***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2018 18:43
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 680.346 -2.043.397 1.176.975 14.813.924 2.405 14.816.329
Transferler
28 1.176.975 -1.176.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 3.459.102 33.937 -161.861 -26.787 2.910.257 6.214.648 -9 6.214.639
Dönem Karı (Zararı)
39 2.910.257 2.910.257 -9 2.910.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 3.459.102 33.937 -161.861 -26.787 3.304.391 0 3.304.391
Kar Payları
-844 -844
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 3.459.102 33.937 -161.861 -26.787 680.346 -866.422 2.910.257 21.028.572 1.552 21.030.124
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 3.459.102 33.937 -161.861 -26.787 680.346 -866.422 2.910.257 21.028.572 1.552 21.030.124
Transferler
28 -72.823 398.168 2.584.912 -2.910.257 1.319.142 -144 1.318.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -51.441 -22.667 -219 1.393.469 1.393.469 -144 1.393.325
Dönem Karı (Zararı)
39 1.393.469 -74.327 -74.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.441 -22.667 -219
Sermaye Arttırımı
28 3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 3.386.279 -17.504 -184.528 -27.006 1.078.514 -1.281.510 1.393.469 22.347.714 1.408 22.349.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
380.626 4.729.197
Dönem Karı (Zararı)
1.393.325 2.910.248
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.393.325 2.910.248
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
789.151 1.829.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 990.433 823.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
324.455 207.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 158.031 309.704
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 18.409 -113.059
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 148.015 10.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.885 -51.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -63.885 -51.826
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34 -22.886 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-379.234 -48.294
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -379.234 -48.294
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -34.732 965.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.000 -66.527
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -25.000 -66.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.501.430 -9.478
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -136.288 -434.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.012.560 3.767.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -650.832 3.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.361.728 3.764.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.846 -130.277
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -149.650 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 11.804 -130.277
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.151.738 -1.639.007
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6-12 1.556.753 -592.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.812.309 -1.159.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -144.650 387.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.956.959 -1.547.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 118.503 177.786
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.967 -30.907
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.902 -12.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -95.869 -17.996
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6-12 324.380 155.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.024 -123.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 2.466 -4.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 197.558 -119.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
681.046 4.730.041
Ödenen Temettüler
30 0 -844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -300.420 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-847.993 -351.951
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.322.993 -351.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.280.421 -341.671
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -42.572 -10.280
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39 475.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.648 -4.417.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.648 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 29.648 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.417.520
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -4.417.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-437.719 -40.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-437.719 -40.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
615.150 655.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
177.431 615.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 177.431 615.150
Ticari Alacaklar
7 17.529.237 10.933.434
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 671.421 20.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.857.816 10.912.845
Diğer Alacaklar
9 300.696 162.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 149.650 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 151.046 162.850
Stoklar
10 11.919.480 9.767.742
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.544.461 3.062.933
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.799 73.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.539.662 2.989.156
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.636 4.102
ARA TOPLAM
31.472.941 24.546.211
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 450.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.472.941 24.996.211
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 2.419.940 1.904.418
Maddi Duran Varlıklar
14 19.293.382 18.919.534
Arazi ve Arsalar
14 73.260 73.260
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 40.477 14.251
Binalar
14 17.376.742 17.470.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.194.267 972.076
Taşıtlar
14 147.669 154.607
Mobilya ve Demirbaşlar
14 395.986 212.633
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 64.981 22.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.540.532 1.581.820
Şerefiye
18 963.750 963.750
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 576.782 618.070
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.995 43.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 303.745 269.013
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.562.594 22.718.061
TOPLAM VARLIKLAR
55.035.535 47.714.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.059.714 8.571.105
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 9.059.714 8.571.105
Banka Kredileri
47 9.059.714 8.571.105
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.241.835 961.514
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.241.835 961.514
Banka Kredileri
47 1.241.835 961.514
Ticari Borçlar
7 15.379.965 10.048.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 277.369 422.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.102.596 9.626.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 468.717 350.214
Diğer Borçlar
9 34.865 109.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 20.902 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.963 109.832
Ertelenmiş Gelirler
12 1.121.998 797.618
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 83.925 14.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 1.038.073 783.047
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 110.028 410.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.711.957 1.546.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 390.187 390.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.321.770 1.155.346
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 611.827 414.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 611.827 414.269
ARA TOPLAM
29.740.906 23.209.318
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.740.906 23.209.318
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.149.400 1.888.682
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.149.400 1.888.682
Banka Kredileri
47 1.149.400 1.888.682
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.796.107 1.586.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.796.107 1.586.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.945.507 3.474.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.686.413 26.684.148
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.347.714 21.028.572
Ödenmiş Sermaye
30 18.000.000 15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 3.184.247 3.331.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.368.775 3.493.039
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.459.102
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 -17.504 33.937
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -184.528 -161.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -27.006 -26.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -27.006 -26.787
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.078.514 680.346
Yasal Yedekler
30 1.078.514 680.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.281.510 -866.422
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.393.469 2.910.257
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.408 1.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.349.122 21.030.124
TOPLAM KAYNAKLAR
55.035.535 47.714.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 67.957.915 65.229.249
Satışların Maliyeti
31 -53.652.510 -49.804.879
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.305.405 15.424.370
BRÜT KAR (ZARAR)
14.305.405 15.424.370
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.088.249 -2.172.034
Pazarlama Giderleri
33 -6.779.482 -6.635.149
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.314.855 -1.258.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.575.944 2.587.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.112.409 -2.734.799
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.586.354 5.211.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 175.196 317.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 379.234 146.353
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.140.784 5.675.401
Finansman Gelirleri
37 127.197 57.249
Finansman Giderleri
37 -2.555.589 -1.309.185
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
37 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.712.392 4.423.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-319.067 -1.513.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -340.939 -869.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 21.872 -643.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.393.325 2.910.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.393.325 2.910.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -144 -9
Ana Ortaklık Payları
41 1.393.469 2.910.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -74.108 3.331.178
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 3.641.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -64.301 42.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 -22.667 -161.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 12.860 -190.542
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 -182.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 12.860 -8.484
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
38 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 -219 -26.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 -219 -26.787
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 -219 -26.787
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.327 3.304.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.318.998 6.214.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-144 -9
Ana Ortaklık Payları
1.319.142 6.214.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660071


BIST16:362.777
Değişim :  -0,65% |  -18,25
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:36
IHAAS 44,68 16.702.806 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.690.226 % 10,00  
KRTEK 22,00 40.687.598 % 10,00  
NTGAZ 13,98 46.931.355 % 9,99  
OBASE 16,89 44.653.495 % 9,96  
16:36 Alış Satış %  
Dolar 17,9414 17,9558 % 0,03  
Euro 18,3782 18,3878 % 0,49  
Sterlin 21,6699 21,7786 % 0,37  
Frank 18,7853 18,8984 % 0,50  
Riyal 4,7604 4,7843 % 0,11  
16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 8,31  
Altın Gr. 1.038 1.038 6,57  
Cumhuriyet 6.916 7.021 41,00  
Tam 6.953 7.004 17,00  
Yarım 3.388 3.424 8,00  
Çeyrek 1.699 1.712 5,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,60 -0,09  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,01  
B. Petrol 97,28 97,28 0,63