***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:18
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977
Transferler
13.037.787 136.870.204 -149.907.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.627 110.774 152.275.987 152.436.388 152.436.388
Kar Payları
-135.192.240 -135.192.240 -135.192.240
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.513.279 5.712 3.050.659 402.060.907 388.220.319 152.275.987 1.141.590.125 0 1.141.590.125
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
92.709.699 57.414.287 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.875.867 -179.480 114.779.149 107.723.802 107.723.802
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 3.200.309 494.770.606 355.423.161 114.779.149 1.144.514.034 1.144.514.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
406.644.004 70.721.522
Dönem Karı (Zararı)
114.779.149 152.275.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.168.190 141.854.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.226.765 55.302.159
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
122.326 11.012.906
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 122.326 11.012.906
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.586.073 12.056.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.278.419 10.073.943
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.192.441 2.013.923
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.115.213 -31.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 53.438.069 32.051.078
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -12.836.245 -14.427.948
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 66.274.314 46.479.026
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.097.993 650.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.546.496 -14.475.426
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 20.735.021 47.037.949
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 284.913 -1.781.771
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -776.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
159.480.435 -203.688.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 113.331.470 -21.230.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.199.606 -75.924.240
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 108.222.344 -90.983.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.208.843 6.136.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.335.070 -21.687.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
429.427.774 90.441.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -8.595.801 -4.022.865
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -170.917 -637.480
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.017.052 -15.059.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.405.928 -91.877.141
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
18 17.523.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
353.813 5.624.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -73.946.414 -124.939.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.196.211 -1.065.409
Alınan Temettüler
4.859.884 28.502.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-250.768.450 42.959.097
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.827.510.743 569.232.141
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.914.107.989 -371.091.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.679.046 0
Ödenen Temettüler
-105.149.520 -135.192.240
Ödenen Faiz
-66.178.883 -34.417.593
Alınan Faiz
19 12.836.245 14.427.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.469.626 21.803.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.469.626 21.803.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
236.929.104 153.725.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.398.730 175.528.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 338.398.730 236.929.104
Finansal Yatırımlar
4,5 9.099.508 2.931.240
Ticari Alacaklar
234.475.247 347.929.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 8.095 56.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 234.467.152 347.872.584
Diğer Alacaklar
13.137.207 6.255.876
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-22 0 172.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.137.207 6.083.710
Türev Araçlar
6 0 0
Stoklar
9 111.296.971 219.519.315
Peşin Ödenmiş Giderler
50.303.167 17.598.804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.768 2.216.673
Diğer Dönen Varlıklar
5.570.943 14.124.072
ARA TOPLAM
762.304.541 847.504.127
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
762.304.541 847.504.127
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.507.074 2.569.965
Diğer Alacaklar
1.663.693 1.498.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.663.693 1.498.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 102.420.389 103.728.231
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
219.784.792 208.087.453
Maddi Duran Varlıklar
713.455.909 709.230.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 19.923.796 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 44.518.483 45.164.066
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.170.209 27.815.792
Peşin Ödenmiş Giderler
3.460.684 9.505.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 8.977.863 10.557.907
Diğer Duran Varlıklar
3.926.006 4.237.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.132.638.689 1.094.579.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.894.943.230 1.942.083.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.278.876 267.453.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
371.057.508 66.881.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
371.057.508 66.881.631
Banka Kredileri
6 366.641.065 66.881.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.416.443 0
Ticari Borçlar
103.333.679 119.542.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 103.333.679 119.542.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 8.607.383 5.549.666
Diğer Borçlar
10.769.368 8.699.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.769.368 8.699.635
Türev Araçlar
6,24 329.061 1.105.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.446.095 13.948.785
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 7.641.989 627.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.068.591 17.428.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.290.773 4.672.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.777.818 12.756.294
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.172.330 3.703.669
ARA TOPLAM
610.704.880 504.941.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
610.704.880 504.941.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.700.367 240.824.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.700.367 240.824.922
Banka Kredileri
6 61.836.000 240.824.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.864.367 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.664.932 37.438.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 44.048.408 32.463.426
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.616.524 4.975.238
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 13.359.017 16.939.245
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.724.316 295.202.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
750.429.196 800.144.137
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.144.514.034 1.141.939.752
Ödenmiş Sermaye
16 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
16 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.210.936 -6.335.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.210.936 -6.335.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.216.648 -6.340.781
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.200.309 3.379.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.200.309 3.379.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
494.770.606 402.060.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
355.423.161 403.158.394
Net Dönem Karı veya Zararı
114.779.149 150.123.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.144.514.034 1.141.939.752
TOPLAM KAYNAKLAR
1.894.943.230 1.942.083.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 981.480.316 903.403.435 312.768.720 330.309.802
Satışların Maliyeti
17 -757.643.882 -624.231.542 -228.006.816 -229.563.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.836.434 279.171.893 84.761.904 100.746.217
BRÜT KAR (ZARAR)
223.836.434 279.171.893 84.761.904 100.746.217
Genel Yönetim Giderleri
-59.708.324 -71.577.785 -20.656.209 -27.383.835
Pazarlama Giderleri
-28.301.674 -18.463.836 -9.930.477 -6.538.617
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.569 -4.895 -1.812 -940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.565.193 31.726.197 3.975.339 18.219.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.249.141 -20.512.944 -3.138.495 -12.462.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.136.919 200.338.630 55.010.250 72.579.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 38.436.380 20.817.595 8.020.294 9.500.704
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -3.776.382 -3.566.950 -1.045.479 -183.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 3.546.496 14.475.426 1.041.849 3.446.463
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.343.413 232.064.701 63.026.914 85.342.831
Finansman Gelirleri
19 66.706.506 91.172.223 21.721.064 53.002.925
Finansman Giderleri
19 -108.535.749 -123.922.988 -40.002.662 -70.710.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
135.514.170 199.313.936 44.745.316 67.634.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.735.021 -47.037.949 -8.409.230 -17.058.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -21.031.052 -23.323.540 -8.407.957 -13.554.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 296.031 -23.714.409 -1.273 -3.504.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.779.149 152.275.987 36.336.086 50.575.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.779.149 152.275.987 36.336.086 50.575.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
114.779.149 152.275.987 36.336.086 50.575.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,76000000 1,01000000 0,24000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.875.867 49.627 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.520.767 0 -157.217 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-74.067 62.034 157.217 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.067 62.034 157.217 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.718.967 -12.407 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.704.154 0 -31.443 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
14.813 -12.407 31.443 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-179.480 110.774 346.133 -20.547
Yabancı Para Çevrim Farkları
-179.480 110.774 346.133 -20.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.055.347 160.401 346.133 -20.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.723.802 152.436.388 36.682.219 50.555.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
107.723.802 152.436.388 36.682.219 50.555.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798263


BIST18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9402 17,9655 % 0,30  
Euro 18,2989 18,3299 % 0,49  
Sterlin 21,6304 21,7389 % 0,34  
Frank 18,7280 18,8408 % 0,97  
Riyal 4,7631 4,7870 % 0,22  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 12,52  
Altın Gr. 1.031 1.031 8,08  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.906 6.978 -12,00  
Yarım 3.365 3.411 -7,00  
Çeyrek 1.688 1.705 -3,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,67 0,76  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,45  
B. Petrol 96,40 96,40 1,48