***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 18:38
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Transferler
592.403 9.406.334 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.023.917 83.300 -33.611.019 -34.551.636 8.148.703 -26.402.933
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-592.402 -592.402 -592.402
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
158.681 -1.272 1.326 158.735 158.735
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.295.051 250.836 250.836 49.873.459 95.652.738 -33.611.019 490.007.816 77.452.573 567.460.389
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.459 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-896.362 36.416.951 21.004.094 56.524.683 13.346.933 69.871.616
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -3.750.645 36.847.464 49.873.458 46.633.024 21.004.094 530.744.248 94.579.795 625.324.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.815.940 20.183.788
Dönem Karı (Zararı)
34.512.821 -25.221.418
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.512.821 -25.221.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.104.894 104.911.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 27.164.519 23.622.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.923.488 1.086.496
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -291.707 622.554
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.215.195 208.815
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 255.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.750.411 2.522.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.446.499 2.502.441
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.303.912 20.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.956.106 10.566.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.682.136 -99.256
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.638.242 10.665.867
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.237.142 105.458.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.129.045 -28.617.539
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -6.768.725 -9.567.664
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.002 -160.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.002 -160.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.258.980 -49.990.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.121.456 -20.348.502
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.121.456 -20.348.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.295.022 -12.329.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.714.914 -23.109.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.040.272 17.135.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.040.272 17.135.652
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.649.900 -11.338.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.649.900 -11.338.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.876.695 29.700.184
Alınan Faiz
1.682.136 99.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.592.339 -6.881.501
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -78.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.150.552 -2.655.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.934.834 -30.960.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.214 160.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.214 160.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -26.826.102 -29.559.464
Alınan Temettüler
10 13.859.054 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.561.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.274.020 23.439.406
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -592.402
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-592.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 202.455.848 119.650.739
Kredilerden Nakit Girişleri
202.455.848 119.650.739
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -235.091.626 -84.816.945
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-235.091.626 -84.816.945
Ödenen Faiz
-17.638.242 -10.801.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.607.086 12.662.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.607.086 12.662.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.488.035 7.994.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.095.121 20.657.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.095.121 13.488.035
Ticari Alacaklar
6 98.814.774 88.401.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.253.048 1.478.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
96.561.726 86.922.970
Stoklar
9 148.025.945 139.526.226
Peşin Ödenmiş Giderler
5.733.736 6.185.722
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.733.736 6.185.722
Diğer Dönen Varlıklar
8 36.763.773 34.990.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.763.773 34.990.267
ARA TOPLAM
310.433.349 282.591.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.433.349 282.591.861
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 29.572.585 20.158.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 29.143.743 19.765.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
428.842 392.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 182.012.848 181.568.192
Maddi Duran Varlıklar
11 1.021.924.366 937.170.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.806.917 3.494.950
Peşin Ödenmiş Giderler
3.922.540 363.521
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.922.540 363.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 82.686.866 64.378.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.324.926.122 1.207.133.238
TOPLAM VARLIKLAR
1.635.359.471 1.489.725.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 148.274.105 105.490.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 178.372.463 171.704.124
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 2.547.790 11.642.511
Ticari Borçlar
6 128.939.164 84.898.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 97.700.664 53.711.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.238.500 31.187.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.446.039 3.700.267
Diğer Borçlar
2.248.600 4.731.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 473.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.248.600 4.258.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.960 2.507.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.960 2.507.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.798.610 1.388.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.490.381 9.508.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.135.427 2.980.754
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.354.954 6.527.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.166.988 1.739.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.166.988 1.739.188
ARA TOPLAM
475.426.100 397.310.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.426.100 397.310.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 510.282.878 514.132.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.407.113 16.770.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.407.113 16.770.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.919.337 6.058.260
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.609.328 536.961.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.035.428 934.272.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
530.744.248 474.219.565
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.870.350 304.766.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
303.870.350 304.766.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.620.995 307.620.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.750.645 -2.854.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.847.464 430.513
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.847.464 430.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.633.024 95.652.739
Net Dönem Karı veya Zararı
21.004.094 -49.019.715
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.579.795 81.232.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
625.324.043 555.452.427
TOPLAM KAYNAKLAR
1.635.359.471 1.489.725.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 282.930.016 226.108.079 137.545.986 119.566.440
Satışların Maliyeti
15 -207.866.715 -156.003.592 -98.114.336 -79.674.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.063.301 70.104.487 39.431.650 39.892.163
BRÜT KAR (ZARAR)
75.063.301 70.104.487 39.431.650 39.892.163
Genel Yönetim Giderleri
-23.351.516 -18.977.680 -9.587.628 -9.373.659
Pazarlama Giderleri
-17.611.394 -13.804.182 -8.551.973 -6.970.868
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.779.795 -855.651 -2.356.852 -855.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.250.418 10.100.640 7.272 6.321.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.100.720 -477.297 -260.864 -159.230
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 291.707 -622.554 357.497 -349.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.762.001 45.467.763 19.039.102 28.504.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.002 6.778.038 0 4.433.179
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 14.129.045 28.617.539 7.888.261 16.132.825
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.920.048 80.863.340 26.927.363 49.070.524
Finansman Gelirleri
16 1.682.136 99.256 967.920 55.548
Finansman Giderleri
16 -18.858.088 -115.751.678 -20.083.788 -64.769.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.744.096 -34.789.082 7.811.495 -15.643.437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.768.725 9.567.664 2.731.732 3.941.327
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.560.478 -3.651.373 -2.567.268 -1.849.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 12.329.203 13.219.037 5.299.000 5.790.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.512.821 -25.221.418 10.543.227 -11.702.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.512.821 -25.221.418 10.543.227 -11.702.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.508.727 8.389.601 4.256.431 3.349.854
Ana Ortaklık Payları
17 21.004.094 -33.611.019 6.286.796 -15.051.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,00270000 -0,00440000 0,00080000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,00270000 -0,00440000 0,00008000 -0,00200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.058.156 -1.264.815 224.295 692.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.460.320 -1.530.928 230.950 -343.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
110.100 -40.073 39.535 967.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
292.064 306.186 -46.190 68.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 292.064 306.186 -46.190 68.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.416.951 83.300 26.000.471 236.938
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.416.951 83.300 26.000.471 236.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.358.795 -1.181.515 26.224.766 929.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.871.616 -26.402.933 36.767.993 -10.772.453
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.346.933 8.148.703 4.174.164 2.974.793
Ana Ortaklık Payları
56.524.683 -34.551.636 32.593.829 -13.747.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782997


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76