***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:11
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Transferler
462.901 -17.712.386 17.249.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-654 -142.778.936 -16.822.405 -159.601.995 -159.601.995
Dönem Karı (Zararı)
-16.822.405 -16.822.405 -16.822.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-654 -142.778.936 -142.779.590 -142.779.590
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 10.826 38.190.701 13.317.151 53.893.528 -16.822.405 134.970.654 134.970.654
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Transferler
-29.884.347 29.884.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.534 40.220.302 -6.839.851 33.382.985 33.382.985
Dönem Karı (Zararı)
-6.839.851 -6.839.851 -6.839.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.534 40.220.302 40.222.836 40.222.836
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 12.307 60.895.710 13.317.151 24.009.181 -6.839.851 137.775.351 137.775.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.728.928 149.786.747
Dönem Karı (Zararı)
-6.839.851 -16.822.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.839.851 -16.822.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.048.891 28.287.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.902 8.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251.155 124.510
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
251.155 124.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.413.221 14.741.641
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -46.906 -70.987
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 15.460.127 14.812.628
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.632.613 12.662.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
750.000 750.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 750.000 750.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.480.112 138.321.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
883.512 -15.084.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
883.512 -15.084.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
225.329 32.536.201
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
289.877 32.867.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.548 -331.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.692.707 -4.720.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.616.820 -4.760.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.887 39.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.147 -33.787
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.059.607 125.624.878
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.217.385 125.570.240
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.778 54.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.728.928 149.786.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.466.118 3.759.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 0 570.506
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.419.212 3.118.383
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.419.212 3.118.383
Alınan Faiz
46.906 70.987
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.152.429 -153.391.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -139.438.314
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -139.438.314
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.406.236 0
Ödenen Faiz
-13.558.665 -13.952.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.617 155.583
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.935 -29.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.552 125.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.831 135.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 158.383 261.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 158.383 109.831
Finansal Yatırımlar
40.607 32.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.607 32.077
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4, 21 40.607 32.077
Ticari Alacaklar
16.527.402 17.410.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.527.402 17.410.914
Diğer Alacaklar
8.907.894 9.133.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11, 21 68.137 358.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.839.757 8.775.209
Peşin Ödenmiş Giderler
187.940 188.457
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 187.940 188.457
Diğer Dönen Varlıklar
3.805 11.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 3.805 11.542
ARA TOPLAM
25.826.031 26.886.044
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
137.100 138.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.963.131 27.024.887
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
165.600.126 123.173.648
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 165.600.126 123.173.648
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 87.161.667 87.911.667
Maddi Duran Varlıklar
4.802 6.704
Mobilya ve Demirbaşlar
8 4.802 6.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 9.922.962 10.200.524
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
262.689.557 221.292.543
TOPLAM VARLIKLAR
288.652.688 248.317.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.709.298 8.016.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 21 13.434.581 7.817.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 274.717 198.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.938 59.721
Diğer Borçlar
2.446.416 2.477.489
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 21 1.814.759 2.003.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 631.657 473.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.014 199.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 51.460 99.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 70.554 99.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
578.718 456.379
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 578.718 456.379
ARA TOPLAM
16.924.384 11.209.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.924.384 11.209.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
133.899.538 132.493.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 133.899.538 132.493.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.415 41.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 53.415 41.405
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 181.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 0 181.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.952.953 132.715.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.877.337 143.925.064
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.775.351 104.392.366
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.307 9.773
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.307 9.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.307 9.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.895.710 20.675.408
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
60.895.710 20.675.408
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
60.895.710 20.675.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.317.151 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.009.181 53.893.528
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.839.851 -29.884.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.775.351 104.392.366
TOPLAM KAYNAKLAR
288.652.688 248.317.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 16.201.080 13.463.796 5.473.125 5.400.354
Satışların Maliyeti
17 -5.002.225 -5.641.776 -1.796.963 -1.509.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.198.855 7.822.020 3.676.162 3.891.188
BRÜT KAR (ZARAR)
11.198.855 7.822.020 3.676.162 3.891.188
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.554.660 -1.477.516 -467.500 -451.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.741.710 4.540.942 830.369 3.569.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.141.065 -2.140.454 -1.184.056 -1.227.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.244.840 8.744.992 2.854.975 5.781.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 60.994 162.653 25.044 82.936
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -8.153 -121.289 -5.604 -17.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.297.681 8.786.356 2.874.415 5.847.082
Finansman Gelirleri
19 10.117.886 4.911.558 4.615.658 4.446.269
Finansman Giderleri
19 -28.184.666 -35.401.213 -9.472.865 -24.388.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.769.099 -21.703.299 -1.982.792 -14.094.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.929.248 4.880.894 465.161 2.938.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 1.929.248 4.880.894 465.161 2.938.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.839.851 -16.822.405 -1.517.631 -11.155.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.839.851 -16.822.405 -1.517.631 -11.155.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-476.737 -1.172.521 -105.778 -777.571
Ana Ortaklık Payları
-6.363.114 -15.649.884 -1.411.853 -10.378.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.534 -654 1.721 810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.534 -654 1.721 810
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.220.302 -142.778.936 46.058.733 -27.246.011
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
40.220.302 -142.778.936 46.058.733 -27.246.011
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 40.220.302 -142.778.936 46.058.733 -27.246.011
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.222.836 -142.779.590 46.060.454 -27.245.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.382.985 -159.601.995 44.542.823 -38.401.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.326.794 -11.124.259 3.104.634 -2.676.561
Ana Ortaklık Payları
31.056.191 -148.477.736 41.438.189 -35.724.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795450


BIST
13:462.988
Değişim :  0,27% |  8,03
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:46
KZBGY 35,20 80.796.447 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.023.719 % 9,98  
TUKAS 15,77 229.705.611 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.891.262 % 9,92  
COSMO 29,28 3.266.857 % 9,91  
13:46 Alış Satış %  
Dolar 18,0979 18,1444 % 1,09  
Euro 18,4225 18,4435 % 0,91  
Sterlin 21,5956 21,7039 % 0,15  
Frank 18,7763 18,8894 % -0,06  
Riyal 4,7711 4,7950 % 0,09  
13:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 7,46  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,46  
Cumhuriyet 6.861 6.965 13,00  
Tam 6.895 6.948 32,00  
Yarım 3.360 3.397 16,00  
Çeyrek 1.685 1.698 8,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,82 0,01  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,02  
B. Petrol 95,13 95,13 1,48