***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 18:13***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 4.056.874 3.959.890
Satışların Maliyeti
16.2 -636.869 -1.296.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.420.005 2.663.048
BRÜT KAR (ZARAR)
3.420.005 2.663.048
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -2.281.027 -1.233.559
Pazarlama Giderleri
17.2 -767.307 -816.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 392.409 192.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -94.663 -44.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
669.417 760.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 0 23.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 -20.109 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
649.308 783.853
Finansman Gelirleri
21.1 114.962 379
Finansman Giderleri
21.2 -8.604 -2.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
755.666 781.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-225.907 -156.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -340.782 -167.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 114.875 10.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
529.759 625.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 529.759 625.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
529.759 625.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,20800000 0,24500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 7.513 -1.958.512 2.351.804 12.654.185 12.654.185
Transferler
2.351.804 -2.351.804 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 625.171 625.205 625.205
Dönem Karı (Zararı)
23 625.171 625.171 625.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34 34 34
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 7.547 393.292 625.171 13.279.390 13.279.390
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 -8.297 109.130 284.162 3.890.341 16.528.716 16.528.716
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
15,6 16.352.212 16.352.212 16.352.212
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
16.352.212 16.352.212 16.352.212
Transferler
3.890.341 -3.890.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.801 529.759 542.560 542.560
Dönem Karı (Zararı)
23 529.759 529.759 529.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.801 12.801 12.801
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 16.352.212 4.504 109.130 4.174.503 529.759 33.423.488 33.423.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.711 50.818
Dönem Karı (Zararı)
23 529.759 625.171
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
529.759 625.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
548.864 73.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.705 1.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
662.034 82.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 662.034 82.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -114.875 -10.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-934.940 -636.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-962.253 977.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -962.253 977.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.586.484
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 -1.586.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.044 192.575
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-7 8.332 148.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 27.712 44.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 34.244 3.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -385.483 -123.771
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 233.970 -105.471
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -619.453 -18.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
342.508 -100.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 342.508 -100.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
143.683 61.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -148.394 -11.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.711 50.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.711 50.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.540 4.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.829 55.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 529.759 625.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.801 34
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 16.001 43
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.200 -9
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -3.200 -9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.801 34
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
542.560 625.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
542.560 625.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.829 7.540
Ticari Alacaklar
4 - 7 8.188.344 7.226.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.188.344 7.226.091
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.944 22.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.944 22.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 148.394 405.019
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
8.355.511 7.660.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.355.511 7.660.775
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 27.075.241 9.862.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.075.241 9.862.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 27.075.241 9.862.387
Diğer Alacaklar
8 543 543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
543 543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.592 10.297
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.592 10.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 218.948 107.462
Diğer Duran Varlıklar
1.158.214 1.089.522
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.158.214 1.089.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.461.538 11.070.211
TOPLAM VARLIKLAR
36.817.049 18.730.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
79.396 43.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 - 7 8.332 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.064 43.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 74.778 40.534
Diğer Borçlar
1.174.006 934.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 - 8 655.045 421.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 518.961 513.230
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 340.782 965.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
250.645 146.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 103.870 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 146.775 146.775
ARA TOPLAM
1.919.607 2.130.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.919.607 2.130.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
611.496 69.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 611.496 69.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 862.458 2.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.473.954 71.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.393.561 2.202.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.423.488 16.528.716
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 9.703.380 9.703.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.356.716 -8.297
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 16.352.212 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.504 -8.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 4.504 -8.297
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 109.130 109.130
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 4.174.503 284.162
Net Dönem Karı veya Zararı
23 529.759 3.890.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.423.488 16.528.716
TOPLAM KAYNAKLAR
36.817.049 18.730.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698722


BIST
18:0589.511
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1720 8,2130 % -1,13  
Frank 6,7569 6,7976 % -2,28  
Riyal 1,7498 1,7585 % -1,51  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.612 1.613 -1,46  
Altın Gr. 343 343 0,02  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,39 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,07 3,08 -0,00  
B. Petrol 28,68 28,68 -1,26