***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2017 18:12
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 13.845.838 -170.890 5.573.947 2.424.383 53.140.474 31.349.604 117.379.825 117.379.825
Transferler
943.500 30.406.104 -31.349.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.750 -188.152 578.750 13.615.856 13.427.704 13.427.704
Dönem Karı (Zararı)
13.615.856 13.615.856 13.615.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.750 -188.152 578.750 -188.152 -188.152
Kar Payları
-9.990.000 -9.990.000 -9.990.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-178.572 -2.424.383 -2.602.955 -2.602.955
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 13.088.516 -359.042 6.517.447 74.135.328 13.615.856 118.214.574 118.214.574
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 13.088.516 -359.042 6.517.447 74.135.328 13.615.856 118.214.574 118.214.574
Transferler
277.500 13.338.356 -13.615.856
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-611.197 14.456.043 13.844.846 13.844.846
Dönem Karı (Zararı)
14.456.043 14.456.043 14.456.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-611.197 -611.197 -611.197
Kar Payları
-3.330.000 -3.330.000 -3.330.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-178.572 -178.572 -178.572
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.794.623 16.088.302
Dönem Karı (Zararı)
14.456.043 13.615.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.556.489 18.666.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 5.750.956 5.742.558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
827.898 1.025.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 268.698 367.290
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 559.200 658.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
303.016 -71.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 275.811 92.068
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 27.205 -164.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 5.468.954 9.044.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -215.833 958.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.520.852 2.452.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.354 -485.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.114.853 -13.133.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 1.120.070 -6.656.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -951.124 -2.045.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.071.194 -4.611.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -670.285 -513.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.534.847 -4.679.128
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.223.116 -1.632.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 2.723.094 1.319.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -656.377 607.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.379.471 712.203
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 375.741 171.003
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 128.580 338.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.320.310 -1.480.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.127.385 19.148.859
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.332.762 -3.060.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.194.741 -11.655.268
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 3.825.815
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -2.161.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 248.700 608.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -9.269.256 -10.831.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -9.162.040 -10.648.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -107.216 -182.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 730.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.550.997 -6.796.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 12.615.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -12.027.094
Ödenen Temettüler
-3.330.000 -9.990.000
Ödenen Faiz
25 -5.329.662 -9.635.886
Alınan Faiz
25 135.759 214.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.048.885 -2.363.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 8.048.885 -2.363.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 159.143 2.522.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.208.028 159.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.208.028 824.258
Ticari Alacaklar
6-7 41.389.911 42.275.413
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.660.746 9.646.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.729.165 32.628.771
Diğer Alacaklar
6-8 2.196.059 1.517.783
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.196.059 1.517.783
Stoklar
9 37.009.568 41.230.758
Peşin Ödenmiş Giderler
10 913.510 1.811.160
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.270.137 1.384.213
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.906.346 3.586.038
ARA TOPLAM
96.893.559 92.629.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.893.559 92.629.623
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6-8 32.022 40.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.022 40.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.033.715 23.643.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 8.181.124 8.181.124
Maddi Duran Varlıklar
13 60.734.300 58.423.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 154.682 192.946
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.947.825 2.273.292
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.083.668 92.754.225
TOPLAM VARLIKLAR
187.977.227 185.383.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 30.662.685 42.563.239
Ticari Borçlar
6-7 14.818.647 12.108.890
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 9.418 655.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.809.229 11.453.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.964.519 1.555.397
Diğer Borçlar
6-8 63.722 69.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.722 69.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler
10 1.239.444 1.110.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.359.881 1.566.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
16-17 970.232 955.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 653.632 665.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 316.600 289.395
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 177.239 84.714
ARA TOPLAM
51.256.369 60.014.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.256.369 60.014.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16-17 4.781.116 3.729.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.781.116 3.729.142
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.388.894 3.425.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.170.010 7.154.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.426.379 67.169.274
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 128.550.848 118.214.574
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 11.939.705 12.729.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 11.939.705 12.729.474
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 12.909.944 13.088.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -970.239 -359.042
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 6.794.947 6.517.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 84.143.684 74.135.328
Net Dönem Karı veya Zararı
18 14.456.043 13.615.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.550.848 118.214.574
TOPLAM KAYNAKLAR
187.977.227 185.383.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 167.699.434 166.967.149
Satışların Maliyeti
19 -135.931.812 -130.111.981
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.767.622 36.855.168
BRÜT KAR (ZARAR)
31.767.622 36.855.168
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.631.343 -7.548.340
Pazarlama Giderleri
20 -10.282.876 -9.706.709
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -696.645 -596.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 15.887.475 12.054.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -9.504.406 -6.514.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.539.827 24.543.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 888.614 1.323.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -85.570 -109.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 215.833 -958.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.558.704 24.799.139
Finansman Gelirleri
25 509.368 793.406
Finansman Giderleri
25 -5.091.177 -9.523.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.976.895 16.068.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.520.852 -2.452.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.359.881 -1.566.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -160.971 -885.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.456.043 13.615.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.456.043 13.615.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.456.043 13.615.856
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,30240000 1,22670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-790.469 -367.424
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-223.915 -223.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-763.996 -235.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
197.442 91.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
197.442 91.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-790.469 -367.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.665.574 13.248.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.665.574 13.248.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588899


BIST
18:052.857
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9478 17,9596 % 0,01  
Euro 18,2483 18,2649 % 0,06  
Sterlin 21,5674 21,6755 % -0,10  
Frank 18,9002 19,0141 % -0,02  
Riyal 4,7678 4,7917 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 1,58  
Altın Gr. 1.028 1.029 0,69  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.897 6.966 10,00  
Yarım 3.361 3.406 5,00  
Çeyrek 1.686 1.702 2,00  
Gümüş.Ons 20,20 20,24 -0,05  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 -0,05  
B. Petrol 94,27 94,27 -0,83