***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 19:36
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.850.327 375.769.985 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 201.275.318 201.275.318
Transferler
-57.607.206 57.607.206
Dönem Karı (Zararı)
-19.796.957 -19.796.957 -19.796.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.234 8.389.471 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.784.093 384.159.456 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.784.093 384.159.456 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066
Transferler
-19.796.957 19.796.957 168.085.653 168.085.653
Dönem Karı (Zararı)
-44.056.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.714 212.278.420
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.920.807 596.437.876 4.497.588 -246.283.434 -44.056.053 358.019.719 358.019.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.446.225 -13.960.125
Dönem Karı (Zararı)
-44.056.053 -19.796.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.788.959 3.874.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 22.644.017 21.974.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
536.885 -4.891.857
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 536.885 -4.891.857
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
259.304 6.074.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 380.761 6.320.587
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -121.457 -246.351
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.653.075 55.130.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.286.197 -2.894.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 50.666.750 56.706.720
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 15.506.818 10.510.879
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -16.234.296 -9.192.377
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-37.947.785 -58.377.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-117.070 -51.537
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -117.070 -51.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25b -6.892.412 -15.984.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-347.055 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -347.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.796.871 4.602.210
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.161.773 66.689.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.704.465 8.880.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.866.238 57.808.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.870.185 -4.973.320
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.812.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.057.420 -4.973.320
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.454.917 -27.815.202
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.922.894 -3.195.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.741.905 37.851.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.275.506 7.233.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.533.601 30.617.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.298.902 187.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.009.392 -6.675.587
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.009.392 -6.675.587
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 20.120.687 -57.555.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.730.992 88.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.072.545 825.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.658.447 -736.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.529.777 -11.320.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.089.136 -2.570.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
5.584 -69.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.490.543 -14.608.831
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -132.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.413.008 -17.370.891
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.413.008 -17.370.891
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
636.269
Alınan Faiz
1.286.196 2.894.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.473.896 37.281.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.444.194 73.002.769
Kredilerden Nakit Girişleri
7 11.444.194 73.002.769
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-6.251.341 20.985.808
Ödenen Faiz
-50.666.749 -56.706.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.518.214 8.712.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.518.214 8.712.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.148.158 1.435.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.629.944 10.148.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.629.944 10.148.158
Ticari Alacaklar
164.682.015 199.146.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 14.973.220 12.268.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 149.708.795 186.877.622
Diğer Alacaklar
17.106.034 11.235.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 1.812.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.293.269 11.235.849
Stoklar
11 85.038.542 87.473.913
Peşin Ödenmiş Giderler
11.560.877 8.637.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.560.877 8.637.983
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
66.551 106.314
Diğer Dönen Varlıklar
15.817.654 18.890.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 15.817.654 18.890.199
ARA TOPLAM
299.901.617 335.638.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
299.901.617 335.638.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.278.905 1.278.905
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.278.905 1.278.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.237.997 1.120.927
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 178.632 475.028
Maddi Duran Varlıklar
14 779.049.477 552.046.488
Arazi ve Arsalar
237.237.081 171.289.849
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.253.837 2.167.226
Binalar
90.749.759 66.204.005
Tesis, Makine ve Cihazlar
443.461.288 297.966.022
Taşıtlar
439.928 151.156
Mobilya ve Demirbaşlar
1.360.084 1.469.106
Özel Maliyetler
182.358 215.581
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.527.397 11.047.253
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
837.745 1.536.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
236.067 597.973
Bilgisayar Yazılımları
236.067 597.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25a 46.031.313 62.691.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
828.012.391 618.210.534
TOPLAM VARLIKLAR
1.127.914.008 953.849.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
167.462.248 207.575.265
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 167.462.248 207.575.265
Banka Kredileri
161.178.862 201.306.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.442.307 2.211.738
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.841.079 4.057.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.811.535 32.932.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.811.535 32.932.343
Banka Kredileri
7 29.811.535 32.932.343
Ticari Borçlar
222.462.049 204.103.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 79.750.448 68.474.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 142.711.601 135.628.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16a 4.235.162 2.936.260
Diğer Borçlar
38.794.814 45.590.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 37.006.453 41.792.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.788.361 3.797.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
95.421.869 75.301.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 95.421.869 75.301.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.386.082 2.974.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16b 1.815.270 2.184.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
570.812 790.907
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.978.776 7.233.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.978.776 7.233.031
ARA TOPLAM
569.552.535 578.647.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.552.535 578.647.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.501.296 123.771.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 140.501.296 123.771.061
Banka Kredileri
135.620.667 119.495.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.880.629 4.275.550
Diğer Borçlar
48.677.424 50.142.434
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
48.677.424 50.142.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.163.034 11.354.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16c 11.163.034 11.354.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.341.754 185.268.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
769.894.289 763.915.261
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.019.719 189.934.066
Ödenmiş Sermaye
18a 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18b 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
593.517.069 381.375.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
593.517.069 381.375.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.920.807 -2.784.093
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18e 596.437.876 384.159.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
18e 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-246.283.434 -226.486.477
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.056.053 -19.796.957
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.019.719 189.934.066
TOPLAM KAYNAKLAR
1.127.914.008 953.849.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 508.609.136 465.411.549
Satışların Maliyeti
19 -379.663.523 -362.169.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.945.613 103.241.866
BRÜT KAR (ZARAR)
128.945.613 103.241.866
Genel Yönetim Giderleri
20 -30.756.471 -25.009.424
Pazarlama Giderleri
20 -17.464.340 -18.973.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 27.605.196 23.491.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -34.135.228 -19.236.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.194.770 63.513.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 347.055
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -7.182 -10.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 117.070 51.537
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.651.713 63.554.779
Finansman Giderleri
24 -125.600.178 -99.336.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.948.465 -35.781.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.892.412 15.984.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25b 6.892.412 15.984.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.056.053 -19.796.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.056.053 -19.796.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.056.053 -19.796.957
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
212.141.706 8.455.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.714 66.234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
212.278.420 8.389.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
212.278.420 8.389.471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.141.706 8.455.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.085.653 -11.341.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
168.085.653 -11.341.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914182


BIST17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8865 17,8973 % -0,29  
Euro 18,3045 18,3257 % 0,15  
Sterlin 21,6089 21,7173 % 0,09  
Frank 18,7476 18,8606 % 0,30  
Riyal 4,7540 4,7778 % -0,03  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 6,21  
Altın Gr. 1.034 1.034 3,13  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.925 6.994 7,00  
Yarım 3.374 3.419 3,00  
Çeyrek 1.692 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,46 20,49 -0,19  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 -0,12  
B. Petrol 96,66 96,66 0,01