***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 23:01***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 4.332.304 4.056.874
Satışların Maliyeti
16.2 -172.487 -636.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.159.817 3.420.005
BRÜT KAR (ZARAR)
4.159.817 3.420.005
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -2.371.728 -2.281.027
Pazarlama Giderleri
17.2 -924.797 -767.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 498.510 392.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -65.710 -94.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.296.092 669.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 1.238.307 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 -62.990 -20.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.471.409 649.308
Finansman Gelirleri
21.1 20.121 114.962
Finansman Giderleri
21.2 -49.547 -8.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.441.983 755.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-274.704 -225.907
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -339.307 -340.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 64.603 114.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.167.279 529.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 2.167.279 529.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.167.279 529.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,85000000 0,20800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.678 -4.711
Dönem Karı (Zararı)
23 2.167.279 529.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
187.520 548.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.705 1.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
250.418 662.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 250.418 662.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -64.603 -114.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.320.857 -934.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-789.792 -962.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 -789.792 -962.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.956.757 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 1.956.757 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.072 36.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-7 3.072 36.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.632 34.244
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.045.149 -385.483
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 -3.315.916 233.970
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -729.233 -619.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
549.623 342.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 549.623 342.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.942 143.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -18.264 -148.394
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.678 -4.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.678 -4.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.437 7.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.115 2.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.115 9.437
Ticari Alacaklar
3.556.006 2.766.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 3.556.006 2.766.214
Diğer Alacaklar
2.601.652 4.558.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 2.601.652 4.558.186
Peşin Ödenmiş Giderler
9.930 892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.930 892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 18.264 551.441
ARA TOPLAM
6.210.967 7.886.170
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.210.967 7.886.170
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
39.350.387 37.982.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.350.387 37.982.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 39.350.387 37.982.320
Diğer Alacaklar
320 543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 320 543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.182 6.887
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.182 6.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 269.864 208.742
Diğer Duran Varlıklar
1.105.670 1.112.892
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.105.670 1.112.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.731.423 39.311.384
TOPLAM VARLIKLAR
46.942.390 47.197.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
63.932 60.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 63.932 60.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 77.164 72.532
Diğer Borçlar
569.853 3.895.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 44.122 3.360.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 525.731 535.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 339.307 1.058.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
300.700 146.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 153.925 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 146.775 146.775
ARA TOPLAM
1.350.956 5.234.476
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.350.956 5.234.476
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
761.807 681.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 761.807 681.057
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 925.372 857.302
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.687.179 1.538.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.038.135 6.772.835
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.904.255 40.424.719
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 9.703.380 9.703.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.547.409 16.235.152
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 17.559.105 16.259.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.696 -24.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -11.696 -24.290
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 109.130 109.130
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 11.827.057 4.174.503
Net Dönem Karı veya Zararı
23 2.167.279 7.652.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.904.255 40.424.719
TOPLAM KAYNAKLAR
46.942.390 47.197.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 0 -8.297 109.130 284.162 3.890.341 16.528.716 16.528.716
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
15,6 16.352.212 16.352.212 16.352.212
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
16.352.212 16.352.212 16.352.212
Transferler
3.890.341 -3.890.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.801 529.759 542.560 542.560
Dönem Karı (Zararı)
23 529.759 529.759 529.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.801 0 12.801 12.801
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 16.352.212 4.504 109.130 4.174.503 529.759 33.423.488 33.423.488
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
7.652.554 -7.652.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.299.663 12.594 2.167.279 3.479.536 3.479.536
Dönem Karı (Zararı)
23 2.167.279 2.167.279 2.167.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.299.663 12.594 0 1.312.257 1.312.257
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 17.559.105 -11.696 109.130 11.827.057 2.167.279 43.904.255 43.904.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 2.167.279 529.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.312.257 12.801
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 1.368.065 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 15.743 16.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-71.551 -3.200
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
22 -68.402 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -3.149 -3.200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.312.257 12.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.479.536 542.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.479.536 542.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778150


BIST
18:0589.511
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2050 8,2461 % 0,36  
Frank 6,7941 6,8350 % 0,42  
Riyal 1,7606 1,7694 % 0,44  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.612 1.613 -0,97  
Altın Gr. 344 344 0,58  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,45 -0,04  
Gümüş Gr. 3,07 3,08 -0,01  
B. Petrol 28,55 28,55 -1,39