***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

30.04.2021 19:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.104.913 873.914
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-155.588 -236.415
Yabancı Para Çevrim Farkları
394.462 -76.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.163 -6.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-2.163 -6.568
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
147.155 -23.264
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
677.977 420.282
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-530.822 -443.546
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.165 -89.318
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-188.165 -89.318
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-519.739 -212.888
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-572.777 -263.277
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
53.038 50.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.862 172.501
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-99.764 99.452
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
476 1.445
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-29.431 5.118
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37.633 19.650
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
103.948 46.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-155.588 -236.415
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
949.325 637.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 1.187
Ana Ortaklık Payları
949.301 636.312


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 13.466.964 11.860.555
Finansal Yatırımlar
436.327 701.973
Vadeli Mevduatlar
165.864 172.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
18 270.463 529.610
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3.898.728 3.482.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.881 16.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.875.847 3.465.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.826.507 1.886.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.826.507 1.886.381
Diğer Alacaklar
374.410 254.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
374.410 254.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.015.319 972.052
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
1.015.319 972.052
Türev Araçlar
15 1.912.017 917.437
Stoklar
380.414 203.715
Peşin Ödenmiş Giderler
456.580 211.798
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.025 37.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
373.555 173.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.406 6.918
Diğer Dönen Varlıklar
59.851 86.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 11.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.851 74.641
ARA TOPLAM
23.831.523 20.583.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.831.523 20.583.372
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
241.044 222.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
241.044 222.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
93.904 75.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
93.904 75.717
Diğer Alacaklar
172.137 151.249
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
172.137 151.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
119.566 128.114
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
119.566 128.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
225.291 103.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.447 13.675
Maddi Duran Varlıklar
5 14.495.362 13.902.730
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.088.254 11.832.295
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.407.108 2.070.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.484.994 2.380.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 12.780.562 12.367.784
Şerefiye
40.010 40.010
Lisanslar
4.976.213 4.935.530
Bilgisayar Yazılımları
4.715.642 4.531.633
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.048.697 2.860.611
Peşin Ödenmiş Giderler
604.854 702.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
409 460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
604.445 702.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
910.744 836.608
Diğer Duran Varlıklar
13.800 30.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.155.705 30.915.021
TOPLAM VARLIKLAR
55.987.228 51.498.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 3.482.172 3.129.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 157.792 124.717
Banka Kredileri
126.050 55.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31.742 17.949
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 50.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.324.380 3.004.992
Banka Kredileri
2.573.963 2.445.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
656.830 559.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
93.587 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.339.145 2.103.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.339.145 2.103.028
Banka Kredileri
1.866.458 1.692.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
472.687 410.613
Ticari Borçlar
3.804.593 3.705.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
51.527 36.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.753.066 3.669.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
133.864 113.529
Diğer Borçlar
1.262.788 1.192.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.965 4.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.258.823 1.188.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
325.332 315.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
325.332 315.070
Türev Araçlar
15 96.272 119.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
134.106 116.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.074 11.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.032 105.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
159.249 134.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
396.285 630.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.930 376.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
267.355 253.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.588 5.046
ARA TOPLAM
12.136.394 11.565.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.136.394 11.565.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 19.074.457 16.353.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 48.603 47.628
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
48.603 47.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.025.854 16.306.057
Banka Kredileri
9.570.955 7.930.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.510.575 1.474.085
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7.944.324 6.901.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
179.299 164.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
179.299 164.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.890 22.180
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.084 11.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.806 10.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
857.454 793.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
405.073 381.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
452.381 411.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.478.178 1.337.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 508.293 475.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.116.571 19.148.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.252.965 30.713.455
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.734.068 20.784.767
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.914 -147.914
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.684 -94.684
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-764.613 -609.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
781.925 487.227
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-523.331 -490.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.321 -151.045
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-490.010 -339.478
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
298 1.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
298 1.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.023.505 -607.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.920.318 3.009.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.480.777 12.154.984
Net Dönem Karı veya Zararı
1.104.889 4.237.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
195 171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.734.263 20.784.938
TOPLAM KAYNAKLAR
55.987.228 51.498.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 7.613.517 6.438.517
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
212.995 219.680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
14 212.995 219.680
TOPLAM HASILAT
7.826.512 6.658.197
Satışların Maliyeti
-5.512.477 -4.534.266
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-56.456 -35.200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-56.456 -35.200
TOPLAM MALİYETLER
-5.568.933 -4.569.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.101.040 1.904.251
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.539 184.480
BRÜT KAR (ZARAR)
2.257.579 2.088.731
Genel Yönetim Giderleri
-199.351 -188.286
Pazarlama Giderleri
-358.178 -348.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 754.776 771.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -56.053 -139.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.398.773 2.183.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 50.699 80.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -47.595 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-49.531 -114.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.739 -3.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.370.085 2.146.570
Finansman Gelirleri
10 1.373.118 605.335
Finansman Giderleri
10 -2.294.143 -1.633.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.449.060 1.118.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-344.147 -244.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-163.178 -161.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-180.969 -82.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.104.913 873.914
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.104.913 873.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 1.192
Ana Ortaklık Payları
1.104.889 872.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,51000000 0,40000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.471.774 2.570.301
Dönem Karı (Zararı)
1.104.913 873.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.104.913 873.914
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.635.872 2.645.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 1.652.339 1.369.760
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 3.615 2.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215.957 245.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.259 253.669
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.853.759 1.255.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.456.053 -709.059
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.456.053 -709.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.739 3.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
344.147 244.393
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.272 -15.738
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.140 -3.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.344.850 -767.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-457.609 -454.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
41.768 318.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.589 -34.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-36.202 29.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-176.699 -77.439
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-264.445 -180.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.919 -361.839
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
24.797 30.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.918 233.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.895 6.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-366.765 -277.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.034 29.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-387.799 -307.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.395.935 2.751.820
Ödenen Faiz
-88.041 -149.437
Alınan Faiz
299.472 101.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-135.592 -133.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.634.375 -1.517.046
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-103.626 -38.950
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
267.360 2.111
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -219.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.412 27.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.919.760 -1.247.060
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.025.161 -473.056
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -894.599 -774.004
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
117.237 32.118
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
117.237 32.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.998 -72.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.380 -2.358.877
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -9.994
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.401.554 11.219.824
Kredilerden Nakit Girişleri
2.309.397 11.044.824
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
92.157 175.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.619.607 -13.468.446
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.569.607 -13.287.568
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-50.000 -180.878
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-353.210 -375.050
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
169.728 546.914
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-293.173 -239.269
Ödenen Temettüler
0 -32.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.912 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.120.779 -1.305.622
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
439.405 279.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.560.184 -1.026.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 11.860.555 10.238.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 13.420.739 9.212.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Transferler
117.418 3.129.069 -3.246.487 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.579 0 -69.668 0 -18.146 0 -5.123 0 0 -166.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872.722 0 636.312 1.187 637.499
Dönem Karı (Zararı)
872.722 872.722 1.192 873.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 22.579 -69.668 -18.146 -5.123 -166.052 -236.410 -5 -236.415
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 -32.856 -32.856
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.994 -9.994 -9.994
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -154.146 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 472.725 0 -112.871 0 -173.148 0 -1.651 0 0 -378.211 0 0 0 0 0 2.890.523 0 0 0 13.085.108 872.722 0 18.672.807 4.786 18.677.593
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Transferler
-88.707 4.325.793 -4.237.086 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 294.698 0 -150.532 117.724 -1.687 -415.791 1.104.889 949.301 24 949.325
Dönem Karı (Zararı)
1.104.889 1.104.889 24 1.104.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 294.698 -150.532 117.724 -1.687 -415.791 -155.588 -155.588
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 781.925 0 -490.010 0 -33.321 0 298 0 0 -1.023.505 0 0 0 0 0 2.920.318 0 0 0 16.480.777 1.104.889 0 21.734.068 195 21.734.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933653


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5165 13,5229 % -0,93  
Euro 15,0897 15,1160 % -0,75  
Sterlin 18,1178 18,2087 % -0,50  
Frank 14,5000 14,5873 % -0,67  
Riyal 3,5988 3,6168 % -0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -11,84  
Altın Gr. 777 777 -11,17  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,20 22,23 -0,51  
Gümüş Gr. 9,72 9,74 -0,24  
B. Petrol 89,59 89,59 1,42