7153 8,7252 % 0,07  
Euro 10,3882 10,4031 % 0,05  
Sterlin 12,1049 12,1656 % 0,77  
Frank 9,4611 9,5181 % 0,17  
Riyal 2,3179 2,3295 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 10,44  
Altın Gr. 497 497 -5,32  
Cumhuriyet 3.292 3.341 -93,00  
Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 26,15 26,18 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,07  
B. Petrol 72,67 72,67 -0,43