***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 18:37
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 381.375.363 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 381.375.363 4.497.588 0
Transferler
-19.796.957 19.796.957 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.119.635 -586.585 87.533.050 -35.104.159 52.428.891 52.428.891
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.119.635 -586.585 87.533.050 -35.104.159 52.428.891 52.428.891
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 472.279.091 -3.370.678 468.908.413 4.497.588 -246.283.434 -35.104.159 242.362.957 242.362.957
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -2.920.807 593.517.063 4.497.588 -246.283.434 -44.056.053 358.019.719 358.019.719
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -2.920.807 593.517.063 4.497.588
Transferler
-44.056.053 44.056.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.294 -122.294 -15.886.239 -16.008.533 -16.008.533
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.294 -122.294 -15.886.239 -16.008.533 -16.008.533
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -3.043.101 593.394.775 4.497.588 -290.339.487 -15.886.239 342.011.186 342.011.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.848.244 1.973.070
Dönem Karı (Zararı)
-15.886.239 -35.104.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.886.239 -35.104.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.005.456 350.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 17.339.671 11.191.768
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -588.745
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -588.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.822 986.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
644.043 456.800
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-619.221 530.157
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.542.454 16.001.037
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.243.231 -598.033
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.054.984 17.864.563
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24.107.213 8.789.679
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-9.376.512 -10.055.172
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.570.913 -25.345.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.623 181.022
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -6.623 181.022
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-14.465.781 -2.075.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.880.837 37.430.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.788.539 64.424.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.966.062 -247.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.754.601 64.672.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.719.279 -3.059.191
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-234.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.484.953 -3.059.191
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.193.902 16.430.407
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.067.366 2.483.609
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.371.031 -33.345.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.758.809 6.545.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.387.778 -39.891.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-229.022 -213.436
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
90.622.630 -15.065.314
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
90.622.630 -15.065.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.822.191 3.901.337
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.822.191 3.901.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.956.519 1.874.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.402.443 -6.015.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
445.924 7.890.249
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.238.380 2.677.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.108.110 -633.158
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.282.026 -70.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.888.416 -6.131.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.131.646 -6.729.593
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.131.646 -6.729.593
Alınan Faiz
1.243.230 598.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.692.910 8.851.646
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
289.357.616 21.854.218
Kredilerden Nakit Girişleri
289.357.616 21.854.218
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-299.447.440
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-299.447.440
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
22.451.897 4.861.990
Ödenen Faiz
-33.054.983 -17.864.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-733.082 4.693.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-733.082 4.693.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.841.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.896.862 5.629.944
Ticari Alacaklar
210.847.066 164.682.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
44429 12.007.158 14.973.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 198.839.908 149.708.795
Diğer Alacaklar
18.825.314 17.106.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.047.092 1.812.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.778.222 15.293.269
Stoklar
9 109.839.804 85.038.542
Peşin Ödenmiş Giderler
23.628.243 11.560.877
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.628.243 11.560.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
66.551
Diğer Dönen Varlıklar
21.220.097 15.817.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.220.097 15.817.654
ARA TOPLAM
389.257.386 299.901.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
389.257.386 299.901.617
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.278.905 1.278.905
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.278.905 1.278.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.244.620 1.237.997
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
152.874 178.632
Maddi Duran Varlıklar
11 771.780.542 779.049.477
Arazi ve Arsalar
237.237.081 237.237.081
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.121.031 2.253.837
Binalar
88.274.214 90.749.759
Tesis, Makine ve Cihazlar
424.738.576 443.461.288
Taşıtlar
398.115 439.928
Mobilya ve Demirbaşlar
1.673.249 1.360.084
Özel Maliyetler
149.135 182.358
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16.721.224 2.527.397
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
467.917 837.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
322.735 236.067
Bilgisayar Yazılımları
322.735 236.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.b 64.009.793 46.031.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
838.789.469 828.012.391
TOPLAM VARLIKLAR
1.228.046.855 1.127.914.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 146.523.255 167.462.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
146.523.255 167.462.248
Banka Kredileri
139.368.120 161.178.862
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.173.694 2.442.307
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.981.441 3.841.079
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 60.444.071 29.811.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.444.071 29.811.535
Banka Kredileri
60.444.071 29.811.535
Ticari Borçlar
220.805.591 222.462.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44429 32.991.639 79.750.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 187.813.952 142.711.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.006.140 4.235.162
Diğer Borçlar
65.068.902 38.794.814
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 59.458.350 37.006.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.610.552 1.788.361
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
186.044.499 95.421.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 186.044.499 95.421.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.164.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.993.365 2.386.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.334.239 1.815.270
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 659.126 570.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.461.460 8.978.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.461.460 8.978.776
ARA TOPLAM
697.511.405 569.552.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
697.511.405 569.552.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
130.288.843 140.501.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 130.288.843 140.501.296
Banka Kredileri
126.412.880 135.620.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.875.963 4.880.629
Diğer Borçlar
48.677.424 48.677.424
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 48.677.424 48.677.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.557.997 11.163.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.557.997 11.163.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.524.264 200.341.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
886.035.669 769.894.289
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.011.186 358.019.719
Ödenmiş Sermaye
14.a 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14.b 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14.c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
593.394.775 593.517.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
593.394.775 593.517.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.043.101 -2.920.807
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
596.437.876 596.437.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.d 4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-290.339.487 -246.283.434
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.886.239 -44.056.053
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
342.011.186 358.019.719
TOPLAM KAYNAKLAR
1.228.046.855 1.127.914.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 393.802.041 201.081.275
Satışların Maliyeti
15 -303.256.799 -153.834.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.545.242 47.246.347
BRÜT KAR (ZARAR)
90.545.242 47.246.347
Genel Yönetim Giderleri
16 -11.680.913 -8.495.846
Pazarlama Giderleri
16 -21.909.372 -9.527.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.965.632 14.395.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.839.290 -17.321.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.081.299 26.296.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
370.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 6.623 -181.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.087.922 26.481.412
Finansman Giderleri
-81.469.963 -63.661.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.382.041 -37.179.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.495.802 2.075.501
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.446.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.b 17.941.950 2.075.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.886.239 -35.104.159
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.886.239 -35.104.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.886.239 -35.104.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-122.294 87.533.050
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 88.119.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.294 -586.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.294 87.533.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.008.533 52.428.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.008.533 52.428.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953442


BIST
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8795 17,8951 % -0,30  
Euro 18,2702 18,2926 % -0,03  
Sterlin 21,5485 21,6566 % -0,19  
Frank 18,6880 18,8006 % -0,02  
Riyal 4,7442 4,7680 % -0,23  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 6,43  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,74  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.920 6.989 2,00  
Yarım 3.372 3.417 1,00  
Çeyrek 1.691 1.708 1,00  
Gümüş.Ons 20,45 20,48 -0,20  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 -0,14  
B. Petrol 96,00 96,00 -0,65